Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Att vara ledare utan chefsmandat kan vara utmanande, men också riktigt roligt. I rollen som projektledare, coach, teamledare, specialist eller samordnare är det ditt personliga ledarskap som är ditt främsta verktyg för att skapa resultat genom andra.

Den här utbildningen lägger därför stor tonvikt vid att utveckla de sidor som gör dig till en tryggare ledare genom ökad insikt om dig själv och djupare förståelse för hur ditt sätt att kommunicera och agera gör skillnad i vardagssituationer samt i de mer svåra samtalen. 

Fördjupad självkännedom och ett effektivt självledarskap skapar trygghet och säkerhet i din roll, vilket gör det lättare för dig att navigera i olika situationer. När du bottnar i dig själv har du en gedigen grund att stå på i osäkra och föränderliga tider, och dina teammedlemmar har en ledare som bidrar med mening och sammanhang i vardagen.

”Väldigt trevliga och lärorika dagar, speciellt de två tillfällena som var fysiska möten. Mycket duktiga lärare och trevliga kursdeltagare.”

Erik Ödlund
Controller, Bliwa

”Det var en fantastisk kurs, och jag har lärt mig extremt mycket som jag känner att jag kan använda i alla aspekter av mitt liv.”

Malin Ljungzell
Projektledare, Sunt arbetsliv

”Inte förrän nu förstår jag anledningen till att ett bra ledarskap börjar med att förstå sig själv och sina egna värderingar.”

Johannes Engström
Arbetsansvarig reaktorunderhåll, Westinghouse Electric Sweden

”Genom momenten i utbildningen har jag kunnat relatera till situationer där den teoretiska kunskapen kan implementeras i verkligheten.”

Sara Sjökvist
Metodstödjare Funktionshinderomsorgen, Borlänge kommun

För vem?

Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach. Du har däremot inte något formellt personalansvar. I din roll utgör du antagligen länken mellan dina medarbetare och chefer/ledning, vilket ställer krav på att du kan anpassa din kommunikation och din ledarstil efter situation för att nå önskat resultat.

Det kan vara utmanande att hitta rätt balans mellan ett coachande ledarskap och att ge tydliga instruktioner, inte minst om du har gått från att vara en i gruppen till att nu leda den. Utöver att utveckla ditt personliga ledarskap sätter programmet därför också fokus på hur du som ledare kan främja psykologisk trygghet och tillit i ditt team, och därigenom sporra medarbetarnas nyfikenhet, motivation, kreativitet och problemlösningsförmåga.

jobbar du inom produktionen?

Om du leder medarbetare i en varuproducerande verksamhet rekommenderar vi i stället vår utbildning Teamledarskap i produktionen. Det är en liknande utbildning, med särskilt fokus på ledarskapet just inom produktionen.

Målsättning med utbildningen

Efter avslutad utbildning har du en gedigen grund för att utöva och vidareutveckla ett personligt, hållbart och effektivt ledarskap, både genom egna insikter och värdeskapande ledarskapsverktyg.

Du har tillägnat dig vetenskapligt förankrade och praktiskt tillämpbara kunskaper som bättre låter dig förstå hur ledarskapet kan anpassas till olika situationer, hur du kan kommunicera på ett tydligare sätt, och hur du själv uppfattas som ledare.

Därtill har du också fördjupad inblick i hur grupper utvecklas, samt hur coachning och feedback kan användas för att bygga stabila, produktiva team med motståndskraft och flexibilitet inför förändring.

Syftet är att stärka din förmåga som ledare att möta de situationer som du står inför i din verksamhet. Du får ta del av forskning och teorier som du kan omsätta i ditt praktiska vardagsarbete som ledare. Du får möjligheter att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får träna och testa olika lösningar och du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har.

Efter programmet är målet att du:

 • Har förankrade och tillämpbara kunskaper om grundläggande ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg
 • Ökat förmågan att anpassa ditt ledarskap till olika situationer
 • Ökat din förståelse för gruppers utveckling
 • Utvecklat en tydligare kommunikation
 • Förstår hur du uppfattas och har fått insikter om dig själv som person och ledare, vilket är avgörande för ditt personliga ledarskap

Frågor? Kontakta oss!

Hur är utbildningen upplagd?

Programmet består av fyra heldagar, i moduler om 2 + 2 dagar på plats i Stockholm, samt en mellanliggande halvdag på distans.

Mellan varje modul tar du del av studiematerial och fördjupar lärandet med hjälp av gruppdiskussioner och övningar att göra i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete, och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Frågor? Kontakta oss!

