”Sömnbrist sliter på hjärnan” – 7 svar från sömnforskaren

sömn Inget binge-tittande på tv-serier inför sängdags, stopp för jobbmejl från sovrummet och listor över stressmomenten som oroar. Sömnforskaren Arne Lowden ger sina bästa råd till chefer som har svårt att få till nattsömnen.

Hälsa
Publicerad

1. Chefs undersökning pekar på utbredda sömnproblem bland chefer och att jobbstress är en viktig orsak. Vad säger du om det?

”Jag är inte förvånad. Det här är något som går igen i flera undersökningar, mellan 20 och 40 procent av befolkningen har problem med sömnen. Ofta finns stress med i bilden, vilket påverkar sömnen ganska direkt. Det blir svårt att somna på kvällen, eller så vaknar man i förtid utan att kunna somna om. Höga stressnivåer gör sömnen lätt och ytlig, man kommer inte ner i den djupsömn som är så viktig för återhämtningen. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att få ordning på det här, så att besvären inte blir kroniska. Att en så stor andel av cheferna ofta har sömnbesvär, det ser jag som ganska allvarligt. Det kan leda till ökad ohälsa på sikt.”

2. Är chefer särskilt drabbade av sömnproblem?

”Chefer kan å ena sidan ha lite friare arbetstider än andra, vilket i teorin skulle kunna vara en sömnfrämjande faktor. Å andra sidan är nästan alla chefer mellanchefer. Det vill säga, har krav på sig både från överordnade chefer och underställda medarbetare. Hålla budgeten, göra rätt investeringar, få människor att trivas … Det är en situation som ofta kan bli knivig och där manöverutrymmet är trångt. Därför får mellanchefer, och därmed chefer i allmänhet, särskilt sägas vara i riskzonen för stress och allvarligare sömnproblem. Om arbetet är det första man tänker på när man vaknar är det en viktig varningssignal.”

Arne Lowden.

3. Är det farligt att sova för lite?

”Inte enstaka nätter. Många klarar sig ganska bra på mindre än åtta timmars sömn per natt, även under en längre period. Men kryper det ner till fyra-fem timmars sömn, flera nätter i veckan, i veckor och månader i sträck, då är det generellt sett inte bra. Verkligen inte. Då sker ett slitage som kan vara betydande på längre sikt.” 

4. Vilka blir konsekvenserna för chefen när nattsömnen är dålig eller uteblir?

”Långvarig sömnbrist påverkar de så kallade frontallobsfunktionerna i hjärnan, och försämrar överblick, kreativitet, analys och kommunikationsförmåga. Alltså de här förmågorna som är så viktiga i det moderna arbetslivet, inte minst för chefer. Det blir ett tunnelseende. Med risk för onödigt risktagande och ökad benägenhet att ta genvägar. Ibland kan även inlärningsförmågan och minnet bli lidande. Vi vet också att trötthet gör människor otydliga och korta i tonen, knappast idealiskt på en modern arbetsplats.”

”Chefer som har en tung ryggsäck av trötthet att släpa på, är inte lika effektiva som de annars skulle varit. Sömnigheten går i viss mån att kompensera med ökat kaffedrickande och en hög grad av aktivitet. Håller man sig väldigt uppskruvad, kanske inte tröttheten märks så mycket på jobbet. Men då är risken att den i stället gör sig påmind på andra håll, går ut över sociala relationer och hemliv till exempel. Monotona situationer är svåra att parera för den som är riktigt trött, oavsett var och när de uppstår. Som ensamarbete, och långa, trista arbetsmöten. Då kan trött­heten slå igenom med kraft – man nickar till, helt enkelt.”

5. När är det läge att söka professionell hjälp?

”Om sömnbesvären är långvariga och ofta återkommande, om man har svårt att sova säg tre nätter i veckan eller mer, i kombination med sämre skärpa under dagtid, då bör man kontakta en läkare. Sömnproblem kan nämligen ha fysiologiska orsaker. Snarkning är en vanlig sådan, den syrebrist som snarkandet ger upphov till ger en väldigt dålig sömnkvalitet, man känner sig outsövd när man vaknar. Det finns också en hel del ämnesomsättningsbesvär som slår mot sömnen, som störningar i hypofysen. Sådant går att kolla med ett blodprov.”

6. Och om problemen snarast är psykologiska?

”Då blir behandlingen oftast sömnmedel i kombination med någon form av terapi. Den utlösande faktorn för sömnproblemen kan vara något man inte själv tänker på, eller har glömt bort. Oron för att inte sova tillräckligt kan i sig leda till sämre sömn. För att bryta de onda cirklarna och tankemönstren, kan man behöva professionellt stöd.”

7. Vad går att göra själv?

”Vi behöver påminna oss om betydelsen av återhämtning. Ge plats för nedvarvning inför sömn. Att träna innebandy klockan elva på kvällen är ingen bra idé om man har svårt med sömnen, inte heller binge-­tittande på tv-serier eller fotbollsmatcher inför sänggåendet. Regelbundenhet är viktigt, att hitta en sömnrytm som fungerar. Tråkiga vanor med läggdags på fasta tider kan vara en nyckel till god sömn. Lämna mobilen, datorn, jobbväskan och allt annat som förknippas med jobbet utanför sovrummet, som bör vara en plats för just sömn.”

”Man får anamma de trick som finns. En strategi kan vara att göra listor. Sätta stressfaktorer och allt som håller en vaken om nätterna på pränt. Bena upp saker och ting, få hjärnan att förstå att allt inte går att lösa här och nu, utan måste få anstå till senare. Ta bort sådant som stör! Bara en sådan sak som att mörklägga sovrummet ordentligt kan ge effekt. Drick inte kaffe på kvällen, och inte heller energi­drycker.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden