Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Studie: Chefer väljer snabb och kortsiktig kompetensutveckling

Många chefer sätter käppar i hjulet för medarbetarnas kompetensutveckling, kortsiktighet går före långsiktighet och gamla vanor går före nytänkande. Det visar en rapport från lärplattformföretaget Promote.

Teamutveckling
Publicerad

Upp till 45 procent av de tillfrågade i en enkät som företaget Promote gjort, menar att bristande engagemang från chefer är ett avgörande hinder för att införa den typ av långsiktiga utbildningsprogram som företaget förespråkar.

”Som chef vill man ofta hitta en quick-fix för kompetensutveckling, men för att verkligen få genomgripande effekt och skapa beteendeförändringar behövs utbildningsprogram som enkelt kan integreras med redan befintliga lösningar och som ger långsiktigt värde”, säger Promotes Edward Boon.

Den vanligaste orsaken till att man som chef inte satsar på de mer  långsiktiga kompetensutvecklingsmöjligheter är för att man tycker att det är för resurskrävande och att man istället efterfrågar mer komprimerade lösningar.

En annan vanlig anledning är att man vill fortsätta på samma bana som tidigare, det vill säga använda den kompetensutvecklingslösning som man redan är van vid. Men det kan bli nödvändigt att förändra gamla vanor då kraven på kompetensutvecklingsmöjligheter ökar bland medarbetarna och arbetsmarknadens kandidater.

”På en snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer arbetstagarna större krav på arbetsgivarna, och kraven på kompetensutveckling blir bara större och större i takt med att arbetsmarknaden stöps om. Det här är med andra ord viktiga insikter att ta fasta på för att företagen ska kunna attrahera kompetens nu och i framtiden”, avslutar Edward Boon.

Om undersökningen

● Syftar till att skapa insikter om chefers syn på kompetensutveckling och långsiktiga lärresor.

● Resultatet är baserat på enkätsvar från sammanlagt 127 respondenter.

● Undersökningen genomfördes under 2021.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden