Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Hur hanterar jag en medarbetare som är rasist?

Arbetsmiljö
Text: Redaktionen
Publicerad
Fredrik Dahl, arbetsrättsadvokat

”Jag sitter i ledningen på ett medelstort företag och vet med säkerhet att en av våra medarbetare har rasistiska sympatier. På Facebook ser jag hur hen gillar och delar innehåll från rasistiska, på gränsen till nazistiska sidor.

Det rimmar illa med organisationens värdegrund och är skadligt för vårt varumärke att förknippas med den typen av innehåll. Vi har tagit upp det med personen ifråga men jag ser att hen fortsätter som vanligt på Facebook. Vad kan vi i ledningen göra?”

Martin

Experten svarar:

”Arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och inte får agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren.

När det gäller arbetstagares agerande på fritiden som inte har ett tydligt samband med anställningen eller arbetsgivarens verksamhet, är utgångspunkten att arbetstagaren är fri i sin livsföring. I vissa fall kan de skyldigheter som följer med anställningen i större eller mindre utsträckning inverka på arbetstagarens möjligheter att agera fritt på fritiden.

En anställds åsikter i sig utgör inte ett brott mot lojalitetsplikten. Vilka åtgärder arbetsgivaren kan vidta med anledning av olämpliga uttalanden på sociala medier beror bland annat på vilken koppling uttalandena kan ha med personens arbete.

I vissa fall kan en arbetsgivare ha rätt att vidta åtgärder i förhållande till en anställd på grund av sådant som inträffat vid sidan av arbetet. Om ett sådant agerande från arbetsgivaren kan anses godtagbart avgörs efter en intresseavvägning i det enskilda fallet.

Att arbetstagarens uttalanden innebär ett utnyttjande av arbetstagarens yttrandefrihet – en grundlagsskyddad rättighet som i vissa fall måste respekteras även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare – bör beaktas.”

Fredrik Dahl

Arbetsrättsadvokat

LÄS OCKSÅ:

Så hanterar du rasisten på jobbet

Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen

Experten: Nej du kan inte vara kompis och chef samtidigt

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden