Innovationsgurun: Så lyckas du – med de 6 i:na

Även de bästa idéer kan gå vilse – det gäller alla organisationer. Så hur får man innovation att bli en del av företagets dna? Innovationsgurun Natalie Turners svar är metoden The 6 I’s, som hittas i hennes bok med samma titel. ”Man måste alltid börja med syftet,” säger hon.

Natalie Turner

Natalie Turner är en internationellt erkänd föreläsare om innovation, entreprenörskap och ledarskap. Nyligen var hon hos Kantar Sifo för att introducera och utbilda deras medarbetare och kunder i innovativt tänkande – och förverkligande.

”Att ha en massa idéer är ganska enkelt. Det svåra är hur du får idéerna att fungera och behålla sitt nyhetsvärde så att man inte faller tillbaka till ’business as usual’, säger Natalie Turner när Chef träffar henne.

Turners metod beskriver sex faser i innovationsprocessen samt vilka olika personlighetstyper som krävs för att de ska förverkligas. Hon menar att innovation inte är resultatet av brainstorming, ett fyrverkeri av sprudlande idéer eller en glödlampa som tänds vid ett givet ögonblick. Det är att förväxla innovation med kreativitet. Innovation är istället en betydligt längre process där det handlar om att ta hand om stjärnstoffet, genomlysa det, utveckla olika lösningar, klargöra behovet av det, förverkliga och förädla det.

De sex i:na i modellen är:

Identifiera de möjligheter som finns genom att undersöka såväl trender som konsumentbehov. Använd din nyfikenhet.

Ignite. Tänd den gnista som leder till att ni utvecklar nya lösningar. Använd din kreativitet.

Investigate. Undersök och utveckla olika förslag, prototyper och tester. Använd kritiskt tänkande.

Invest. Skapa nya affärsmodeller och investeringsplaner. Använd ditt mod.

Implement. Ge idén liv, skapa värde, se till att det blir verklighet. Var trogen din idé. Var uthållig.

Improve. Se till att optimera och förädla idén, gör den skalbar och se hur den kan ge fler affärsmöjligheter. Var smart och strategisk.

Alla dessa sex steg tar avstamp i företagets övergripande syfte och mening. Och det är där man måste börja enligt innovationsgurun Natalie Turner.

”Ett företag måste förstå vad innovation betyder för dem i alla dess delar. Från hur vi hanterar disruption till hur man utvecklar nya processer på ekonomiavdelningen. Först då kan medarbetarna förstå hur de kan bidra med idéer. Därför måste man alltid börja med syfte. Jag pratar alltid ’purpose driven innovation”, säger Natalie Turner.

De sex i:na kan också ses som en beskrivning över vilka kompetenser och egenskaper som krävs på företaget för att idéerna inte ska tappa kraft eller komma bort på vägen. Hon har tagit fram ett antal frågor som ger svar på vilken av de sex typerna av innovatör man är.

”Det är inte ett psykologiskt personlighetstest som Myers Briggs eller liknande. Utan du får en profil utifrån hur du upplever dig själv i din roll. Vad du mäter är din medvetenhet om din egen förmåga, ett sorts självförtroendetest.”

Hon rekommenderar inte att man rekryterar efter de olika typerna men däremot att man kan ta det i beaktande när man sätter samman olika team internt.

”Jag lägger lika stor vikt vid de sex faktorerna. De första tre, identifiera, entusiasmera och undersök har en mer öppen, kreativ och nyfiken karaktär medan undersöka är ett mer kritiskt förhållningssätt; kommer det att fungera och hur ska jag göra för att få det att fungera. De tre sista handlar om att tänka igenom och behovspröva.

Det krävs både kreativitet och disciplin för att få nya idéer att fungera.

”Det är den stora utmaningen. Varje kreativ idé kräver mängder av disciplin. Samtidigt som du behöver fantisera fritt behöver du stoppa flödet och se hur en ytlig ide kan bindas ner till något som har ordning och struktur.”

Natalie Turner pratar om att innovation sker på tre olika horisonter. Den första är här just nu, det dagliga arbetet. Den andra är de nya saker som ditt företag ännu inte har implementerat men som inte är nya för andra företag gör det redan. Det är innovativt för dig och ditt företag men inte i det större sammanhanget. Den tredje horisonten är digital, där saker totalt förändras och är disruptiva.

”Den dagliga verksamheten kommer alltid att fokusera på det som ligger framför deras ögon precis just nu. Men horisont två och tre sker oavsett om du är där eller inte. Så det trixiga är att samtidigt som du måste fokusera på det som ger ROI just nu måste du tänka på hur ditt företag ska fortsätta vara relevant och vad som kommer att fullständigt förändras. Därför är diskussionen så viktig.”

Det för Natalie Turner in på sin huvudtes. Att det inte bara är verksamheten som behöver innoveras utan framför allt sättet som vi leder företagen på.

”Den främsta barriären för innovation idag är ledarskapet. Det handlar om hur vi leder våra medarbetare, hur vi rekryterar, hur vi bygger struktur, hur vi skapar en miljö där idéer tillåts blomstra. För vi kan anställa de mest kreativa personer och sedan döda all kreativitet i vår företagskultur. Det är en utmaning att tillåta olika sorters tänkande, att samskapa och ha en struktur för hur idéerna kanaliseras, behåller sitt nyhetsvärde och gör ett avtryck i världen eller i organisationen.”

Hon fortsätter:

”Vi har utformat vårt ledarskap för en helt annan tid, och vi fortsätter att använda dessa gamla strukturer i en tid som är under stor förändring. Vi börjar se nya sätt att arbeta på, vissa företag är snabbare på att omfamna de nya tiderna. Men det krävs många skiften och förändringar för att experimentera oss fram till hur vi kan lyfta nivån på vårt ledarskap.”

Lateralt tänkande gör dig kreativ

Det finns några enkla trick för att stimulera hjärnan och bli mer kreativ. Vi behöver riva de väggar vi så lätt fastnar inom och få neuronerna att koppla på nytt sätt, säger Natalie Turner.

”Föreställ dig att du inte är ditt företag, att du inte har givna förutsättningar och ramar som budget, lokaler, historia. Vad skulle du göra då? Om du är en start up inom den bransch du verkar, hur skulle ni då lösa det behov du ser? Om du hade obegränsat med pengar? Om du var Google med tillgång till alla deras resurser, varumärke, teknik. Den sortens frågor kickar igång kreativiteten. Utsätt er också för nya miljöer, nya upplevelser och nya grupper av människor. Och se till att komma ut och prata med era kunder.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.