Innehåll

Förberedande arbete 

 • Samtal med närmaste chef
 • Genomgång av egna förväntningar

Modul 1 – Två heldagar med fysisk närvaro

 • Introduktion med genomgång av syfte och mål
 • Ledarbeteenden som ger effekt
 • Lärstilar – din egen och andras
 • Rollen som ledare och det dubbla representantskapet
 • Självledarskap – ledarskap och makt
 •  Effektiva team – gruppers dynamik och utveckling
 • Bygga tillit i en grupp – teorier och verktyg
 • Anpassa ledarskapet till olika situationer

Hemarbete 

 • Möte i lärgruppen – Reflektioner kring lärdomar
 • Uppföljning av träningsuppgift

Modul 2 – Digital halvdag på distans 

 • Kommunikation på olika nivåer
 • Feedback – att ge och att ta emot

Hemarbete  

 • Träningsuppgift: Feedback
 • Erfarenhetsutbyte i lärgrupper kring träningsuppgiften

Modul 3 – Två heldagar med fysisk närvaro 

 • Självledarskap
 • Coachande förhållningssätt och utforskande samtal
 • Olika konfliktstilar
 • Samtal med svårt innehåll
 • Att navigera och leda förändring
 • Integrerat ledarskap och personlig handlingsplan
 • Personlig ledarfilosofi
 • Personlig utvecklingsplan

Efterföljande hemarbete 

 • Träningsuppgift: Coachande samtal
 • Samtal med närmaste chef
 • Genomföra personlig handlingsplan

Frågor och svar om Att leda utan att vara chef

Vi har samlat vanliga frågor och svar om programmet på en egen sida – följ länken!

Frågor och svar

Ges även på distans

Denna utbildning ges i flera olika format – på distans, i klassrum under dagtid och i intensivupplägg med övernattning. Välj det som passar dig och ditt inlärningssätt bäst!

Distansupplägget passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller ditt hem på ett flexibelt sätt.
• vill ha de viktigaste verktygen för att få en bra start i din nya roll som chef.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur och filmer.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. I våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte.

Internatprogrammen öppnar för större möjligheter till självkännedom genom att du där gör en 360-gradersmätning av ditt ledarskap. I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i en liknande roll som du.

Distansutbildningen består av sex schemalagda halvdagar där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra i din vardag. Vår målsättning är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Ladda ner info-PDF!

Skillnaden mellan internat- och dagutbildning

Internat- och distansutbildning
Passar dig som vill kunna fokusera helt på utbildningen under ett par dagar.

Ca 3-4 veckor mellan de tre modulerna som består av 2 fysiska träffar à 2 dagar vardera samt ett distanstillfälle mellan de fysiska (2 dagar + 1 halvdag + 2 dagar).

5 starter/år.

Dag- och distansutbildning
Passar dig som bor i Stockholmsområdet och behöver komma hem om kvällarna.

Ca 3-4 veckor mellan de tre modulerna som består av 2 fysiska träffar à 2 dagar vardera samt ett distanstillfälle mellan de fysiska (2 dagar + 1 halvdag + 2 dagar).

2 starter/år.

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

Deltagarnas viktigaste lärdomar:

”Framförallt att det finns många bra verktyg att arbeta med. Men också att det är viktigt att boka in tid för reflektion.”

Tidigare deltagare

”Medarbetare kan befinna sig på olika nivåer i utvecklingskurvan och ledarskapet behöver anpassas efter detta.”

Tidigare deltagare

”Att jag besitter mer kunskap om ledarskap än vad jag insett och att vi alla kan bidra som inofficiella ledare.”

Tidigare deltagare

”Att ledarrollen består av både det mätbara och det kännbara.”

Tidigare deltagare

”Att jag ska vara modig och lita mer på min magkänsla. Och hur viktig tydlig kommunikation är.”

Tidigare deltagare

Att leda utan att vara chef - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

programansvarig

Anna Olcén

Anna Olcén har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärderliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Personligt ledarskap och personlig utveckling

Eftersom grunden i ledarskap är du själv, har utbildningen ett stort fokus på utökad självkännedom och att leda dig själv. En ledare som har god självkännedom har bättre förutsättningar att leda andra och på så sätt leda verksamheten. Även om du kan ta till dig information om ledarskap utifrån, utvecklas ett personligt förhållningssätt till ledarskap när du förstår dig själv. Det innebär att när du får större självinsikt kan du även utvecklas som ledare. Därför går personligt ledarskap hand i hand med personlig utveckling.

Tid för reflektion

Vi erbjuder en unik möjlighet att gå en ledarskapsutbildning med övernattning. I gemenskapen som uppstår på kursgården föds ofta en stark öppenhet och tillit till gruppen. Det öppnar upp utrymme för utbyte av erfarenheter och reflektion. Utan möten och mail som distraherar, får du möjlighet att vara helt närvarande. Just den aspekten uppskattar våra kursdeltagare ofta väldigt mycket.

Upplevelsebaserat lärande

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg och 86 års erfarenhet skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap. Helt enkelt gedigna ledarskapsutbildningar. Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Se till att det får effekt

Vi vill att deltagare och arbetsgivare skall få så stor nytta som möjligt av ert utvecklingsarbete tillsammans med oss. Utöver de fysiska sammankomsterna inkluderar ledarprogrammet därför också ett ramverk med uppgifter före, under och efter utbildningen. De deltagare som får mest ut av sitt engagemang är de som fortsätter att arbeta aktivt med nya idéer och tillvägagångssätt när de kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Tyngdpunkten på att träna under alla kursdagar ska ge förutsättningar att kunna omsätta kursens innehåll i handling direkt – för ett mer effektivt ledarskap.

Frågor kring utbildningen? Vi hjälper dig!

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.