Därför finns ingen innovation bland dina medarbetare

Finns inte innovationsförmågan på din arbetsplats kan det bero på att du som chef bromsar den. Det menar innovationsforskaren Leif Denti och journalisten och ledarskapskonsulten Martin Kreuger. Duon listar de vanligaste bromsklossarna du ska se upp för om du vill att kreativiteten ska flöda.

Motivation
Publicerad
Medarbetare med tomma pratbubblor

Vill du tända innovationsgnistan bland dina medarbetare kan du börja med att ställa ett par frågor till dig själv: Hur ser prioriteringarna ut mellan dagens affär och morgondagens affär? Är det i kortsiktiga framgångar företaget implementerat en belöning? Är arbetsbelastningen så pass stor att medarbetare sitter med saker samma dag det ska skickas in? Då kommer det inte att finnas utrymme för att tänka och vara innovativ, säger Martin Kreuger och Leif Denti.

Dessutom ska du ha förtroende för medarbetarna och vågar släppa på tyglarna.

”Som chef ska man sluta hindra sina medarbetare. Styr dem mindre. Berätta vilken riktningen är och släpp dem sen så mycket du kan”, säger Leif Denti.

Martin Kreuger fyller i att det också handlar om attityder och företagskultur som kan sitta i väggarna och bli till de där osynliga bromsarna som sätter stopp för innovation.

”Vad får man för reaktioner när man misslyckas. Blir man inte befordrad då? Rynkas det på näsor när man kommer med idéer? Får man tid till att prova sig fram? Man behöver ha en chef som förstår värdet av försökandet”, säger Martin Kreuger.

Att få försöka sig fram är något som chefen måste erbjuda enligt boken, då det i förväg är omöjligt att veta vilken ny idé som är värd att satsa på. Det kan både innebära kaos och ovisshet och förluster att ge utrymme för sådan frihet.

”Det är svårt för chefer, för de brottas alltid med brist på resurser. Det är det grundläggande dilemmat som många/de/chefer (?) står inför. Effektivitet kontra nytänkande. I praktiken blir det så att vi oavsiktligt sätter hinder för innovationsarbetet.”

Med andra ord kan innovation alltså vara dyrt och riskabelt, eftersom långt ifrån alla nya idéer fungerar. Men att låta bli och sätta stopp för ett sådant arbete för att prioritera effektiviteten här och nu kan också innebära en förlust menar författarna.

Så kallade bromsar för innovationen kan se olika ut på olika arbetsplatser. Men den gemensamma nyckeln är att identifiera dessa för att organisationen ska kunna utvecklas. För utvecklas vill alla, trots att det är en komplicerad resa.

”Det är det som är intressant. Alla vill ha förändringen men den är också jobbig att genomföra eftersom den innebär utmaningar. Så fort du ändrar något så förlorar någon på det. Kanske har någon under 20 års tid blivit expert på ett datorprogram som nu ska bytas ut. Då kanske den personen inte blir så glad över förändringen.”

Att förändringsarbetet går trögt kan också ha med maktstrukturer att göra. Det kan till och med vara så att det är en chef som bromsar företagets bästa.

”Chefer vill generellt hitta sätt att behålla sin makt och position. Att införa förändringar som skulle innebära förbättringar för företaget men hota någons position kan bromsa processen”, säger författarna.

Många höga chefer talar sig varma för kreativitet och samarbete, men bestraffar sedan dessa saker i praktiken. Listan är lång på alla vanliga men omedvetna sätt som företag saboterar sin egen innovationsförmåga på. En paradox:Ju skickligare ett företag är på sitt område, desto större hinder kan denna kompetens vara för innovationsförmågan.

Vilka av dessa punkter bromsar innovationen bland dina medarbetare?

Många organisationer är omedvetna om de praktiska hinder som finns och hur energikrävande de är. Listan kan göras lång:

• Överdriven kontroll
Medarbetarna måste be chefen om lov för att ägna tid åt en idé.

• Överdriven dokumentation
Att få en idé leder till administrativa konsekvenser – man tvingas fylla i formulär, rapporter och excelark som kanske inte är helt nödvändiga.

• Kortsiktighet
Ett konsultföretag kanske förväntar sig att nästan all daglig arbetstid ska vara faktureringsbar, vilket gör det svårt att investera tid i något som man tror kan ge utdelning längre fram.

• Ointresserad miljö
Medarbetarna vet inte var de ska börja eller hur rutinerna kring innovationsarbete ser ut. Vem ska man vända sig till? Tycker någon att ansträngningen är värdefull?

• Krånglig innovationsprocess
Vi har sett företag med 50-sidiga instruktionsmanualer för hur innovation ska gå till i detalj – dokument som ingen orkar läsa, än mindre följa.

• Byråkratisk glömska
Kreativt arbete börjar om från ruta ett varje gång, eftersom lärandet aldrig sprids i organisationen. De stödjande strategierna och metoderna sitter i bortglömda pärmar någonstans på HR-avdelningen.

• Höga IT-trösklar
Man måste logga in på svåråtkomliga ställen med krångliga lösenord eller använda program som inte är användarvänliga.

• Arbete sker på egen risk
Medarbetarna tillåts jobba med idéer, men kan snabbt räkna ut att det blir på bekostnad av deras egen fritid.

• Kamp om resurserna
Man är tvungen att ansöka om pengar och bli granskad i en långsam och byråkratisk process.

• Kritisk miljö
Initiativ möts reflexmässigt av invändningar i stället för nyfikenhet, vilket får lusten att svalna.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden