Bild: Omslagsbild (beskuren), SNS Förlag
Bild: Omslagsbild (beskuren), SNS Förlag

Rektorernas allvarliga förtroendekris

Politikerna misstror rektorerna – och rektorerna sågar politikerna. En ny forskningsrapport sätter fingret på en allvarlig förtroendekris i skolans värld.

Mycket fokus på rektorsrollen nu!

På gårdagens DN Debatt-sida föreslog Socialdemokraterna att rektorstjänsten bör delas upp i två delar: En intendent ska sköta administrationen, medan rektorn fokuserar mer på det pedagogiska. Hur det ska gå till rent praktiskt återstår att se. För ett år sedan konstaterade Chef att det i genomsnitt bara är 0,6 sökande per rektorstjänst i Sverige.

Hur som helst: I dag släpper SNS en ny forskningsrapport, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan – som pekar på en allvarlig förtroendekris mellan rektorer och lokala politiker.

Några slutsatser:

– 43 procent av de tillfrågade rektorerna anser att politikerna i utbildningsnämnden saknar tillräcklig kompetens för att utveckla skolan.

– I sin tur hävdar knappt en tredjedel av de ansvariga politikerna att rektorerna är tillräckligt kompetenta.

– 50 procent av rektorerna upplever att de saknar kontroll över viktiga beslut om medarbetare och ekonomi. Dessutom anser bara 11 procent av rektorerna att de kan påverka besluten i den lokala politiska nämnden.

“Tidigare forskning visar att rektorn har stor betydelse som ledare för den pedagogiska verksamheten och elevernas resultat. Därför är det oroande att Sveriges rektorer upplever att deras ansvar och befogenheter begränsas av lokalpolitikernas styrning”, säger docent Elisabet Nihlfors, en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

I rapporten ger forskarna flera förslag på hur rektorernas roll ska kunna stärkas. Bland annat måste rektorn ges mandat och ordentliga förutsättningar att styra skolans verksamhet. Dessutom bör en rikstäckande och obligatorisk rektorsutbildning införas.

Läs hela studien här: Rektor – en stark länk i styrningen av skolan (pdf).

 

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.