Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”En ständig känsla av jobb riskerar att döda återhämtningen”

Enligt en undersökning som Chef har gjort, med över 3 000 deltagare, känner två tredjedelar av cheferna att de behöver kolla sin mejl när de är lediga. Det finns både möjligheter och risker med det, säger doktorn i arbetsvetenskap Lisa Björk.

Hållbarhet
Publicerad

Det flexibla arbetssättet innebär att man kan jobba när som helst och från valfri plats. För en del kan det innebära att gränsen mellan jobb och ledighet suddas ut. När Chef gjorde en undersökning på LinkedIn svarade majoriteten av följarna att de känner att de behöver kolla mejlen under ledigheten.

Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare vid institutet för stressmedicin i Göteborg, säger att innebörden av resultatet helt beror på om det handlar om ett överhängande tvång eller om det är så att arbetsplatsen erbjuder flexibilitet.

Totalt deltog 3 087 personer  i enkäten, som pågick på LinkedIn mellan den 12 och 19 april, och två tredjedelar av de svarande, 67 procent, uppgav att de känner ett behov av att kolla sin mejl under ledigheten. Endast en tredjedel, 33 procent, svarade nej på frågan som ställdes: Känner du att du behöver kolla mejlen när du är ledig?

Lisa Björk tror att mejlen används som ett fönster mot verksamheten och för att kunna ha kontroll när man inte är på plats fysiskt.

”Det är svårt att säga om det är en hög eller låg siffra. Å ena sidan är det bekymmersamt om man känner att man aldrig kan vara ledig och slappna av. Å andra sidan kan det handla om ett flexibelt arbetssätt och att man kan styra över sitt arbete – att  man kan låta arbetet spilla över på privatlivet precis som man låter privatlivet spilla över på arbetet.”

Vissa kanske känner att de vill kolla mejlen när de är lediga, inte att det är ett måste. Men kan det vara så att vi blir stressade utan att förstå det på ett medvetet plan?

”Det tror jag säkert. Den digitala världen och känslan av att man hela tiden kan missa något kan stressa oss på ett omedvetet plan, det gäller både privat och i arbetet. Men det flexibla arbetet är också en stor möjlighet för alla för att klara av vardagslivets krav. Man får känna efter och ha en avstämning med sin egen chef. Ibland kanske man tror att det finns en förväntan när det i  själva verket inte är så.”

Lisa Björk lyfter att arbetsplatsträffar är ett ypperligt tillfälle att ta upp frågan gällande vad det finns för ramar och förväntningar gällande mejl utanför arbetstid samt om det ska finnas en övergripande policy eller vara upp till var och en. Enligt henne kan chefen ha en stor påverkan på vad det är för typ av mejlkultur.

”Är det en chef som älskar att jobba och som sitter och mejlar anställda efter arbetstid så finns det en risk att det beteendet sprider sig.”

För den som är ny och vill göra karriär kan det vara farligt om man inte kan sätta gränser. Lisa Björk återkommer till att det viktiga är att ha en dialog om hur man ska hantera mejlen och framhåller också de olika typer av tekniska lösningar som finns med exempelvis autosvar och schemaläggande av mejl. Vad hybridarbetet kommer att göra med våra mejlvanor och hur det kommer att påverka måendet återstår att se.

”Det kommer att bli jätteintressant att följa. Min upplevelse är att hybriden är här för att stanna. Många arbetsplatser fortsätter med det. Det finns ju också en trend med aktivitetsbaserade kontor. De anställda förväntas växla mellan kontoret och andra platser. Det hybrida arbetslivet kommer att sätta väldigt höga krav på individen att reglera mellan privatliv och arbetsliv. För en del kommer det att vara väldigt svårt och för andra kommer det att vara väldigt tacksamt att ha den flexibiliteten. I undersökningar kommer det kanske att jämna ut sig när det blir lite bättre för vissa och lite sämre för andra. Jag tror att många uppskattar att kunna få ihop livspusslet, men det också ställer höga krav på chefskap.”

Vad tänker du om mejlförbud efter arbetstid som har införts i flera europeiska länder?

”Vi har en tradition i Sverige av att arbetsmarknadens parter kommer överens genom kollektivavtal snarare än via lagstiftning. Jag tror inte att lagstiftning kring detta är en modell för Sverige utan att det mer blir en fråga om policy och kultur på respektive arbetsplats och på flera olika nivåer; individnivå, arbetsplatsnivå och arbetsgivarnivå.”

Som tips för hur man kan hitta balans för egen del säger Lisa Björk att man exempelvis kan avgränsa en viss tid till att kolla mejlen och därefter stänga.

”Går man runt med en ständig känsla av jobb finns det en risk att man dödar tiden för återhämtning. Är arbetsbelastningen generellt hög och man därutöver bli störd på ledig tid då blir det problematisk.”

Lisa Björks tips för att hitta balans och sätta gränser

  • Hantera dina notiser. Det är väldigt individuellt, men får du mycket mejl och det plingar varje gång kan det vara stressande.
  • Du kan bestämma dig för att du kan läsa mejlen men inte svara förrän på måndag. Men tänk på att information sätter igång kognitiva processer, så är du ledig och i behov av återhämtning ska du tänka på att inte läsa heller.
  • Kopplat till punkt två ovan: Kolla inte mejlen precis innan du ska sova.
  • Ingår det inte i ditt avtal (att du ska ha jour exempelvis), tänk då på att kompensera för den tid som du har tagit från ledigheten.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden