5 faktorer: Så ser du om du har emotionell intelligens

Leder du med både hjärta och hjärna? Effektiva ledare har en hög emotionell intelligens. Se vilka egenskaper du måste besitta.

Personlig effektivitet
Text: Redaktionen
Publicerad

Psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman myntade begreppet ”emotionell intelligens” i samband med att hans bok med samma namn kom ut 1995.

Hans tes – att chefer med emotionell intelligens var mer effektiva som ledare – byggde på en studie av 200 globala företag. Han hade upptäckt att intelligens, målmedvetenhet och vision inte räckte för att nå framgång. Det krävdes också andra, mjukare egenskaper.

Den senaste månaden har hans artikel ”What makes a leader?”, om emotionell intelligens från 1998, blivit den mest lästa på ledarskapssajten Harvard Business Review.

Det visar att ämnet fortfarande är aktuellt.

I artikeln kartlägger Daniel Goleman bland annat den emotionella intelligensens fem beståndsdelar. Känner du igen dig?

1. Självkännedom

Definition: Förmågan att känna igen och förstå ditt humör och din sinnesstämning, dina känslor och drivkrafter, och hur du påverkar andra.

Kännetecknas av: Gott självförtroende, en realistisk bild av sig själv, kan skämta om sig själv.

2. Självbehärskning

Definition: Förmågan att kontrollera och avstyra störande impulser och sinnesstämningar. En tendens att ta väl övervägda beslut – tänka innan man agerar.

Kännetecknas av: Pålitlighet och integritet. Är bekväm med att befinna sig i stadier av osäkerhet och förändring. Öppen för förändring.

3. Motivation

Definition: En passion för att arbeta för ändamål som inte handlar om pengar och status. Har en tendens att sträva mot mål med energi och uthållighet.

Kännetecknas av: En stark drivkraft att nå sina mål. Optimism, även vid misslyckanden. Engagerad i organisationen som helhet.

4. Empati

Definition: Förmågan att förstå andra människors känslomässiga drivkrafter. Bra på att bemöta andra människor utifrån deras känslomässiga reaktioner.

Kännetecknas av: Expert på att hitta nya talanger, utveckla och behålla dem. Fungerar väl i olika kulturella sammanhang. Är duktig på att erbjuda service åt kunder och samarbetspartners.

 5. Social förmåga

Definition: Förmågan att hantera relationer och bygga nätverk, men också att hitta gemensamma beröringspunkter och skapa dialog.

Kännetecknas av: Leder förändringsprocesser på ett effektivt sätt, är övertygande, är duktig på att bygga och leda team.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden