Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Förslaget: Ha lönesamtal – hela året om

Lönen ska bekräfta det som sker i vardagen och vara en naturlig del av ledarskapet året runt, skriver löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin.

Sätta lön
Text: Maria Gerlofson
Publicerad

Vilket är ert genomgående budskap i boken?

”En gemensam utmaning för chefer är att hitta vad de ska göra för att medarbetare ska prestera. Vi visar hur du kan skapa förutsättningar för prestation och motivation”, säger AnnCharlotte Bretan.

Vad är viktigast att tänka på om motivation?

”Motivation kan inte köpas för pengar och du kan inte heller öka andras motivation. Som chef kan du skapa förutsättningar för att motivation ska uppstå genom att utforma din egen filosofi för belöningar.”

Hur belönar jag bäst i vardagen?

”Utgå från människors grundläggande psykosociala behov. Du behöver se medarbetarna och förstå vad de gör. I dag när fokus drar åt olika håll är det hårdvaluta att ge någon din uppmärksamhet. Ett annat bra sätt är att prata om varför ni ska prestera och att involvera medarbetarna i problemlösning.”

Hur hittar jag bäst de beteenden jag vill belöna?

”Fråga er vilka beteenden som gör verksamheten framgångsrik hos era kunder och prata med medarbetarna om detta. När ni diskuterar tillsammans skapar ni en gemensam bild av vad som ska göras.”

Varför är det osmart att ge tips, förslag och lösningar?

”Om du tror att du ska lösa allt, begränsar du din förmåga att lyssna. Det gör också att dina medarbetares kompetens inte kommer till användning i verksamheten.”

Hur kan jag ha nytta av boken?

”Du får konkreta verktyg för hur du skapar förutsättningar för dina medarbetares motivation och prestation.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden