Chefs undersökning: Usel nattsömn bland chefer

sömn En av tre chefer sover ofta dåligt om nätterna. Huvudorsaken är stress och tung arbetsbörda, visar Chefs undersökning. ”Chefer som sover dåligt riskerar att uppfattas som mindre kompetenta”, säger sömnforskaren Tina Sundelin.

Hälsa
Publicerad

Vad

Att cheferna ligger sömnlösa om nätterna beror till stor del på själva chefuppdraget.

Nytta

Resultatet aktualiserar än en gång frågan om chefers arbetsvillkor och förutsättningar.
Illustration: Anna Harvard

”Jag kan både ha svårt att somna och vaknar många gånger under natten. Har hög arbetsbelastning, mycket ansvar och tvingas till akutpareringar på grund av be­­manningssvårigheter. All stress skapar spänningar i kroppen, med stelhet i axlar och skuldror och ont i ländryggen. Smärtan gör sömnkvaliteten sämre. Behöver verktyg, sömnen är A och O för att hålla i längden.”

Nödropet kommer från en av många, många chefer som vittnar om dålig eller usel nattsömn i Chefs undersökning, som besvarats av nästan 1 100 personer. 

Så många som en av tre chefer, 34 procent, svarar att de ”ofta” sover dåligt om nätterna.

En femtedel av dem anger stor arbetsbörda som huvudorsak. Ännu fler, var fjärde chef, pekar på jobbrelaterad stress och oro som utlösande faktorer. Till mycket stor del är det alltså jobbet, själva chefsuppdraget, som får cheferna att ligga sömnlösa om nätterna. Resultatet aktualiserar än en gång frågan om chefers arbetsvillkor och förutsättningar.

”Sjukskrivning blev enda alternativet som fungerade för mig till slut. Testade i stort sett allt men inget hjälpte, förrän jag kom bort från jobbet”, är en annan röst ur enkäten.

”Min arbetsbörda och stress har varit stor i 40 år och jag har alltid sovit max 6 timmar per natt. Utan daglig motion skulle jag inte ha klarat det. Förändringen nu är att det blir bara 5 timmars sömn och det beror garanterat på ökad arbetsbörda, trots att jag är duktig på att förneka den”, säger en av cheferna i undersökningen.

Tina Sundelin.

Att hälsan kan bli lidande av långvariga sömnsvårigheter är känt. Forskare har visat på samband mellan kronisk sömnbrist och hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt, depression och annan ohälsa. Forskning visar dessutom att dålig nattsömn riskerar att gå ut över jobbet, medarbetarna och ledarskapet.

”Tröttheten minskar vår motivation att göra saker som inte är sömnrelaterade, som att umgås med kolleger och jobba. Dessutom påverkar den vår uppmärksamhet negativt – även när vi försöker göra bra ifrån oss krävs det mer av oss för att lyckas. Vi blir lättare distraherade och lättare sömniga. Den som sovit för lite inför en jobbintervju riskerar att inte prestera på topp”, säger Tina Sundelin, sömnforskare vid Stockholms universitet.

röster från undersökningen

”Går numera upp och jobbar när jag vaknar, ofta kring klockan fyra. Det har hjälpt en del. Medicinering har varit verkningslös, och är inte hållbar i längden. Har anammat mottot WOM – Work is the Only Med.”

”Styr tankarna mot något riktigt enformigt. Räkna upp länder, grönsaker, släktingar eller annat efter alfabetet och börja om varje gång du glömmer var du är i ordningen.”

”Lätt att bli stressad när man vet att man behöver sömnen men inte kan sova. Andas djupt många gånger, det lugnar kroppen. Ligg kvar och blunda. Det är vila och gör gott, även om man inte somnar.”

Bilden bekräftas av cheferna i vår undersökning. Över hälften, 54 procent, uppger att de är så trötta att det gått ut över ledarskapet, åtminstone ibland.

Den som trots stor trötthet lyckas sköta sina arbetsuppgifter oklanderligt kan ändå få bekymmer på jobbet till följd av sömnbristen. I sin doktorsavhandling visar Tina Sundelin hur trötthetstecken, som cirklar runt ögonen, hängande ögonlock, blek hy och rynkor, får omgivningen att rygga tillbaka och tappa förtroendet. 

