Person i soffa som är hemma med psykisk ohälsa

Ledarna som agerar mot psykisk ohälsa

Erfarna chefer och kvinnliga chefer är de som oftast sätter in åtgärder som arbetsanpassning i förebyggande syfte eller för att underlätta återgång i arbete vid psykisk ohälsa, visar ny forskning.

Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaro idag. Trots det saknar många chefer såväl kunskap som resurser om hur man förebygger samt stöttar de som drabbats. 70 procent av cheferna i en undersökning på 3 358 personer hade mött en eller flera medarbetare med depression och ångest de senaste två åren. 25 procent av cheferna hade deltagit i någon form av chefsutbildning för att lära sig mer. Och hälften hade sett över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituationer för att förebygga depression och ångest. Det visar en ny studie gjord av vid Göteborgs universitet.

Men som alltid visar det sig att högre grad av medvetande också leder till större engagemang. De chefer som uppgav att de hade ett arbetsmiljöansvar hade också större sannolikhet att vidta preventiva åtgärder vid psykisk sjukdom. Detsamma gällde chefer med längre erfarenhet och kvinnliga chefer.

Om man som arbetsgivare anpassar arbetsuppgifterna för drabbade medarbetare kan man eventuellt förhindra sjukskrivning. Det kan också vara ett sätt att snabba på en återgång i arbetet efter en sjukskrivning.

”Vi frågade cheferna vilka typer av anpassning de använde sig av och det vanligaste var att chefen själv gick in med ett ökat stöd. Andra åtgärder var ändrade arbetsuppgifter och/eller arbetstider eller att man gjorde det möjligt för medarbetaren att kunna arbeta långsammare”, säger Monica Bertilsson, ansvarig för studien och lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Chef som sitter i hallkorridor

Läs också: Larmsiffrorna: Varannan chef känner obehag inför att gå till jobbet

Trots att man i tidigare studier sett att personer med psykisk ohälsa ofta uppfattar sociala arbetsuppgifter som problematiska, som att delta i planerings- och utbildningsdagar, visar denna studie att det var mindre vanligt att man gjorde anpassningar just för sådana här evenemang eller ordnade en lugnare miljö i personalutrymmen.

Chefer i offentlig sektor använde sig av upp till tre olika typer av åtgärder. Medan de som gått en utbildning i hur man stöttar medarbetare med psykisk ohälsa använde sig av upp till fyra åtgärder. Kvinnliga chefer använde sig av upp till fem åtgärdstyper, likaså äldre chefer och de med hög självtillit. De chefer som kände sig säkra på hur de skulle stötta medarbetare med psykisk ohälsa hade också den största verktygslådan.

chefersohalsa1800

Läs också: Forskning ska kartlägga chefers skenande ohälsa

Petra Brask leder kursen Time Management
Distanskurs

Stresshantering

Chefer löper stor risk att drabbas av negativ stress, och att gå miste om den återhämtning som krävs för att klara av att prestera i arbetet och det privata livet. Få effektiva verktyg för att bekämpa stress i denna kurs.

Relaterade artiklar

Kvinna som spelar padel
Hälsa

Padel - för fler än mellanchefer

”Det är friskvård på sällan skådad nivå”, säger Lars Lundgren, specialist på idrottsmedicin, om mellanchefernas favoritsport padel.

Ett verktyg för reflektion har hjälpt Micael Broström, försäljnings- och marknadsdirektör på Elitfönster, att förstå hur medarbetarna verkligen mår och hur de ligger till.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Så ser chefen hur alla mår – på 5 minuter

”Jag letade efter en metod att säkerställa det närvarande, coachande och inkluderande ledarskapet”, säger Elitfönsters försäljnings- och marknadsdirektör Micael Broström. Han hittade det i en app.

En kvinna sitter vid ett överbelamrat skrivbord och jobbar framför två datorer.
Hälsa

Kraftig ökning av stress under året med corona

Under det krävande året med pandemin har stressen i samhället ökat kraftigt. Det visar Hälsobarometern 2021.

En person som ser mycket trött ut hänger över en dator. En klocka syns till höger i bilden.
Hälsa

Livsfarligt jobba mer än 55 timmar

Att jobba mer än 55 timmar i veckan är inte bara ohälsosamt. Det kan i själva verket ta livet av dig.

Bok om brus och bild på författare.
Hälsa

5 sätt att hindra bruset – och fatta bättre beslut

Vet du med dig att du fattar sämre beslut när du är stressad? Grattis, du har identifierat något av det brus som påverkar dig som chef. En ny bok lär dig att undvika ödesdigra misstag med hjälp av brusinventering.

Två chefer som tränar hårt
Hälsa

Se upp, alla hårdtränande chefer!

Tillhör du gruppen extremsportande chefer? Då kan det vara bra att veta att det finns gränser för hur mycket träning våra kroppar tål.
HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Blind fläck hos HR hindrar minskning av sjukfrånvaro

Arbetet med att sänka sjuktalen är viktigt, men ofta ineffektivt. En ny rapport pekar på flera möjliga orsaker.

Ensam chef som tittar ut genom fönstret
Hälsa

Därför är chefen så ensam

Det är ensamt på toppen, sägs det. Men dagens flexibla och snabbrörliga arbetsplatser innebär ökad ensamhet både för chefer och medarbetare, visar forskning.