Person i soffa som är hemma med psykisk ohälsa

Ledarna som agerar mot psykisk ohälsa

Erfarna chefer och kvinnliga chefer är de som oftast sätter in åtgärder som arbetsanpassning i förebyggande syfte eller för att underlätta återgång i arbete vid psykisk ohälsa, visar ny forskning.

Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaro idag. Trots det saknar många chefer såväl kunskap som resurser om hur man förebygger samt stöttar de som drabbats. 70 procent av cheferna i en undersökning på 3 358 personer hade mött en eller flera medarbetare med depression och ångest de senaste två åren. 25 procent av cheferna hade deltagit i någon form av chefsutbildning för att lära sig mer. Och hälften hade sett över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituationer för att förebygga depression och ångest. Det visar en ny studie gjord av vid Göteborgs universitet.

Men som alltid visar det sig att högre grad av medvetande också leder till större engagemang. De chefer som uppgav att de hade ett arbetsmiljöansvar hade också större sannolikhet att vidta preventiva åtgärder vid psykisk sjukdom. Detsamma gällde chefer med längre erfarenhet och kvinnliga chefer.

Om man som arbetsgivare anpassar arbetsuppgifterna för drabbade medarbetare kan man eventuellt förhindra sjukskrivning. Det kan också vara ett sätt att snabba på en återgång i arbetet efter en sjukskrivning.

”Vi frågade cheferna vilka typer av anpassning de använde sig av och det vanligaste var att chefen själv gick in med ett ökat stöd. Andra åtgärder var ändrade arbetsuppgifter och/eller arbetstider eller att man gjorde det möjligt för medarbetaren att kunna arbeta långsammare”, säger Monica Bertilsson, ansvarig för studien och lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Chef som sitter i hallkorridor

Läs också: Larmsiffrorna: Varannan chef känner obehag inför att gå till jobbet

Trots att man i tidigare studier sett att personer med psykisk ohälsa ofta uppfattar sociala arbetsuppgifter som problematiska, som att delta i planerings- och utbildningsdagar, visar denna studie att det var mindre vanligt att man gjorde anpassningar just för sådana här evenemang eller ordnade en lugnare miljö i personalutrymmen.

Chefer i offentlig sektor använde sig av upp till tre olika typer av åtgärder. Medan de som gått en utbildning i hur man stöttar medarbetare med psykisk ohälsa använde sig av upp till fyra åtgärder. Kvinnliga chefer använde sig av upp till fem åtgärdstyper, likaså äldre chefer och de med hög självtillit. De chefer som kände sig säkra på hur de skulle stötta medarbetare med psykisk ohälsa hade också den största verktygslådan.

chefersohalsa1800

Läs också: Forskning ska kartlägga chefers skenande ohälsa

Relaterade artiklar

Glad man som leker med ett barn i en soffa.
Hälsa

Hälsoutmaning gav gladare kolleger

Konsultbolaget behövde ett sätt att få medarbetarna att röra sig mer och lära känna nya kolleger trots distansjobb. Lösningen blev en gemensam hälsoutmaning som ökade både teamkänslan och välbefinnandet.

Helena Martini, HR-chef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, ser hälsokontroller för medarbetare som en investering. Foto: Christoffer Edling
Annonssamarbete Chef + Werlabs

Enkelt hälsotest lyfter prestationer på jobbet

”Det är att visa omtänksamhet i handling”, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg, om den hälsokontroll som har blivit ett viktigt redskap och en uppskattad del av arbetet med hållbara medarbetare.

Illustration med ett hjärta uppbyggt av grönsaker.
Hälsa

Växtbaserad diet kan rädda ditt hjärta

Om du som chef vet med dig att du ligger i farozonen för hög stress kanske du är redo att starta hösten med lite nya tag. Välj gärna en mer växtbaserad diet.

Tre män som arbetar på en byggarbetsplats står och pratar. Det är solnedgång.
Hälsa

Ny rapport: Ökad ohälsa på jobbet

Var tredje arbetstagare har problem med hälsan kopplat till arbetet, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Värst drabbade är kvinnor inom kommun och landsting.

Glad kvinna som går i naturen.
Hälsa

När chefen väljer: Promenader hellre än golf

Chefens favoritmotion är inte golf och tennis, som man kanske skulle kunna tro, utan promenader. Det visar Chefs undersökning.

Bild på hand med mobiltelefon med en träningsapp i.
Hälsa

Missa inte bidrag för hälsoapp

Sedan cirka ett år finns utökade möjligheter att utnyttja det skattefria friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge till sina anställda.

Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

Två personer som promenerar i skogen och pratar.
Hälsa

Succé för digital friskvård

Ett digitalt spel som aktiverar medarbetarna, både till kropp och själ, blev ett lyckat sätt att bryta isoleringen under pandemins många månader av distansarbete.