Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Så blir tester en väg tillbaka till jobb

Kan man lita på personlighetstester? Sjuhärads samordningsförbund ser dem inte som någon absolut sanning, men som ett underlag vid rehabilitering av människor långt från arbetsmarknaden. Med lyckat resultat: ”Att ett personlighetstest kan vara en så viktig pusselbit är fantastiskt”, säger biträdande förbundschef Pernilla Andersson.

Rekrytering
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Pernilla Andersson sitter i en fåtölj.
Foto: Nicke Johansson

Personlighetstester är vanligt vid rekryteringar, men hittills är det få aktörer i rehabiliteringsbranschen som använder sig av metoden. Till undantagen hör Sjuhärads samordningsförbund, som riktar sig till människor som står långt från arbetsmarknaden. Sedan förbundet inledde ett EU-sponsrat projekt med personlighetstester som viktigt inslag för ett år sedan, har ett 30-tal av cirka 100 deltagare gått vidare till jobb eller studier. Ett lyckat resultat och en klar förbättring mot hur det sett ut tidigare, menar Pernilla Andersson som är biträdande förbundschef och projektledare.

”Deltagarna i projektet har funktionsnedsättningar, ofta psykiska, neuropsykiatriska eller sociala sådana. Många har dåligt självförtroende, låg självkänsla och en historia av skolmisslyckanden bakom sig. Livet har präglats av motgångar, och de är ofta starkt kritiska mot sig själva efter åratal av arbetslöshet och sjukskrivning”, säger Pernilla Andersson och fortsätter:

”Samtidigt ser vi ju en potential. Samhället behöver dem, och även ur ett mänskligt perspektiv vore det fel att slösa bort den talang och begåvning som deltagarna onekligen besitter. 

Personlighetstesterna som visar på individens arbetsprofil har visat sig vara ett utmärkt stöd i rehabiliteringen. Flera av våra deltagare vittnar om att de för första gången i livet hamnat i rätt yrke och på rätt arbetsplats, där deras förmågor visat sig vara en fördel. Alla som kommer vidare till arbetslivet mår mycket bättre. Att ett personlighetstest kan vara en så viktig pusselbit är fantastiskt”, säger hon.

Det hon uppskattar mest med testverktyget, som heter Job Match Talent, är dess tydliga inriktning mot arbete, inklusive individens styrkor och områden att jobba med. Personer med autism har med hjälp av profileringen insett att de inte är lika introverta och stillsamma som de kanske trott, utan skulle passa bättre i ett arbete med visst tempo och rörlighet snarare än att sitta hela dagen framför en dator. Någon som är pessimistiskt obenägen till risktagande, kan visa sig oerhört viktig vid säkerhetsanalyser och lösning av problem som optimisten många gånger har svårt att föreställa sig, säger Pernilla Andersson:

”Testrapporterna är även till stor hjälp för arbetsgivarna som får en tydlig arbetsprofil av personen de tar emot på praktik eller anställer. Exempelvis får de reda på vad som motiverar och hur en kandidat arbetar under stress.”

Marknaden för personlighetstester är svårgenomtränglig, och många av de tusentals testerna saknar vetenskaplig evidens. Den ena huvudkategorin utgår från det spridda men starkt ifrågasatta urvalsverktyget Myers-Briggs typindikator (MBTI), som går ut på att människor kan delas in i 16 olika personlighetstyper. 

Den andra huvudkategorin, som anses okej bland forskarna, är den så kallade femfaktorsteorin vars utgångspunkt är att människans personlighet styrs av fem urskiljbara särdrag, oberoende av kultur och situation. 

Det verktyg som Sjuhärads samordningsförbund använder sig av faller inte under någon av dessa kategorier, utan sägs förena olika teorier enligt en vetenskaplig metod. En vanlig kritik mot personlighetsverktygen är att människor är alltför komplexa för att enkelt låta sig mallas in och förklaras via ett test.

”Testerna är ingen absolut sanning, det är väldigt viktigt att komma i håg. Det är ju inte så att man alltid, eller aldrig, vill eller är bra på något. Det är ofta villkorat och beroende av omständigheterna. Vi ser snarare testerna som ett verktyg för ökad självkännedom och fortsatt diskussion, vilket i sin tur kan vidga möjligheterna. Och de flesta känner väl igen sig i resultaten”, säger Pernilla Andersson.

Personlighetstester – Pernilla Andersson tipsar

1. Ingen absolut sanning – betrakta testerna mer som ett underlag för fortsatta åtgärder och diskussion.

2. Ändamålsenlighet – är verktyget rätt för verksamheten? ”Den tydliga inriktningen mot arbete är viktig för vår del.”

3. Tillförlitlighet – säkerställ att testverktyget är certifierat och bygger på vetenskaplig metod.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden