Kvinnor tröttare av digitala möten än män

En av sju kvinnor uppger att de blir mycket till extremt trötta av digitala möten. Betydligt färre män drabbas. Det visar den första storskaliga studien, där forskarna också efterlyser åtgärder från arbetsgivarna för att förebygga zoomtrötthet.

Arbetsmiljö
Publicerad
Kvinna som är trött efter ett videomöte

Ordet ”zoom-fatigue”, eller ”zoomtrötthet”, vilar på allt fler personers läppar – och axlar. Nu visar en storskalig studie vid Virtual Human Interaction Lab vid Stanford University att det är ett reellt problem för både kvinnor och män, men i betydligt större utsträckning för kvinnor.

”Studien visar att de som har fler och längre möten, samt kortare paus mellan mötena, upplever en större zoomtrötthet. Den visar också att kvinnor generellt upplever en större zoomtrötthet än män. Andelen kvinnor som uppger att de är mycket till extremt trötta av videomöten motsvarar nästan 14 procent, det vill säga en av sju av kvinnor, medan andelen män som uppger att de är mycket till extremt trötta motsvarar 5,5 procent, alltså en av 20”, säger forskningsledaren Géraldine Fauville som är knuten till Göteborgs universitet.

Studien, som har gjorts på över 10 000 medarbetare världen över, visar också att kvinnor och män har lika många videomöten, men att kvinnor tenderar att ha längre möten och kortare pauser mellan mötena. Vilket dock inte förklarar hela skillnaden i upplevd trötthet mellan kvinnor och män.

”Det finns tre huvudorsaker till att kvinnor är mer drabbade av zoomtrötthet. De är mer påverkade av spegeleffekten, de känner sig mer fysiskt fångade av den begränsade rörelsefriheten och de upplever också i högre utsträckning att alla stirrar på dem”, säger Géraldine Fauville.

Redan i en tidigare studie vid samma universitet gjord av Jeremy Bailenson kom forskare fram till att det finns fyra grundorsaker till zoomtrötthet.

 • Spegeleffekten
  I många digitala mötesverktyg ser du hela tiden en bild av dig. Det kan liknas vid att ständigt ha en spegel bredvid sig. Vi människor tenderar att bli mer självkritiska av att se oss själva.
 • Känslan av att vara fysiskt fångad
  Kamerans vinkel begränsar hur du kan röra på dig under mötet, och just möjligheten att röra på kroppen är starkt kopplad till kreativitet och lärande.
 • Känslan av att alla stirrar på dig
  I ett videomöte är fönstret fullt av ansikten och alla tycks titta på just dig hela tiden, till skillnad från ett vanligt möte där du vet uppmärksamheten endast riktas mot dig när du har ordet.
 • Ökad kognitiv ansträngning för att uttrycka sig med och tolka kroppsspråk
  När vi möts i verkligheten har vi en intuitiv förståelse av varandras kroppsspråk. I digitala möten måste vi lägga mycket mer energi på att å ena sidan att tydliggöra till exempel när vi vill ha ordet och när vi håller med om något, och å andra sidan tolka andra människors kroppsspråk via skärmen.

Zoomtröttheten kan påverka både hälsa, välmående och arbetskapacitet. Därför uppmanar forskarna arbetsgivarna att göra allt de kan för att förebygga och minska ansträngningen vid digitala möten.

Det kan vara en så enkel sak som att påminna om att inte alla möten behöver vara digitala möten med kameran påslagen. Ibland funkar ett gammal hederligt telefonmöte lika bra, men är inte alls så tröttande.

Géraldine Fauvilles tipsar om det går att stänga ”self-view” (fönstret där man ser sig själv). Men också ibland att helt stänga av kameran. Han uppmanar även till att skapa en större rörelsefrihet genom att öka avståndet mellan sig själv och kameran, samt att minska videomötets fönster så att deltagarnas ansikten blir mindre och inte lika påträngande.

”Vi hoppas att teknikföretag och arbetsgivare använder den kunskap som nu skapas till att skapa verktyg och arbetsmiljö som kan minska zoomtrötthet. Arbetsgivare bör se till att videomöten inte är för långa och att det finns paus mellan dem. De bör också tillhandahålla externa skärmar, tangentbord och höj- och sänkbara skrivbord för att öka folks mobilitet vid videomöten.”

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden