De vill med sin nya bok ge chefen nyckeln till kreativitet

Hur har innovationskraften klarat sig bland dina medarbetare under pandemin? Och vad kan du som chef göra för att få fart på den nu när medarbetarna kommer tillbaka till kontoret? Innovationsforskaren Leif Denti och journalisten och ledarskapskonsulten Martin Kreuger har tillsammans skrivit boken Innovationspsykologi. Nyckeln till det kreativa ledarskapet som utifrån vetenskap och exempel ger dig svaren.

Arbetsmiljö
Publicerad
Foto: Jonas Olson

Boken vill ge dig och dina medarbetare nyckeln till kreativitet. Kanske är det den nyckeln alla chefer behöver som mest nu när medarbetarna återgår till arbetsplatsen. För att uppmuntra detta, skapa de rätta förutsättningarna för att kreativiteten ska blomma ut och inte vara den som bromsar företagets utveckling gör vi direkt till ordet innovation. Vad är innovation för något?

”Det är att skapa något som gör nytta och någonting som inte har gjorts förut. En uppfinning är något man hittar på och skapar. Men om det inte blir en affär och inte gör någon nytta då har det inte förändrat något. Innovationen kommer först när det ändrar något. Det kan vara en ny pryl eller en ny tjänst. Det kan exempelvis vara att skapa en helt ny affärsmodell”, säger dem.

Den här kreativiteten är något som vi alla mer eller mindre har i oss, säger författarna. Men olika miljöer, personer och förutsättningar kan antingen få innovationen att flöda eller strypa den totalt. ”Innovation spänner över allt från ledarskap, psykologi, spelteori, kreativitet och intuition till vanligt hederligt bondförnuft”, skriver de i boken. Där kan du som chef alltså ha en betydande roll för dina medarbetare. Men nu befinner sig många arbetsplatser i ett nytt läge med många som ska komma tillbaka till kontoret efter en tid av restriktioner.

Har innovationen fått lida under pandemin?

”Ja, men det kan forskningen inte bevisa ännu. Man skulle behöva kolla på Innovation Scoreboard…men de mäter också bara patent som länder har producerat per år. Så det är svårt att säga. Hur ska man mäta alla idéer som inte kom upp? Forskarna vi har följt förutsätter att det har varit negativt. Ju längre tid den här pandemin har pågått desto större problem blir det här. När det har gått två år och folk fortfarande sitter hemma, då bromsas det innovativa mer och mer”, säger de båda.

Genom att hittat nya arbetssätt och lösningar, kan man inte säga att vi har varit mer innovativa än någonsin?

”Att hitta nya lösningar gör vi för att vi blir tvungna. Men innovationsarbete som struktur för att på ett generellt plan kunna lösa olika typer av problem har fått lida. Det du beskriver är ett enskilt problem som vi har lyckats lösa. Men vi har inte generellt stärkt innovationen”, säger Martin Kreuger.

Där befinner vi oss idag och boken vill vara verktyget för att ” knäcka innovationskoden” genom att både lyfta lärorika praktiska exempel, filosofiska spaningar och vetenskapliga studierna i ämnet. Vem vill inte knäcka den nu när medarbetarna ska återgå till kontoret?

Enligt Leif Denti kommer en avgörande kompetens hos chefer framöver vara förmågan att kunna avgöra när de olika arbetssätten lämpar sig. Alltså när man ska kräva av medarbetarna att de ska komma in till kontoret och när man kan låta dem jobba hemifrån.

”Mycket av det kreativa tänkandet och problemlösandet som när man sitter med produktutveckling fungerar bäst på plats. Den verkar inte fungera så bra när man sitter på distans. Att slutföra uppgifter på ett fokuserat sätt fungerar däremot bra hemifrån”.

Här kan det finnas en krock med vad som upplevs av medarbetare och vad som kan resultera i företagets bästa på lång sikt, säger Martin Kreuger.

”Många medarbetare upplever det som effektivt att få sitta hemma. Det finns tecken som visar på att effektiviteten har ökat när många har suttit själva och sluppit pendla. Så därifrån finns det ett tryck från medarbetarna. Men att jobba ihop, utveckla företagskulturen, lösa problem… det tar stryk på längre sikt om man sitter hemma. Arbetet mot innovationen gör du inte när du sitter hemma”.

Han hänvisar till forskning som visar att hemarbete leder till att vi får närmare kontakt med de vi redan hade kontakt med medan de andra kontakterna vattnas ur. Detta leder på lång sikt till att företaget delas in i olika klickar. Dessa klickar skulle behöva föra över kunskap och insikter till varandra och relevanta led i företaget.

I sin bok skriver Leif Denti och Martin Kreuger att en organisation med alla sina människor är ett komplext system som precis som alla sådana system – människokroppen, parrelationer, nationalstater – försöker det finna både stabilitet och förnyelse samtidigt. Martin Kreuger återkommer till människokroppen som ett exempel:

”När nervsystemet blir isolerade öar så fungerar helheten sämre. Man träffar inte varandra mellan avdelningarna när man sitter hemma. Man försvagar hela företagskulturen. Det här är nog en ganska impopulär åsikt som vi kommer med då det är många som gillar att sitta och jobba i pyjamas”.

Att det kommer att vara en viktig chefsfråga är båda författarna överens om. De ger tips på hur man som chef ska hantera det nya arbetslivet med hybridkontoret för att innovationen ska gynnas.

Bra att tänka på som chef när vi återgår till kontoret

1) Nu är det ditt chefsansvar att äga frågan och bestämma när och hur ofta hemarbete ska tillåtas. Medarbetarna var för sig kan tycka att det känns bra att jobba hemma, men som chef ska du inte ge ifrån dig den makten för lättvindigt. Som chef har du fler aspekter att väga in. Företagskultur och innovation är ditt främsta ansvar och inte medarbetarnas. Pandemin har varit en större broms än vad vi ser och märker. Förklara det för dina medarbetare så att de förstår varför du fattar beslutet.

2) Involvera medarbetarna i processen att ta beslut. Du kanske bestämmer att två dagar på kontoret ska råda, men diskutera vilka dagar som önskas av dem och hur kontorsmiljön ska se ut när inte alla är inne samtidigt.

3) Se över den tredje platsen, alltså informella ytor där medarbetarna kan mötas för naturliga samtal och där kreativitet kan uppstå. Steve Jobs byggde om Pixars kontor för att det skulle finnas fler tredje platser. Ett grepp han använde sig av var att sätta in få toaletter så att det skulle bli kö. I kön kunde samtal och nätverkande mellan medarbetare uppstå. Det behöver chefer tänka mer på nu, att medarbetare inte bara kommer in för planerade möten. Introducera tanken för medarbetarna och involvera dem i detta.

4) Håll koll på medarbetarnas mående och reaktioner. En del kan säkert tycka att det ska bli skönt att träffa folk igen och vara i en miljö medkakafoni, snack och tjatter. Men den motsatta reaktionen, ett motstånd mot att träffa folk igen, kan också förekomma. Dessa reaktioner kan komma oavsett om man är introvert eller extrovert. Så som chef är det bra att hålla koll på hur medarbetarna mår. Vissa kommer antagligen att pladdra bort hela dagarna – låt  dem göra det i börja. Andra kommer kanske att hitta ursäkter för att fortsätta sitta hemma. Dessa får du peta på. Vi kommer nog att bli lite trötta. Kanske kan det vara bra med kortare arbetsdagar i början för att arbetsträna på den den fysiska interaktionen.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.