Ledarna som agerar mot psykisk ohälsa

Erfarna chefer och kvinnliga chefer är de som oftast sätter in åtgärder som arbetsanpassning i förebyggande syfte eller för att underlätta återgång i arbete vid psykisk ohälsa, visar ny forskning.

Hälsa
Publicerad
Person i soffa som är hemma med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaro idag. Trots det saknar många chefer såväl kunskap som resurser om hur man förebygger samt stöttar de som drabbats.

70 procent av cheferna i en undersökning på 3 358 personer hade mött en eller flera medarbetare med depression och ångest de senaste två åren. 25 procent av cheferna hade deltagit i någon form av chefsutbildning för att lära sig mer. Och hälften hade sett över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituationer för att förebygga depression och ångest.

Det visar en ny studie gjord av vid Göteborgs universitet.

Men som alltid visar det sig att högre grad av medvetande också leder till större engagemang. De chefer som uppgav att de hade ett arbetsmiljöansvar hade också större sannolikhet att vidta preventiva åtgärder vid psykisk sjukdom. Detsamma gällde chefer med längre erfarenhet och kvinnliga chefer.

Om man som arbetsgivare anpassar arbetsuppgifterna för drabbade medarbetare kan man eventuellt förhindra sjukskrivning. Det kan också vara ett sätt att snabba på en återgång i arbetet efter en sjukskrivning.

”Vi frågade cheferna vilka typer av anpassning de använde sig av och det vanligaste var att chefen själv gick in med ett ökat stöd. Andra åtgärder var ändrade arbetsuppgifter och/eller arbetstider eller att man gjorde det möjligt för medarbetaren att kunna arbeta långsammare”, säger Monica Bertilsson, ansvarig för studien och lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Trots att man i tidigare studier sett att personer med psykisk ohälsa ofta uppfattar sociala arbetsuppgifter som problematiska, som att delta i planerings- och utbildningsdagar, visar denna studie att det var mindre vanligt att man gjorde anpassningar just för sådana här evenemang eller ordnade en lugnare miljö i personalutrymmen.

Chefer i offentlig sektor använde sig av upp till tre olika typer av åtgärder. Medan de som gått en utbildning i hur man stöttar medarbetare med psykisk ohälsa använde sig av upp till fyra åtgärder. Kvinnliga chefer använde sig av upp till fem åtgärdstyper, likaså äldre chefer och de med hög självtillit. De chefer som kände sig säkra på hur de skulle stötta medarbetare med psykisk ohälsa hade också den största verktygslådan.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden