psykohalsa-2

Ett år med de nya reglerna – så har det gått

Allt fler blir sjuka av stress. Därför införde Arbetsmiljöverket nya regler som skulle skärpa kraven för arbetsgivarna. Nu har ett år gått – men hur har det egentligen gått? Och vad har förändrats för dig som chef?

På bara sex år ökade sjukskrivningstalen för stressrelaterade sjukdomar i Sverige – med 70 procent. Det fick Arbetsmiljöverket att ta fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Syftet var att konkretisera arbetsmiljölagen och skärpa kraven – där vitesförläggande väntade för de som inte följde reglerna.

Nu har ett år gått – men har det blivit någon skillnad? Chef ställde frågan till Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket, och Johan Mellnäs, projektledare på utbildningsföretaget Prevent.

Hur har det gått med de nya reglerna?

Johan Mellnäs (JM): ”Vi har sett en stor medvetenhet hos våra kunder. Företagen var väl förberedda när de trädde i kraft för ett år sedan. Förra året var närmast en hajp, merparten av de samtal och mejl vi har fått handlade om OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö).

Peter Burman (PB): ”De nya föreskrifterna hjälper oss i vår tillsyn. Vi har gjort fler än 500 inspektioner där vi har tillämpat de nya föreskrifterna”.

Vilka skillnader har ni märkt?

JM: ”Framförallt i en kraftig ökning av köpta utbildningar. I april förra året lanserade vi två utbildningar kring de nya föreskrifterna, en halvdags introduktionsutbildning samt en heldags mer praktiskt orienterad utbildning. Alla tillfällen till våra öppna utbildningar har varit helt fulla”.

PB: ”Det är för tidigt att uttala sig om effekter av de nya föreskrifterna. När vi inspekterar ser vi att de vanligaste bristerna är att det inte finns balans mellan krav och resurser hos medarbetarna. Då ställer vi krav på att man ska undersöka vilka orsakerna till det är och åtgärda dom. Om detta görs inte ökar risken för ohälsosam arbetsbelastning och i förlängningen sjukskrivning”.

Läs också: Gratis guide – ta mobbning på allvar!

Är det någon speciell punkt som chefer/företag lyckats med?

JM: ”Vi märker i alla fall ett stort engagemang, inte minst från seriösa arbetsgivare som verkligen vill leva upp till de nya föreskrifterna”.

PB: ”En framgångsväg för arbetsgivarna är att ha tydliga roller i verksamheten, hälsosam arbetsbelastning, bra prioriteringar och förutsättningar för återhämtning”.

Vilka utmaningar har det varit för chefer hittills?

JM: ”Utmaningen för chefer är att ha koll på när och varför en upplevd arbetsbelastning blir ohälsosam och inte sällan leder till långa sjukskrivningar. I takt med att allt fler jobbar relativt självständigt och gränsen mellan fritid och arbete suddas ut, på gott och ont, blir det svårare för chefer. Jag tror att företagen behöver hitta nya och mer tidsanpassade former för riktiga avstämningar med sina medarbetare”.

PB: ”Det finns två perspektiv på detta. Det ena är ju chefernas arbetssituation. Där har vi inspekterat första linjens chefer i vård- och omsorgssektorn och ser att cheferna ofta har väldigt många underställda medarbetare, stora ansvarsområden, bristande stödfunktioner och krångliga administrativa system. Detta påverkar chefernas arbetsmiljö. Det andra perspektivet är chefens arbetsmiljöuppgifter. Som chef deltar man i att undersöka orsakerna bakom obalans mellan krav och resurser hos sina medarbetare. Det är ju när både chefer och övriga medarbetare har balans mellan krav och resurser som vi motverkar ohälsosam arbetsrelaterad stress”.

Läs också: Enkla metoden: Ta tempen på jobbstressen

Vad är det kvar för utmaningar med att uppfylla reglerna?

JM: ”Jag kan lite försiktigt generalisera och säga så här: de företag som har ett fungerande SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) har inga större bekymmer eller merarbete med att även ta med OSA. De företag som ligger lite efter eller rentav inte påbörjat SAM har en del att göra”.

PB: ”Arbetsgivarna behöver nu skaffa sig erfarenhet av att undersöka arbetsmiljön med stöd av de nya förskrifterna. På det sättet kan vi successivt komma till rätta med de obalanser som vi ser när vi inspekterar”.

Hur har ni som jobbat med de nya reglerna haft det med tanke på en ökad arbetsbelastning?

JM: ”Vi märker också av det ökade trycket från dem vi är till för och får passa oss så att vi också har en rimlig arbetsbelastning. Men efterfrågan på arbetsmiljöverktyg och kunskaper är kul. Betydligt värre hade varit motsatsen”

PB: ”Tydlighet är lika viktigt för oss som för andra när det gäller upplevelsen av arbetsbelastningen. Vi arbetar också internt med OSA-föreskriften”.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

trotter-2
Arbetsmiljö

Var fjärde anställd i Japan har velat dräpa sin chef någon gång

Många japanska företag är kända för sin tuffa kultur med många övertidstimmar. Det kan skapa ett hot mot den enskilda chefen, visar en ny undersökning från landet.
Anna Palmgren, Arbetsförmedlingen
Annonssamarbete Chef + Arbetsförmedlingen

Tips till chefen: Så här höjer du den digitala kompetensen

Börja med dig själv och våga vara personlig. Det är några av uppmaningarna Anna Palmgren ger till Sveriges chefer. Sektionschefen för digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen tipsar om strategier för att höja den digitala kompetensen på arbetsplatsen.
sverige-2
Arbetsmiljö

5 argument till chefen för att få kolla på Sveriges åttondel

12 års lång väntan är över. Äntligen är Sverige kvalificerat till en åttondelsfinal i VM. Men matchen spelas klockan 16 på tisdag – vilket kan ställa till det för många.
brachef
Arbetsmiljö

En bra chef – viktigaste skälet för att trivas på jobbet

Att bra ledarskap är viktigt för trivseln på jobbet slår en ny undersökning fast.
flopp
Arbetsmiljö

Så många svenskar väljer bort kontorsjobb

Distansjobb blir allt vanligare. Nu visar en stor undersökning att 82 procent av kontorsarbetarna i Sverige väljer bort kontoret minst en gång i veckan.
diagnoser
Arbetsmiljö

Här är diagnoser en stor tillgång

Nytänkandet kring rekryteringen har blivit ett lyft, både för ungdomarna och företaget Logent. 

hinder
Annonssamarbete Chef + Canon

Bli kvitt digitala bromsklossar

Stupa inte på kan-själv-mentalitet och chefens eget ego. Experterna hjälper dig att få flow och lyckas med nästa digitaliseringsprojekt.
sjuka
Arbetsrätt

Vabba ofta – och din chefskarriär kan gå i stöpet

Om du vabbar ofta kan hela din karriär drabbas hårt.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden