Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Agenda 2030: 17 mål för en hållbar värld

Det kommer att krävas intensivt arbete för att uppnå en hållbar värld till år 2030. Därför har FN:s utvecklingsprogram UNDP formulerat en plan med 17 områden som omfattar alla aktörer i samhället – även ditt företag. Känner du till målen?

Hållbarhet
Publicerad

2015 antog världens ledare den hittills mest ambitiösa utvecklingsplanen någonsin, kallad Agenda 2030. Medan vissa menar att det är bättre ställt i vår värld än någonsin förr, med sjunkande fattigdomstal, höjd utbildningsnivå och en ökad medellivslängd, finns också globala problem som hotar såväl vår välfärd som existens. Klyftorna mellan världens fattiga och rika ökar snarare än minskar, medan arbetet mot klimatförändringar ännu går alltför långsamt eller rentav baklänges.

Samtidigt har internationella undersökningar visat att vi ofta har en mörkare världsbild än vad fakta ger stöd för – något som Hans Roslings stiftelse Gapminder pekat på. Förändring är möjlig, men förutsätter en tillväxt som är hållbar både socialt och miljömässigt.

Privat sektor blir en nyckelpartner för att FN:s utvecklingsprogram UNDP ska kunna lyckas i sin ambition att uppnå de 17 så kallade globala målen – som när de omsätts i praktiken också blir lokala mål för dig och ditt företag. Det beräknas att årliga investeringar motsvarande 5-7 biljoner USD kommer att krävas för att klara Agenda 2030.

UNDP arbetar idag genom olika initiativ för att hjälpa investerare att fatta hållbara beslut, och stötta företag i att utveckla nya fungerande affärsmodeller. Utmaningen är stor, men för de företag som axlar den finns stora vinster att göra när hållbarhet i allt större utsträckning blir något som efterfrågas av både kunder och partners.

Hur ska du som ledare förhålla dig till Agenda 2030? Första steget är att bekanta dig med de globala målen, och förstå hur de kan komma att påverka ditt företag – och omvänt, hur ditt företag påverkar målen.

Sammanställning: De 17 globala målen

 • Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.
 • Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
 • Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
 • Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 • Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 • Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
 • Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
 • Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 • Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 • Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 • Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 • Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 • Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 • Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
 • Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 • Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 • Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden