psykohalsa-2

Ett år med de nya reglerna – så har det gått

Allt fler blir sjuka av stress. Därför införde Arbetsmiljöverket nya regler som skulle skärpa kraven för arbetsgivarna. Nu har ett år gått – men hur har det egentligen gått? Och vad har förändrats för dig som chef?

På bara sex år ökade sjukskrivningstalen för stressrelaterade sjukdomar i Sverige – med 70 procent. Det fick Arbetsmiljöverket att ta fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Syftet var att konkretisera arbetsmiljölagen och skärpa kraven – där vitesförläggande väntade för de som inte följde reglerna.

Nu har ett år gått – men har det blivit någon skillnad? Chef ställde frågan till Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket, och Johan Mellnäs, projektledare på utbildningsföretaget Prevent.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Hur har det gått med de nya reglerna?

Johan Mellnäs (JM): ”Vi har sett en stor medvetenhet hos våra kunder. Företagen var väl förberedda när de trädde i kraft för ett år sedan. Förra året var närmast en hajp, merparten av de samtal och mejl vi har fått handlade om OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö).

Peter Burman (PB): ”De nya föreskrifterna hjälper oss i vår tillsyn. Vi har gjort fler än 500 inspektioner där vi har tillämpat de nya föreskrifterna”.

Vilka skillnader har ni märkt?

JM: ”Framförallt i en kraftig ökning av köpta utbildningar. I april förra året lanserade vi två utbildningar kring de nya föreskrifterna, en halvdags introduktionsutbildning samt en heldags mer praktiskt orienterad utbildning. Alla tillfällen till våra öppna utbildningar har varit helt fulla”.

PB: ”Det är för tidigt att uttala sig om effekter av de nya föreskrifterna. När vi inspekterar ser vi att de vanligaste bristerna är att det inte finns balans mellan krav och resurser hos medarbetarna. Då ställer vi krav på att man ska undersöka vilka orsakerna till det är och åtgärda dom. Om detta görs inte ökar risken för ohälsosam arbetsbelastning och i förlängningen sjukskrivning”.

Är det någon speciell punkt som chefer/företag lyckats med?

JM: ”Vi märker i alla fall ett stort engagemang, inte minst från seriösa arbetsgivare som verkligen vill leva upp till de nya föreskrifterna”.

PB: ”En framgångsväg för arbetsgivarna är att ha tydliga roller i verksamheten, hälsosam arbetsbelastning, bra prioriteringar och förutsättningar för återhämtning”.

Vilka utmaningar har det varit för chefer hittills?

JM: ”Utmaningen för chefer är att ha koll på när och varför en upplevd arbetsbelastning blir ohälsosam och inte sällan leder till långa sjukskrivningar. I takt med att allt fler jobbar relativt självständigt och gränsen mellan fritid och arbete suddas ut, på gott och ont, blir det svårare för chefer. Jag tror att företagen behöver hitta nya och mer tidsanpassade former för riktiga avstämningar med sina medarbetare”.

PB: ”Det finns två perspektiv på detta. Det ena är ju chefernas arbetssituation. Där har vi inspekterat första linjens chefer i vård- och omsorgssektorn och ser att cheferna ofta har väldigt många underställda medarbetare, stora ansvarsområden, bristande stödfunktioner och krångliga administrativa system. Detta påverkar chefernas arbetsmiljö. Det andra perspektivet är chefens arbetsmiljöuppgifter. Som chef deltar man i att undersöka orsakerna bakom obalans mellan krav och resurser hos sina medarbetare. Det är ju när både chefer och övriga medarbetare har balans mellan krav och resurser som vi motverkar ohälsosam arbetsrelaterad stress”.

Vad är det kvar för utmaningar med att uppfylla reglerna?

JM: ”Jag kan lite försiktigt generalisera och säga så här: de företag som har ett fungerande SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) har inga större bekymmer eller merarbete med att även ta med OSA. De företag som ligger lite efter eller rentav inte påbörjat SAM har en del att göra”.

PB: ”Arbetsgivarna behöver nu skaffa sig erfarenhet av att undersöka arbetsmiljön med stöd av de nya förskrifterna. På det sättet kan vi successivt komma till rätta med de obalanser som vi ser när vi inspekterar”.

Hur har ni som jobbat med de nya reglerna haft det med tanke på en ökad arbetsbelastning?

