Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om dödsfall på arbetet.
Foto Ramudden/Unsplash

Larmet: Arbetet dödar allt fler

Arbetsrelaterade dödsfall ökar – och inte minst de som kan kopplas till stress är på frammarsch. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport.

Mellan 40-60 gånger per år händer det som inte får hända: att någon dör på jobbet. För fjärde året i rad ökar siffran – redan under första halvåret i år har 29 personer gått till jobbet utan att komma tillbaka.

”Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att detaljgranska de dödsolyckor som inträffade under 2018 och första halvåret 2019 – vad som egentligen hände och hur vi kan säkerställa att det aldrig händer igen”, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid Ramuddens seminarium i Almedalen i veckan.

”Frågan om säkerhet på arbetet måste inte bara högre upp på den politiska agendan, utan också diskuteras mer i samhällsdebatten i stort. Det är fler som dör på jobbet än i skjutningar, så det finns all anledning att agera.”

sakerhet12

Läs också: Forskare: Bra ledare – minskar risken för olyckor på jobbet

Och mångdubbelt fler än dödsolyckorna är de dödsfall som kan knytas till en dålig arbetsmiljö, men där symptomen tar många år att utvecklas. Det kan till exempel handla om långtida exponering för damm, farliga kemikalier, rök eller tungt arbete. Forskare beräknar att drygt 3000 liv förkortas på detta vis varje år.

”Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20-30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

ungaskador

Läs också: Allt fler unga skadar sig på jobbet: ”Allvarlig utveckling”

I två delrapporter presenterar Arbetsmiljöverket den arbetsrelaterade dödligheten i Sverige. Här visas att de dödsfall som kan kopplas till fysiska faktorer i arbetsmiljön är på tillbakagång. Däremot ökar de stressrelaterade dödsfallen, och förväntas fortsätta att öka i framtiden.

”Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av framför allt tidigare asbestanvändning. I framtiden bedöms dödsfall orsakade av asbest minska medan arbetsrelaterad stress väntas skörda långt fler liv i framtiden”, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som har varit med och tagit fram studien.

Ungefär 500 personer beräknas avlida årligen bara på grund av stress. Värst stressdrabbade är de anställda inom handel, hotell och restaurang men också inom vård, omsorg och utbildning. Kvinnor drabbas i högre grad än män av negativ stress. Men det positiva då? Jo det är förstås att stress – till skillnad från många fysiska risker – faktiskt kan förebyggas, inte minst av dig som är chef eller ledare.

belastning

Läs också: Sju signaler på för hög arbetsbelastning

”Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga.”, säger Bengt Järvholm.

Därtill visar forskning, som Chef tidigare rapporterat, att minskad stress till och med kan få dig att känna dig ungdomligare. Det finns med andra ord all anledning att ta tag i den negativa stressen på allvar.

Relaterade artiklar

toalett
Arbetsmiljö

Lutande toalett ska korta anställdas besök

En toalettstol med 13 graders lutning har uppfunnits för att minska tiden som anställda lägger på toabesök. Men den lär knappast ha någon framtid på svenska arbetsplatser.

Hemfrids vd Monica Lindstedt
Annonssamarbete Chef + Hemfrid

Ge dig själv mer vardagsflow 2020

Andan i halsen. Ständigt dåligt samvete. Många chefer har tappat livsbalansen. ”Har du råd, så köp en tjänst och ta hand om dig själv”, råder Hemfrids Monica Lindstedt.
metoo-2
Arbetsmiljö

Kvinnliga chefer blir oftare sextrakasserade

Kvinnliga chefer blir oftare utsatta för sextrakasserier än vad deras medarbetare blir, visar ny svensk forskning. Förövarna är både underordnade och högre chefer. Och följderna kan bli ödesdigra för karriären.

cb-content-focus
Arbetsmiljö

Chefer som kan fokusera är framtidens vinnare

Känner du att livet innehåller för många distraktioner? Forskning visar tydligt att förmågan till fokuserad uppmärksamhet är en stor konkurrensfördel både på jobbet och i livet i stort. Samtidigt har vår förmåga att fokusera aldrig varit så utsatt för prövningar som nu. 
Mobbad kvinna med mörkt hår
Arbetsmiljö

Mobbning på jobbet påverkar hälsan – mer än man trott

Att bli mobbad på arbetsplatsen påverkar inte bara den psykiska hälsan, utan kan även ge allvarliga fysiska konsekvenser, visar forskning.
Didier Lombard (i mitten) anländer till rätten fredag den 20 december.
Arbetsmiljö

Chefer dömda för självmordsvåg i Frankrike

Nu har domen fallit i den kanske mest uppmärksammade rättegången i ett arbetsmiljöfall någonsin. Tre höga chefer på före detta France Télècom döms till ett års fängelse, varav åtta månader villkorligt, och 15 000 euro i böter.
skandia_3
Annonssamarbete Chef + Skandia

Bli en magnet för de bästa medarbetarna

Konkurrensen är knivskarp. Företag som vill locka – och hålla kvar – de bästa medarbetarna behöver steppa upp. ”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.
Det finns inga bevis för att kvinnor konkurrerar mer sinsemellan än vad män gör på jobbet.
Arbetsmiljö

Så lever myten om kvinnlig konkurrens vidare

Det finns en livskraftig myt om att kvinnor inte kan jobba ihop – eller att kvinnliga chefer har svårt att leda kvinnliga medarbetare. Men förklaringen ligger snarare i diskriminering på arbetsplatsen, menar författarna till en ny bok.