”Många väljer bort sömnen. De jobbar i sängen med telefonen när det borde vara dags att sova.”

Människor som berövats sin nattsömn uppfattas som ensammare, ledsnare, opålitligare och sämre ledare än folk som sover gott om nätterna, enligt Tina Sundelins studier där hon låtit försökspersoner jämföra bilder av människor i olika stadier av trötthet. 

”Chefer som sover dåligt riskerar därför att uppfattas som mindre kompetenta. Om kollegerna tycker att du ser otrevlig ut till följd av sömnbrist, kanske de håller sig undan och avstår från att prata med dig. Med resultat att du känner dig åsidosatt – hela självbilden blir lidande. Det blir lätt en ond cirkel”, säger hon.

röster från undersökningen

”Stor skillnad på sömnkvaliteten sedan jag ändrade rutinerna på kvällen. Har flyttat jobbrelaterade appar från telefonen, stängt av jobbnotiser osv.”

”Jag somnar till ljudbok, inställd på 15 minuter. Om jag vaknar till på natten sätter jag igång boken direkt, då börjar jag inte älta jobbtankar. Funkar suveränt!”

Enligt viss internationell forskning finns det också ett samband mellan dålig sömn och kränkande chefsbeteenden. Enligt studier av bland andra den amerikanske forskaren Christopher Barnes tycks chefer som sover dåligt vara mer otåliga, irriterade och antagonistiska än andra, vilket kan leda till sämre relationer och svagare engagemang på arbetsplatsen.

”Vi trodde att effekten skulle minska över tid, i takt med att människor lärde känna varandra bättre, men så var det inte. Sömnbrist visade sig vara lika skadligt i slutet av de tre månaderna (av samarbete) som i början. Samtidigt var ledarna helt ovetande om den negativa dynamiken”, berättar Christopher Barnes i Harvard Business Review om en studie av 40 chefer och deras 120 direkt underställda.

röster från undersökningen

”När jag jobbade som chef hade jag svårt att somna in. Vaknade kring fyra och kunde inte somna om, vilket ledde till utbrändhet. Blev avskräckt att ta ett chefsjobb igen på grund av arbetsbördan och känslan av otillräcklighet. Sömnbesvären har blivit bättre, men inte helt bra.”

”Är förundrad över hur bra sömnen blev när jag gick från sju koppar kaffe till tre per dag.”

”Fysisk träning för nära inpå kvällen ger mig stresspåslag och orolig sömn till följd. Tyngre träning tidigare på dagen fungerar för mig.”

Och apropå onda cirklar: En tiondel av cheferna i vår enkät blir så stressade av själva sömnsvårigheterna att de har svårt att sova enbart av den anledningen. 

Enligt Tina Sundelin går det att hjälpligt hålla skenet uppe och kompensera tröttheten med hjälp av kaffe, smink och ansträngda leenden.

”Men det är kortsiktiga lösningar. Den stora frågan är hur vi ska få ordentligt med sömn när hela samhället uppmanar oss att vara uppkopplade ’tjugofyra-sju’ och befinna oss i ständig rörelse. Många väljer bort sömnen. De jobbar i sängen med telefonen när det borde vara dags att sova. Jag säger inte att det här löser alla problem, men ett första steg mot bättre sömn kan vara att enbart jobba det antal timmar du ska jobba. Att inte vara tillgänglig hela tiden. Och det är beslut som behöver komma uppifrån”, säger hon. 

Om undersökningen:

Webbaserad undersökning som besvarades av 1 097 personer i oktober–november 2022. Av respondenterna är 67 procent kvinnor och 33 procent män. 37 procent är chefer på ledningsnivå, 37 procent mellanchefer och 16 procent gruppchefer. Åtta procent är mellan 30 och 40 år, 30 procent mellan 41 och 50 och 46 procent mellan 51 och 60 år gamla. 15 procent av de som svarat på enkäten är över 60 år.

Grafik och illustrationer: Anna Harvard

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden