Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Studie: 3 av 4 tjejer vill bli ledare

En ny internationell undersökning genomförd av organisationen Plan visar att 3 av 4 flickor vill ha en ledarroll i framtiden. Samtidigt saknas kvinnor helt i ledningen på 1 av 4 företag.

Hållbarhet
Publicerad
Tre av fyra tjejer vill ha en ledarroll enligt en undersökning av Plan International.

Genom enkäter och fokusgrupper har Plan International kartlagt flickors och unga kvinnors inställning till ledarskap. 10 000 tjejer i åldern 15-24 år från 19 olika länder världen över – däribland Sverige, USA, Indien, Sydsudan och Peru – har deltagit, och studien visar att 76 procent av de tillfrågade har som mål att ta sig an en ledarroll i samhället eller arbetslivet. Detta trots att de är väl medvetna om den diskriminering som kvinnliga ledare kämpar mot dagligen.

Bland de intervjuade uppger 60 procent att kvinnliga ledare antagligen måste arbeta hårdare än manliga dito för att få respekt, och hela 78 procent tror att kvinnliga ledare behandlas sämre på grund av sitt kön. Bland de 500 svenska deltagarna är siffrorna ännu högre – 68 respektive 94 procent. Och pessimismen är på många vis välgrundad; Fortfarande är bara 24 procent av världens parlamentariker kvinnor, och ett av fyra företag saknar helt kvinnor i sina ledningsgrupper.

Mest oroväckande är kanske att uppfattningen att kvinnliga ledare möter motstånd var starkare hos de som redan haft viss erfarenhet av att leda. I takt med att de blir äldre hämmas flickorna av vetskapen att kvinnliga ledare diskrimineras, av bristen på kvinnliga förebilder och ojämlika könsroller med djupa rötter.

Samtidigt är länder med kvinnliga ledare mer jämlika, uppvisar större ekonomisk framgång, mindre korruption och bättre livskvalitet för invånarna. Plan International menar därför att uppmuntran till kvinnligt ledarskap mycket väl kan vara en del av det paradigmskifte som behövs för att FN:s globala hållbarhetsmål ska uppnås. Utbildning, synliggörande av trakasserier och våld mot kvinnor och tidigt jämställdhetsarbete som bryter begränsande könsroller identifierar Plan International som vägen framåt.

”Att flickor och kvinnor deltar i beslutsfattande är avgörande för att samhället ska ta tillvara på deras intressen och få en mer hållbar utveckling. Trots det är flickor fortfarande extremt underrepresenterade i beslutsfattande positioner. Vi måste öka takten för att ge flickor och kvinnor samma möjligheter att bli ledare som män”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden