dramaten_moln
Den senaste tidens rapportering om Dramaten har lyft frågan om ledarskapets betydelse för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Forskning: Chefen viktigast för att slippa trakasserier på jobbet

Den senaste tidens mediestorm kring arbetsmiljön och ledningens ansvar på Dramaten visar att det globala #metoo-uppropet fortsätter att engagera. Forskning visar att chefen kan ha en central roll i att sätta normer och stävja trakasserier.

Kungliga Dramaten har i flera omgångar fått känna av hur en bristande strategi för att hantera trakasserier på arbetsplatsen kan påverka varumärket – nu senast i den offentliga debatten kring vad som upplevs som otillräckligt stöd från ledningen, som tvingat fram en omorganisation.

Också jätten Google och dess ägare Alphabet – med mottot ”Do the right thing” – fick under hösten 2018 uppleva att det kan kosta rejält, både i PR-poäng och i reda pengar räknat, när 20 000 medarbetare världen över lämnade arbetet för att protestera mot den tystnadskultur man menar finns inom företaget.

Trakasserier på arbetet utgör alltså inte enbart ett lagbrott. Det kostar också arbetsgivarna stora pengar i förlorad produktivitet – enligt kanadensiska forskare så mycket som motsvarande 200 000 kr per utsatt anställd. Om medarbetare  i brist på stöd hos ledningen istället vänder sig till media kan varumärkesskadan bli mångdubbelt större, och hålla i sig lång tid framöver.

larm

Läs också: DO listar: Så hanterar du larm om sextrakasserier

Chef har tidigare kunnat visa att det råder stor osäkerhet och kunskapsbrist kring sexuella trakasserier bland svenska chefer. Exempelvis uppger en tredjedel att de saknar verktyg att hantera ett anmält övergrepp, och bland de som själva utsatts men undvikit att agera menar hela 42 procent att de inte trott att det skulle haft någon effekt att säga till eller anmäla.

En studie vid det amerikanska Stanforduniversitetet, presenterad i Harvard Business Review, konstaterar att ett företags förmåga att motarbeta och hantera sexuella trakasserier är direkt kopplad till hur ledningen väljer att kommunicera kring ämnet.

I studien möttes paneldeltagarna av ett enkätresultat gällande sexuella trakasserier på ett fiktivt företag. Enkäten presenterades tillsammans med två olika varianter av kommentarer från ledningen. I det ena fallet ställde sig ledningen tveksam till siffrorna, i det andra beskrevs resultatet som ”alarmerande”. I de fall där vd-kommentaren avfärdat enkätresultatet gjorde även paneldeltagarna detta, trots att enkäten visat samma sak i båda varianterna.

verktygar

Läs också: 5 vägar till ökad kunskap om sextrakasserier

När du som chef visar att du tar trakasserier på allvar, och gör det tydligt för de anställda att detta är ett högprioriterat område skapas också en företagskultur där medarbetarna inte tvekar att rapportera sådant de sett eller upplevt, och där förövare inte möts av tyst acceptans. Omvänt är det också chefens ansvar när övertramp inte tas på allvar, eller när de anställda inte vågar rapportera till överordnade.

Det räcker dock inte att sätta upp policyer – orden behöver också följas åt av handling, slår forskarna vid Stanford fast. I Chefs webbkurser Sexuella trakasserier – chefens ansvar och Konflikthantering för chefer får du viktiga verktyg för att ta itu med dessa svåra situationer mellan medarbetare. På Chefs temasida #metoo – chefens ansvar hittar du ytterligare tips och metoder för att säkra din arbetsplats mot trakasserier.

Uppgift
Hur många kvinnor har under sitt arbetsliv någon gång blivit utsatt för sexuella trakasserier på jobbet?

Lär dig hantera konflikter och trakasserier!

Med Chefs webbkurser håller du dig uppdaterad i din roll som chef. Hämta kunskap inom aktuella ämnen, ta del av handfasta verktyg och få konkreta exempel. Du gör det i din egen takt: när, hur och på vilken enhet du vill. Inom vilka områden behöver du stärka dina muskler?

Köp din webbkurs idag!

Relaterade artiklar

linda_waxin_kronikor
Arbetsmiljö

Linda Waxin: ”Vågar du skapa dålig stämning?”

”Många som känner mig ytligt kommer att ha väldigt svårt att tro på detta. Men jag är en av de många kvinnor som hållit tyst”, skriver Chefs krönikör Linda Waxin.
Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
forbjudgnall
Arbetsmiljö

Psykologen: Det händer när chefen förbjuder ”gnäll” på jobbet

Mycket tid på jobbet går åt till gnäll. Men i stället för att tysta är det bättre att lyssna och undan­röja orsaken.
stress-13
Arbetsmiljö

4 åtgärder: När chefen tar ut sin stress på medarbetarna

I en ansträngd arbetssituation är risken stor att chefens stress spiller över på medarbetarna. Men det går att undvika genom ett par åtgärder.
harksare
Arbetsmiljö

10 sätt att bemöta härskartekniker – på jobbet

Så gör du  för att uppmärksamma – och bemöta – det giftiga beteendet.
sakerhet12
Arbetsmiljö

Forskare: Bra ledare – minskar risken för olyckor på jobbet

Det går inte underskatta vikten av bra ledarskap på en arbetsplats.
Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
musikjobbet
Arbetsmiljö

Studie: Sämre stämning på jobbet – om VD:n styr musiken

Vem bestämmer vilken musik som spelas på din arbetsplats?