lonera13

Forskning: Orättvis lön på jobbet – förödande för motivationen

Chefens förmåga att sätta en rättvis lön är avgörande för medarbetarnas motivation – viktigare än lönen som sådan, visar forskning.

”Säkraste sättet att få en människa att tappa sugen är att behandla henne orättvist. Därför är det så avgörande att chefen är neutral och saklig i sin lönesättning. Om godtycke och otillbörlig favorisering smyger sig in, är risken stor att medarbetarna tappar motivationen och gör sämre ifrån sig på jobbet.”

Det säger Johnny Hellgren, docent och universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

graffe-3

Läs också: Siffror: Så många chefer är obekväma – inför lönesamtalet

Upplevelsen av en rättvis, legitim och transparent lönesättning är rentav viktigare för trivsel och motivation på jobbet än lönen som sådan, enligt en studie som finansierats av Svenskt Näringsliv och letts av Johnny Hellgren.

Problematiskt nog uppger en tredjedel av de som varit på lönesamtal att de inte förstått hur chefen bedömt deras insats. En del kan säkert förklaras med ovana – individuell lönesättning är fort-farande ganska nytt i privat sektor.

”Många chefer tycker det är jobbigt också. Att ge feedback och tala klartext med personer som gjort dåligt ifrån sig på jobbet är inte alltid så lätt. En hel del chefer jag pratat med säger att lönesamtalet är det jobbigaste på hela året”, säger Johnny Hellgren.

uddalonesattning

Läs också: Här är 3 kända chefers udda lönesättning

Fler och fler chefer blir lönesättande. Faktiskt är det en helt ny chefsroll som växer fram, där lönesättningen är lika väsentlig som att leda och fördela arbetet. Men ett uppdrag som långt ifrån alla chefer har någon särskild utbildning för. Riktade kompetensinsatser kan behövas, säger Johnny Hellgren.

Grundläggande för minskad stress inför lönesamtalen är en mer välintegrerad process, där återkopplingen ges kontinuerligt under hela året, och i omedelbar anslutning till det lönegrundande beteendet, menar han.

”Vad chefen tycker om ens prestation bör aldrig komma som en total överraskning på lönesamtalet en gång per år. Det ska man veta innan.”

deal-2

Läs också: 5 raka svar: Så bemöter du med­arbetarnas lönekrav

lone-tider-markndpuff
Digitalt lärande: Lön och lönesättning

Upskilla inför lönesamtalen

Undvik kostsamma fällor under lönesamtalet. I Chefs populära webbkurs Lönesättning och lönesamtal får du konkreta tips inför, under och efter lönesamtalet. Du genomför kursen när, var och på vilken enhet du vill.