korttidsarbete
Foto adobe stock

Korttidsarbete – så funkar det

Regeringens nya system för korttidsarbete kan innebära ekonomiska lättnader för många corona-drabbade verksamheter. Här är vad du behöver veta som chef.

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet har inte funnits tidigare och myndigheterna arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.

När finns stödet tillgängligt?

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas retroaktivt redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Hur kan jag som arbetsgivare förbereda mig?

Genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

 

krishantering-corona

Läs också: Checklista: 10 punkter för organisationens hantering av coronakrisen

Hur stort är stödet?

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Ersättningen gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Varför införs korttidsarbete nu?

Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Vem kan ansöka?

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Hur länge kan ett företag få stöd?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Charlotte Forssander, advokat och arbetsrättsexpert

Läs också: 10 frågor och svar om arbetsrätt – under corona

Vilka verksamheter omfattas inte?

Ersättning för korttidsarbete betalas inte ut åt staten, landsting, kommuner och kommunalförbund. Inte heller till aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, eller till verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.

Omfattas egenföretagare av stödet?

Det aktuella stödet för korttidsarbete omfattar företag med anställda. Dialog mellan myndigheter och regering pågår för att underlätta för alla företagare som drabbas av coronaviruset.

Kan bemanningsföretag ta del av stödet?

Ja, bemanningsföretag omfattas av möjligheten att söka stöd under perioden 16 mars till och med den 31 december 2020.

Kan man säga upp tillsvidareanställda medarbetare, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, det är fullt möjligt. Ordinarie turordningsregler ska följas.

Kan korttidsarbete kombineras med andra typer av stöd?

Generellt, ja.

Kan man få stöd för varslad eller uppsagd personal?

Ja. Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal.

Hur tar jag fram ett avtal?

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Du kan redan nu informera facket, kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Din arbetsgivarorganisation kan ha mer information.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett förslag till avtalsmall finns på Tillväxtverkets hemsida.

Om en koncern har flera olika bolag, ska varje enhet ses som separat?

Ja. Man ska dessutom se olika driftsenheter inom ett bolag som separata.

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd.

Hur ansöker jag?

Ansökan öppnar den 7 april, då kommer rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Tillväxtverket kommer att uppdatera informationen om hur ansökan ska gå till löpande fram till dess.

Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se. Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. Myndigheten återkommer med detaljer.

Mer information
Mer information på Tillväxtverkets hemsida. 

Räknehjälp med korttidskalkylatorn
Chefs digitala partner Äventyret har tagit fram en tjänst som hjälper dig som arbetsgivare att räkna på effekten av korttidsarbete. Du hittar Kalkylator för korttidsarbete här.

Relaterade artiklar

En kvinna sitter och distansjobbar framför en dator på ett kafé.
Arbetsrätt

Här får chefen inte mejla efter arbetstid

Nu går Portugal i bräschen för en ny post pandemi-lag som ska förbättra arbetsvillkoren för distansjobbare. De inför bland annat epostförbud, kostnadsersättning och friare överenskommelser. 

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Ett tangentbord och ovanpå ligger ett munskydd och en liten flaska handsprit. Och en lapp med texten:
Arbetsrätt

Var tredje chef vill införa vaccinpass

Av 500 nordiska företagsledare är det hela 31 procent som funderar på att införa vaccinationspass när medarbetarna ska återgå till jobbet.

Charlotte Forssander och en bild på en hand som håller i en spruta
Arbetsrätt

”Experten: Detta gäller för vaccinkrav på jobbet”

I USA ställer en del företag krav på att medarbetarna måste vara vaccinerade för att få börja jobba på kontoret igen. Men vad gäller i Sverige? Chef har frågat advokaten och arbetsrättsexperten Charlotte Forssander.

Katarina Zetterqvist, verksamhetsområdesansvarig HR, Lantmäteriet
Arbetsmiljö

Här får de anställda 5000 kronor till hemmakontoret

Drömmer du om en lite härligare arbetsplats hemma? På Lantmäteriet ges alla 5000 kronor var att inreda sina arbetsplatser med. ”Vi såg att våra medarbetare behövde få bättre förutsättningar att göra sitt jobb”, säger Katarina Zetterqvist, verksamhetsområdesansvarig HR.
vaccinationsbild_rityta-1
Arbetsrätt

Experten: Chefen får inte tvinga medarbetare att vaccinera sig

Att vaccineringen mot covid-19 nu rullas ut över hela Sverige innebär inte att vi kan återvända till arbetsplatserna. Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att medarbetarna vaccinerar sig. De kan inte ens kolla vilka som frivilligt har valt att göra det, berättar Chefs arbetsrättsjurist Charlotte Forssander.
I år kan arbetsgivare vara extra generösa vid jul, tipsar Helena Törnell på Delicard. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Delicard

Därför blir årets företagsjulklapp extra generös

Mycket pekar mot att det blir en generös jul på svenska arbetsplatser i år. Med rekordutrymme för skattefria julgåvor kan arbetsgivare slå på stort. ”Vi hjälper chefen att bli tomtehjälte”, säger Helena Törnell på Delicard.
Eva Nordmark (S) och hemma-arbetsplats. Bilden är ett collage.
Arbetsrätt

Regeringen skärper tonen mot arbetsgivarna: "Kan få betala skadestånd"

Fler måste jobba hemifrån för att Sverige ska få bukt med coronasmittan. Det är det nya beskedet från regeringen, som skärper tonen mot arbetsgivarna.