juria

Svenska chefers dom: Det är för dyrt med affärsjuridik

Omodernt och dålig valuta för pengarna. Det är svenska chefers tuffa dom när de får svara på frågor om juridiska tjänster, visar en ny undersökning.

När Chef nyligen frågade svenska chefer om hur de känner inför juridik var svaren: Oro och rädsla att det ska bli allvarliga konsekvenser vid misstag. Dessutom uppgav var fjärde chef att de får ett alldeles för dåligt juridiskt stöd. Något som kan vara oroväckande med tanke på att GDPR, den nya dataskyddsförordningen, snart träder i kraft.

Nu visar en undersökning som Yogov gjort på uppdrag av juristfirman Fondia att svenska chefer är den grupp i samhället som oftast köper juridiska tjänster. Men endast 15 procent tror att juristfirmorna faktiskt ger sina klienter löpande information under en process.

64 procent av cheferna uppgav också att affärsjuridik är på tok för dyrt. Nästan lika många (53 procent) tycker inte heller att inte slutsumman motsvarat slutresultatet – vilket visserligen kan förklaras med vilken dom det blev i ett enskilt mål. 32 procent uppger att man tycker att juristfirmornas utdelning till sina delägare är för hög.

Endast 5 procent av de svenska cheferna tycker att det är prisvärt med juridiska tjänster. Det gör att juristbranschen står inför ett par utmaningar kommande åren, menar Niclas Gottlieb som är vd på Fondia.

”Det ska vara lönsamt att investera i juridiskt stöd. Alltför länge har vår bransch opererat i ett vakuum, snarare än på kundernas villkor”, säger han.

Fotnot: Undersökningen är genomfördes under perioden 2-11 oktober 2017. Totalt har sammanlagt 607 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige som har en VD/högsta chef-position.

Läs också: Var fjärde chef är utelämnad med juridiken

Relaterade artiklar

nio-punkter
Arbetsrätt

Ledarligan

I varje nummer sedan Chef startade 1995 har vi testat en känd ledare. Här i Ledarligan visar vi cheftester från de senaste fem åren. Vi har markerat vilka chefer som har bytt befattning eller slutat sin tjänst sedan testet gjordes.