JM: ”Vi märker också av det ökade trycket från dem vi är till för och får passa oss så att vi också har en rimlig arbetsbelastning. Men efterfrågan på arbetsmiljöverktyg och kunskaper är kul. Betydligt värre hade varit motsatsen”

PB: ”Tydlighet är lika viktigt för oss som för andra när det gäller upplevelsen av arbetsbelastningen. Vi arbetar också internt med OSA-föreskriften”.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

Arbetsrätt

Var fjärde måste ta igen jobb – efter semestern

Semestern är en tid för återhämtning och vila. Men var fjärde person måste ta igen jobb som inte har gjorts under sommaren – vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för individen.
Sponsrat Chef + Linkedin

Proffsknepen: Så lockar du talanger på Linkedin

Rekryteringsjättarna Spotify och Experis vet hur man hittar talanger och maximerar effekten av Linkedin. Här delar de med sig av lärdomarna som ger ett försprång i talangjakten.
Arbetsrätt

5 snabba: Alla ska må bättre – med ny ledarstandard

Fokus på alla människor ska må bra – inte bara kunderna. Det är målet med en ny svensk standard som ska ge organisationer vägledning att införa ett mer människocentrerat ledarskap.
Arbetsrätt

”Min manliga kollega tjänar mer – vad gör jag?”

Chefen Martina råkade se vad hennes manliga kollega tjänar. Men nu är hon osäker om hon kan ta upp det i ett lönesamtal för att få upp sin egen lön. Läs expertens svar!
Arbetsrätt

Målmall – utveckla ditt ledarskap

Skapa en bättre planering med en målmall. Det kan göra att du är bättre förberedd och skapar en känsla av kontroll.
Arbetsrätt

Ledarligan

I varje nummer sedan Chef startade 1995 har vi testat en känd ledare. Här i Ledarligan visar vi cheftester från de senaste fem åren. Vi har markerat vilka chefer som har bytt befattning eller slutat sin tjänst sedan testet gjordes.
Sponsrat Chef + SBS Executive MBA

Receptet: Så blir du en hållbar chef

Chefer som kan hållbarhet är en viktig pusselbit som ofta saknas.
Lägg hela pusslet. Ta stegen som behövs – för att lära dig leda hållbart.

Arbetsrätt

Berättade om graviditet – fick inte utlovat jobb

Stella blev lovad jobbet som produktchef – men när hon berättade att hon var gravid gick tjänsten till en manlig kollega. Solklart fall av diskriminering, visst? Arbetsrättsadvokaten reder ut begreppen.
Arbetsrätt

Bästa tipsen: Så lyfter du på Linkedin

Oavsett om du ska söka jobb, stärka ditt personliga varumärke eller bygga ditt nätverk är Linkedin mer eller mindre ett nödvändigt verktyg i dag. Men hur använder du ditt konto i praktiken för att få hjälp i karriären?
Arbetsrätt

Så ska franska anställda ”tvingas” koppla ner

Alla vet hur svårt det kan vara att inte öppna jobbmejlen. Därför överväger en del franska arbetsgivare handfasta metoder för att få medarbetarna att koppla bort efter att jobbet slutat för dagen. Allt för att leva upp till den nya lagen om anställdas rätt att logga ut på fritiden.
Arbetsrätt

Vad innebär de nya reglerna för lönekartläggning?

Inte lätt att hålla reda på alla nya måsten som chef. Här förklarar vår löneexpert de nya reglerna för lönekartläggning som börjar gälla från och med nästa år.
Arbetsmiljö

Kan jag kräva att få jobba hemma?

Chefen Eva-Lotta vill gärna jobba hemifrån. Medarbetarna säger ja men de högre cheferna säger nej. Hur mycket kan hon framhärda i sin önskan om distansarbete?
Arbetsrätt

Så hanterar du rasism på jobbet

Vad säger du om någon fäller en rasistisk kommentar på jobbet? En tydligt formulerad värdegrund ger en bra bas att utgå från – och för dig som chef är det viktigt att agera direkt.
Arbetsrätt

”Får ledningen ge mig munkavle?”

Är det ok att beordra anställda att inte prata med media? Det undrar signaturen Peter. Arbetsrättsadvokat Fredrik Dahl ger svar.
Arbetsrätt

Kan jag säga upp vikarien som inte håller måttet?

Kan jag avsluta anställningen i förtid? Det undrar Dag, som befarar att han gjort en felrekrytering. Arbetsrättsadvokat Fredrik Dahl svarar.
Arbetsrätt

Glastaket består – endast var tionde vd är kvinna

Jämställdhetsrapport. Ju högre chefsposition desto färre kvinnor och desto långsammare går förändringen mot jämställdhet bland Sveriges chefer. Det är slutsatsen av Ledarnas nya jämställdhetsrapport.