Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”Hjälp! Svårt med all lagstiftning som chef!”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl svarar på frågan hur en chef ska tänka kring dagens lagstiftning och hur du bäst tar in hjälp.

Arbetsrätt
Text: Redaktionen
Publicerad

FRÅGA: Det börjar bli allt svårare att hänga med i aktuell lagstiftning och föreskrifter. Vi har redan höga kostnader för jurister som vi tar in på konsultbasis.

När är det dags att anställa en egen jurist i bolaget. Och vilken kompetens bör jag efterfråga?

/Yasmine

 

SVAR: Den ökande mängden regler som varje företag måste följa är en del av den ”juridifiering” av samhället som pågår. Det är inte bara inom den arbetsrättsliga världen som kraven höga på att ett företag hela tiden ska hålla koll på alla nya regler och föreskrifter. Kostnader för juristtjänster kommer att öka i framtiden.

Den ökande komplexiteten kräver fördjupning och specialisering. Detta innebär att även om ett företag an–ställer en bolagsjurist kan man inte förvänta sig att den personen ska kunna ha koll på alla delar av juridiken.

Det är alltså inte så enkelt att jämföra ett företags kostnader av samtliga juristtjänster – inom så vitt spridda områden som t ex arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt, avtalsrätt och immaterialrätt – med vad det skulle kosta att anställa en jurist – väldigt specialiserad rådgivning kommer ändå att behöva köpas in.

 

Med det sagt kan det trots allt vara en bra idé att anställa en bolagsjurist om företagets kostnader för advokattjänster är mycket höga. Hen kommer att bidra till att juridiska frågor och problem identifieras tidigt vilket brukar betyda att rådgivningskostnaden blir lägre.

Alla jurister är genom sin utbildning vana att ta del av stora informationsflöden och sortera ut det viktiga i informationen – således kan en bolags-jurist tjäna som en kanal för uppdateringar till företaget.

Är man tveksam till vilket behov det egna företaget har förekommer det ofta att företag ”hyr in” en jurist från en advokatbyrå under en begränsad period för att kunna utvärdera det interna behovet. Detta är många gånger också mycket intressant för advokatbyrån och juristen som får en bra erfarenhet av hur juridiska problem uppstår hos en klient.

/Fredrik Dahl, Arbetsrättsadvokat

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden