Forskning: Chefen viktigast för att slippa trakasserier på jobbet

Den senaste tidens mediestorm kring arbetsmiljön och ledningens ansvar på Dramaten visar att det globala #metoo-uppropet fortsätter att engagera. Forskning visar att chefen kan ha en central roll i att sätta normer och stävja trakasserier.

Arbetsmiljö
Publicerad
Den senaste tidens rapportering om Dramaten har lyft frågan om ledarskapets betydelse för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Kungliga Dramaten har i flera omgångar fått känna av hur en bristande strategi för att hantera trakasserier på arbetsplatsen kan påverka varumärket – nu senast i den offentliga debatten kring vad som upplevs som otillräckligt stöd från ledningen, som tvingat fram en omorganisation.

Också jätten Google och dess ägare Alphabet – med mottot ”Do the right thing” – fick under hösten 2018 uppleva att det kan kosta rejält, både i PR-poäng och i reda pengar räknat, när 20 000 medarbetare världen över lämnade arbetet för att protestera mot den tystnadskultur man menar finns inom företaget.

Trakasserier på arbetet utgör alltså inte enbart ett lagbrott. Det kostar också arbetsgivarna stora pengar i förlorad produktivitet – enligt kanadensiska forskare så mycket som motsvarande 200 000 kr per utsatt anställd. Om medarbetare  i brist på stöd hos ledningen istället vänder sig till media kan varumärkesskadan bli mångdubbelt större, och hålla i sig lång tid framöver.

Chef har tidigare kunnat visa att det råder stor osäkerhet och kunskapsbrist kring sexuella trakasserier bland svenska chefer. Exempelvis uppger en tredjedel att de saknar verktyg att hantera ett anmält övergrepp, och bland de som själva utsatts men undvikit att agera menar hela 42 procent att de inte trott att det skulle haft någon effekt att säga till eller anmäla.

En studie vid det amerikanska Stanforduniversitetet, presenterad i Harvard Business Review, konstaterar att ett företags förmåga att motarbeta och hantera sexuella trakasserier är direkt kopplad till hur ledningen väljer att kommunicera kring ämnet.

I studien möttes paneldeltagarna av ett enkätresultat gällande sexuella trakasserier på ett fiktivt företag. Enkäten presenterades tillsammans med två olika varianter av kommentarer från ledningen. I det ena fallet ställde sig ledningen tveksam till siffrorna, i det andra beskrevs resultatet som ”alarmerande”. I de fall där vd-kommentaren avfärdat enkätresultatet gjorde även paneldeltagarna detta, trots att enkäten visat samma sak i båda varianterna.

När du som chef visar att du tar trakasserier på allvar, och gör det tydligt för de anställda att detta är ett högprioriterat område skapas också en företagskultur där medarbetarna inte tvekar att rapportera sådant de sett eller upplevt, och där förövare inte möts av tyst acceptans. Omvänt är det också chefens ansvar när övertramp inte tas på allvar, eller när de anställda inte vågar rapportera till överordnade.

Det räcker dock inte att sätta upp policyer – orden behöver också följas åt av handling, slår forskarna vid Stanford fast. I Chefs webbkurser Sexuella trakasserier – chefens ansvar och Konflikthantering för chefer får du viktiga verktyg för att ta itu med dessa svåra situationer mellan medarbetare. På Chefs temasida #metoo – chefens ansvar hittar du ytterligare tips och metoder för att säkra din arbetsplats mot trakasserier.

Lär dig hantera konflikter och trakasserier!

Med Chefs webbkurser håller du dig uppdaterad i din roll som chef. Hämta kunskap inom aktuella ämnen, ta del av handfasta verktyg och få konkreta exempel. Du gör det i din egen takt: när, hur och på vilken enhet du vill. Inom vilka områden behöver du stärka dina muskler?

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden