Så känner du igen – och hanterar – en giftig chef

Chefen med psykopatdrag är en populär stereotyp, liksom den narcissistiske ledaren. Men faktum är att den här typen av ”giftiga” ledare blir allt vanligare – och på lång sikt kan deras beteende ha förödande konsekvenser för organisationer.

Hållbarhet
Publicerad

Vad

En managementkonsult ger bland annat rådet att inför längre provanställningar för att upptäcka chefer med ett giftigt beteende.

Nytta

Råd kring hur du lär dig att känna igen en chef med destruktivt beteende.

Författaren Theo Veldsman hänvisar till forskning om att en av fem ledare uppvisar giftiga karaktärsdrag – enligt hans egna resultat så många som tre av tio.

En annan amerikansk studie från 2010 berättar att 35 procent av arbetskraften i USA har direkta erfarenheter av mobbning på jobbet – medan ytterligare 15 procent uppger sig ha blivit vittne till det.

Uppskattningsvis är mobbaren chef i 72 procent av fallen.

Här är några beteenden som forskarna menar karaktäriserar en giftig ledare:

– Underminerar medarbetarnas självkänsla.

– Lämnar organisationen i sämre skick än vad hen fann den.

– Hotar eller straffar de som ifrågasätter hen.

– Ljuger.

– Skyller på andra för egna misstag och kritiserar andra.

– Söker ständigt beröm och bekräftelse.

– Har en känsla av att vara berättigad, av utvaldhet.

– Saknar empati och medlidande för andra.

– Är superkänslig för kritik och kommer hämnas på den som ger kritik.

Managementkonsulten Ray Williams ger på sajten Fulfillment Daily följande råd för att hantera ledare som passar in på beskrivningen:

 Styrelse och rekryterare måste bli bättre på att ta del av forskning om vad som karaktäriserar gott ledarskap – särskilt när det gäller integritet, medlidande och ödmjukhet.

– Psykologiska omdömen om kandidater bör vara en del av rekryteringsprocessen.

– Längre provanställning (minst ett år) gör att ”smekmånaden” hinner gåöve roch manipulativa sidor hos den anställde kan upptäckas.

– Omdömen liknande utvecklingssamtal för höga chefer bör hållas av externa aktörer hellre än styrelse eller hr som kan ha varit inblandade i rekryteringen av personen.

– Ett visselblåsarsystem behöver införas så att medarbetare som fallit offer för eller blivit vittnen till giftiga chefers beteende kan känna sig skyddade när de delar med sig av information.

– Varje ny hög chef bör tilldelas en coach som rapporterar till styrelsen.

– Implementera en företagskultur där medarbetares välbefinnande och hållbarhet är lika viktiga som kortsiktiga resultat.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden