varning-2
Foto: Stocksnap

Mall: Varning

Som chef kan du behöva utfärda en varning, erinran eller skriftlig tillrättavisning. Här är en mall för skriftlig varning, som du kan ladda ned eller fyll i direkt på skärmen, samt viktiga anvisningar för dig som ska fylla i mallen.

Mall: Varning

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Fyll i mallen online och skriv ut mallen

Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word

Varning, erinran eller skriftlig tillrättavisning

Vid en prövning om det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte bör arbetsgivaren kunna visa att arbetstagare är medveten om att det är fråga om en misskötsamhet. Arbetsgivaren bör därför kunna visa att arbetsledningen har påpekat misskötsamheten. Förutom muntliga tillsägelser kan det krävas ett skriftligt dokument för att bevisa att arbetsgivaren påpekat misskötsamheten. Ett sådant dokument kan ges olika rubriker. Det vanligaste är varning, erinran eller skriftlig tillrätta visning.

Vilken rubrik en arbetsgivare väljer saknar egentlig betydelse. Det viktiga är att den är ett påpekande om vad som kommer att ske om en misskötsamhet upprepas. Vi har här valt rubriken Varning, då denna rubrik oftast är tydligast för de flesta arbetstagare.

Har arbetsgivaren vidtagit en varning måste en upprepning ske från arbetstagarens sida innan en ny varning eller annan åtgärd kan vidtas. Arbetsgivaren kan inte någon tid efter varningen ångra sig och vidta en kraftfullare åtgärd om inget nytt inträffat. Vid riktigt grov misskötsamhet krävs ingen varning.

Arbetstagaren förutsätts vara medveten om att en viss misskötsamhet inte accepteras i något sammanhang (Exempelvis vid brott som förskingring, stöld och misshandel).En varning, erinran eller skriftlig tillrättavisning bör inte användas om arbetsgivaren inte överväger en uppsägning om misskötsamheten upprepas. Vilket gör att denna inte bör tillgripas för mindre förseelser som på sikt inte kan utgöra saklig grund för uppsägning. Det bör inte heller vara aktuellt med fler varningar för samma misskötsamhet, då en uppsägning istället bör prövas vid en upprepning av misskötsamheten.En varning, erinran eller skriftlig tillrättavisning blir aldrig för gammal.

Om en arbetstagare en gång fått en varning, erinran eller skriftlig tillrättavisning för en viss misskötsamhet så har denne kännedom om arbetsgivarens inställning till denna oavsett när den utdelades.Antalet varningar saknar betydelse för om det föreligger saklig grund eller inte. Vid en prövning av saklig grund är det misskötsamheten som sådan som prövas, aldrig antalet varningar.  En varning fyller bara en funktion som bevis på att arbetsgivaren påpekat misskötsamheten och att arbetstagaren därmed bör vara medveten om arbetsgivarens inställning till denna.

En varning bör innehålla: Redovisning vilken misskötsamhet arbetsgivaren inte accepterar,ett tydligt klargörande av vilken rättelse arbetsgivaren kräver, och att arbetstagaren vid fortsatt misskötsamhet riskerar att förlora sin anställning

OBS!

Observera att en varning, erinran eller skriftlig tillrättavisning aldrig får vara en disciplinpåföljd. Denna får inte utdelas för något som redan skett utan ska vara en upplysning om vad som kommer att ske om misskötsamheten upprepas.  En varning/erinran/skriftlig tillrättavisning ska vara ”framåtriktad”. Även om den naturligtvis blir aktuell först när en arbetstagare misskött sig på något sätt

Med stöd i kollektivavtal kan en varning också vara en disciplinpåföljd. Så är fallet exempelvis i de kommunala avtalens AB. Varningen ska då föregås av kontakter med den lokala fackliga organisationen m.m.

Läs också: ”Hur ger jag medarbetaren en varning?” – Experten svarar

Läs också: Allt du behöver veta om uppsägningar

Läs också: ”Har en skriftlig varning någon betydelse?”


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium