Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Experten: Chefen får inte tvinga medarbetare att vaccinera sig

Att vaccineringen mot covid-19 nu rullas ut över hela Sverige innebär inte att vi kan återvända till arbetsplatserna. Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att medarbetarna vaccinerar sig. De kan inte ens kolla vilka som frivilligt har valt att göra det, berättar Chefs arbetsrättsjurist Charlotte Forssander.

Arbetsrätt
Publicerad

”Målet är att alla vuxna ska ha erbjudits att vaccinera sig under det första halvåret i år.”

Det sa socialminister Lena Hallgren på presskonferensen den 13 januari. Det ökar arbetsgivarnas förhoppningar om att medarbetarna kan återgå till sina arbetsplatser. Men ställer också frågor kring om man kan kräva vaccination för att reducera risken för ökad smittspridning.

Men vaccination är en delikat fråga för arbetsgivarna, säger Chefs arbetsrättsjurist Charlotte Forssander.

”Två viktiga principer hamnar på kollisionskurs. Den ena handlar om arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa i arbetet (till exempel genom att förebygga smittspridning). Den andra handlar om arbetstagarens rätt till sin integritet. Som läget ser ut idag, är min bedömning att den senare principen väger tyngre. Det vill säga att arbetsgivaren inte har rätt att införa ett vaccinationskrav på arbetsplatsen. Generellt sätter dataskyddslagstiftningen också hinder i vägen för att registrera uppgifter om vilka anställda som har vaccinerat sig, även om undantag skulle kunna gälla för till exempel sjukvårdspersonal.”

Hur ska en chef inom exempelvis vården göra om medarbetarna vägrar vaccinera sig?
”Här får arbetsgivaren göra en bedömning av hur säkerheten i arbetsmiljön/verksamheten påverkas av att en anställd inte vaccinerar sig. Om man landar i att patientsäkerheten eller arbetsmiljön inte kan tillgodoses tillräckligt bra på annat sätt (till exempel genom användning av skyddsutrustning etc), får man fundera på om personen kan ges andra arbetsuppgifter, åtminstone tillfälligt.”

Får man som arbetsgivare vid rekrytering kräva att personen har vaccinerat sig?
”Ja, vid nyanställning är det lite en annan fråga, faktiskt. I princip gäller ”fri anställningsrätt” och jag har svårt att se att man inte skulle kunna ha som kvalifikationskrav att man är vaccinerad. Det gäller såväl offentligt och privat.”

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner & Regioner, sa också att vaccination är ett erbjudande och alltid frivilligt, när frågan om hur man skulle hantera till exempel vårdbiträden som inte vill vaccinera sig kom upp på presskonferensen.

Socialminister Anna Hallgren betonade dock att de på alla sätt försöker sprida information så att man förstår vikten av att vaccinera sig.

Det finns ännu stor osäkerhet kring hur mycket de olika vaccinerna skyddar från att smitta andra personer.

”Det är inget man undersöker i de studier som hittills gjorts för det är inte helt lätt att undersöka, sa Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. ”Erfarenheter från andra vacciner är dock att det bör ha god effekt. Vi följer utvecklingen, men får se. Hittills har vår inställning varit att vi ska vara försiktiga. Samma regler kommer gälla för de som är vaccinerade som för dem som är ovaccinerade tills vidare.”

”Jag skulle alltså som utgångspunkt råda arbetsgivare att inte blanda sig i frågan om ifall medarbetarna är vaccinerade. Detta kan dock behöva omprövas framöver, ifall till exempel olika länder ställer upp vaccinationskrav för inresa. Om det ingår i en medarbetares arbetsuppgifter att göra affärsresor till ett sådant land, måste man naturligtvis ha en dialog i frågan.”, säger Charlotte Forssander, Chefs arbetsrättsjurist och advokat på Forssander Sonander.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden