Från säljare till global marknadsdirektör med hjälp av Executive MBA

Med bakgrund inom försäljning och naturvetenskapligt intresse kände Maria Bagge att tjänsten som läkemedelskonsulent på AstraZeneca passade henne perfekt. 13 år senare har hon stigit in i en ny roll som global marknadsdirektör med bas i England. Maria har funnit stöd i sin internationella ledarroll genom Mgruppens Executive MBA.

Maria Bagge på AstraZeneca gick Mgruppens Executive MBA
Maria Bagge på AstraZeneca gick Mgruppens Executive MBA.

Inom AstraZeneca delar man upp sina affärsområden enligt terapiområden för receptbelagda läkemedel. Maria Bagge har under åren hunnit jobba med samtliga terapiområden inom företaget, i olika roller. Hennes senaste roll var Franchise Lead, vilket kan beskrivas som marknadschef eller affärsområdeschef.

Hon hade en marknadsorganisation som var direktrapporterande, men ledde även det tvärfunktionella teamet för affärsområdet. Affärsområdet är ett kluster bestående av åtta länder i Norden och Baltikum. Det innebär även att Maria har utmaningen att leda på distans. Den utmaningen fortsätter i den nya rollen som global marknadsdirektör, eftersom även den inkluderar samarbete med andra större marknader.

Inom AstraZeneca läggs stort fokus vid att utveckla individer och organisationen som sådan. Sedan Maria fick sitt första uppdrag i organisationen har hon bytt roll och funktion ett antal gånger, och på så sätt fått utvecklingsmöjligheter internt.

”Det handlar i grund och botten om att se talang i medarbetare, samt att det finns en strukturerad process där vi har individuella utvecklingsplaner som hålls levande med kvartalsvisa avstämningar och en levande dialog under året”, berättar Maria. ”I och med det identifierar vi nya utvecklingsmöjligheter och identifierar behov av kompetensutveckling som även är länkat till företagets långsiktiga vision.”

Maria kände redan till Chefakademin, som varit leverantör av AstraZenecas interna ledarskapsutbildningar. Eftersom dessa utbildningar har hållit hög kvalitet kände hon sig trygg med att välja Mgruppen Executive MBA från Chefakademin när det blev aktuellt att bygga vidare på sitt ledarskap.

”Jag uppskattade även att Mgruppens Executive MBA har flexibla moduler, att man kan göra det under en längre tid, och att man kan få det att passa in med övriga livspusslet. Jag fick också ett stort förtroende för den akademiska bakgrunden och tyngden som kursledarna hade”, säger Maria.

diplomerad: tre delprogram för en executive mba

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder Chefakademin tre vetenskapsorienterade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen: Executive Master of Leadership & ManagementExecutive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar. Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

Maria valde att inleda sin utbildning med att läsa programmet Executive Master of Leadership & Management, ett strategiskt val då ledarskap ligger henne allra närmast. Maria upplevde att hon under programmets gång kom de övriga kursdeltagarna väldigt nära, då utgångspunkten är det egna ledarskapet. Det gjorde att hon kunde trycktesta sina egna kompetenser och erfarenheter i en kontext bestående av seniora chefer från andra företag.

”Att få inspiration och reflektion från andra branscher och sätta det i relation till vad jag själv gör var i sig väldigt stärkande och lärorikt. Hela programmet är upplagt så att man bygger gruppen under utbildningens gång, precis som man behöver göra i verkliga livet”, berättar hon.

Maria kände även att hon landade än tydligare i sina värderingar och vad hon står för. Hon betonar vikten av att man gör sin egen Leadership Declaration – att man deklarerar vem man är som ledare genom att reflektera kring frågor som ”vad är det jag står för?”, ”vilka är mina värderingar?”, ”vad är det jag förväntar mig av andra?” och ”vad är vårt mål och hur ska vi jobba tillsammans som projektgrupp, team, och bolag?”

”Jag tror väldigt mycket på det öppna transparenta ledarskapet som bygger på förtroende och respekt”, förklarar Maria. ”Att man som ledare ger tydlig riktning men samtidigt är nyfiken och ligger nära affären och insikter för att följa förändringar i omvärlden, lyssnar på och ser varje individs styrkor och värdesätter olikheter, ger eget ansvar och delar goda exempel på vad som bidrar till det gemensamma målet. Det skapar inspiration och en dynamik i grupp som behövs för framgång och resultat.”

Efter Executive Master of Leadership & Management fortsatte Maria med Executive Master of Strategy. Här lades tonvikten vid en hållbar strategi, som utbildningen hjälpte henne sätta.

”Det handlar inte bara om att driva bolaget för vinst, utan man måste även driva ett hållbart bolag. Executive MBA:n bidrog till att lyfta min egen ledarskapsroll. Det är inte bara jag själv som individ som ska leda ett team eller en organisation, utan jag måste även ta ledarskapet ur ett bredare perspektiv för att driva en hållbar utveckling. Det handlar om allt från miljöfrågor till hur vi hänger med på digitaliseringsresan, kompetensförsörjning samt alla internationella komponenter som vi kom i kontakt med via utbildningens studieresor.”

Även om Maria hade läst företagsekonomi tidigare så kände hon att det tredje och sista masterprogrammet i ordningen, Executive Master of Finance, var det hon hade störst behov av. Hon upplevde att programmet bestod till stor del av att sätta finansiella siffror i ett större perspektiv, analysera bolag och nyckeltal för att ha de rätta insikterna som sedan påverkar strategiska och taktiska beslut. Maria säger att hon fick arbeta med att verkligen sätta sig in i vad siffrorna betyder.

”När jag idag sitter med min controller vet jag tydligare vilka frågor jag behöver ställa och vilka svar jag behöver för att identifiera och utveckla affären. Jag kliver in i finansiella diskussioner med ett större självförtroende”, slår hon fast.

Maria fick inblick i en mängd olika branscher under sin utbildning. Allt från kommunal och statlig verksamhet till privata bolag, rekryteringsbranschen, bankvärlden och dagligvaruhandeln. Under Master of Leadership & Management blev Maria del av en liten kärngrupp av deltagare som följde varandra genom de tre programmen. Samtidigt anser hon att det var väldigt värdefullt att det bildades nya nätverk under varje delprogram. Det gjorde att ingen kurs var den andra lik.

”Några av mina främsta affärskontakter idag kommer via Mgruppens Executive MBA”, säger Maria. ”Jag ser min Executive MBA som en investering i mig själv; något som har gett mig väldigt mycket både professionellt men även personligt. Jag ångrar inte en sekund att jag tog den möjligheten.”

Guide: Är en Executive MBA rätt för dig?

Ladda ned vår guide och ta reda på om en Executive MBA är rätt för dig! Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.