tandsticka-utbrand-metoder-led-dig-sjalv

När du misstänker utbrändhet: Checklista i sex steg

Stoppa att en medarbetare genom att agera direkt när du ser tecken på utbrändhet. Så här gör du.

Nils Edelstam är läkare och ledarskapskonsult på PBM Stressmedicine och det här är hans sex steg till att motverka att medarbetare går in i väggen och hur du som chef ska göra när du misstänker att en medarbetare är i riskzonen.

1. Arbetsklimat.
Se till att klimatet i allmänhet och din relation till medarbetare i synnerhet, är så bra att man vågar berätta om när man inte mår bra.

2. Samtal.
Prata med personen när du undrar hur läget är. Fråga om du eller företaget kan hjälpa till med något och att ni gärna gör det.

3. Var tillgänglig.
Tänk på att personen kanske inte själv är medveten om förändringen eller av olika orsaker vill dölja den. Var tydlig med att du är tillgänglig vid behov, men tryck inte på för mycket i början.

4. Medarbetarsamtal.
Ta upp områden som sömn, kost, motion, privatliv i medarbetarsamtal. Det finns sätt att göra det utan att kränka integriteten!

5. Överväg terapi. 
Har personen perfektionistiska drag, exempelvis svårt att avgränsa sig, svårt att prioritera och säga nej är det större risk för ohälsa. Det kan i så fall åtgärdas genom beteendeinriktade åtgärder, exempelvis KBT-kognitiv beteendeterapi.

6. Ta hand om dig själv. 
Handskas med din egen stress och välbefinnande, annars är det inte lätt att se andras signaler. Se till att du får egen handledning på området.

Tips: Kräv att få konkret och praktisk utbildning i hur du som chef kan upptäcka och hantera tecken på utbrändhet hos medarbetare.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium