Björn Lindskog skriftlig varning
Foto skriftlig varning Björn Lindskog

Har en skriftlig varning någon betydelse?

Chefs arbetsrättsliga expert Björn Lindskog, advokat på Vinge advokatbyrå, reder ut vad som gäller kring frågan om skriftlig varning.

Har skriftliga varningar någon arbetsrättslig betydelse nuförtiden? Förr sa man att någon som misskött sig och fått tre varningar kunde bli uppsagd. Gäller det fort­­farande?

Pernilla, Malmö

Svar:

Det där är en gammal missuppfattning som hängt kvar hos vissa. Förenklat kan vi säga, att det inom arbetsrätten i Sverige finns två slag av ”varningar”. Dessa är det viktigt att skilja åt.

Den ena typen är en varning som utgör en disciplinär be­straffning, medan den andra typen av ”varning” – ibland kallad LAS-varning – mer har karaktären av en tillsägelse och en erinran om att ett fortsatt oacceptabelt beteende kan leda till uppsägning.

En varning, som utgör en disciplinär bestraffning för något som har hänt, måste – enligt 62 § medbestämmandelagen – ha stöd i kollektivavtal eller lag för att kunna utdelas och enligt Arbetsdomstolens praxis måste arbetsgivaren oftast också förhandla med relevant fackförening innan den utdelas.

LAS-varningen, å andra si­dan, både kan och bör en arbetsgivare använda sig av för att uppmärksamma en an­ställd på, att ett visst bete­ende inte accepteras på arbetsplatsen. Om arbetstagaren inte rättar sig efter en eller flera sådana tillrättavisningar kan saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl må­hända föreligga. Någon automatik mellan tre varningar och saklig grund för uppsägning finns inte.

Björn Lindskog, advokat och partner på Vinge advokatbyrå