Cissi Elwin

Cissi Elwin: ”Här är receptet på en bra chef”

”Hur ska en bra chef vara? Det är nog den vanligaste frågan vi på Chef får”, skriver Cissi Elwin – och delar med sig av receptet på hur du är en riktigt bra chef.

Det finns forskning som tydligt visar sambandet mellan en bra chef, personalens välmående och verksamhetens resultat.

Vi på Chef har ett manifest som vi kallat 9 punkter för ett gott ledarskap och som vi nu håller på att modernisera, utan att tappa själva andemeningen. Här kommer en kortad version av det första utkastet:

1. En bra chef är en förebild

Chefen är en förebild som sätter exempel för alla inom organisationen. Hen bottnar i och är tydlig med sina värderingar och är en självklar kulturbärare. Chefen har ett stort engagemang, både för verksamheten och för medarbetarna. Hen ser till att framtidssäkra verksamheten. Hen förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen med stor självinsikt.

2. En bra chef vet skillnaden mellan att delegera och dumpa

En bra chef delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetna chefen inser att hen inte kan göra allt själv. En bra chef vet skillnaden mellan att delegera och dumpa – eller bara arbetsfördela. Hen delar också med sig av äran till den som ska vara med och dela den men backar inte från ansvaret.

3. En bra chef motiverar genom att skapa sammanhang och riktning

En bra chef skapar triggande och ut­­manande mål och ger sammanhang och rikt­­ning. Hen verkar för en positiv och lösningsorienterad kultur. Chefen uppmuntrar och motiverar med konstruktiv och tydlig feedback. Hen hjälper också till att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och pushar dem att ta nästa steg.

4. En bra chef förebygger konflikter

En bra chef vet att olika åsikter och perspektiv leder till diskussioner och meningsskiljaktigheter som för verksamheten framåt. Det är inget att vara rädd för om man har satt gemensamma tydliga riktlinjer för hur man uppträder mot varandra. Chefen vet att man förebygger konflikter genom att lyssna och låta missnöje komma upp till ytan och hanteras innan det blir för stort. Medarbetarna ges verktyg för att själva hantera konflikter, men chefen förstår också när det är dags att själv kliva in och agerar då snabbt.

5. En bra chef kommunicerar tydligt och engagerande

En bra chef är lyhörd, inbjuder till dialog och vill skapa engagemang i stället för att hålla monologer. Hen är tydlig med mål och vision och förstår att transparens och öppenhet leder till ökad delaktighet. Chefen ger en bild av det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. Chefen är också en god ambassadör för verksamheten även externt och bra på att kommunicera verksamhetens syfte och värderingar.

Cissi Elwin

Läs också: Cissi Elwin: ”Det finns en liten smitare i oss alla”

6. En bra chef vågar fatta beslut men också ändra sig

En bra chef har modet att fatta beslut i en turbulent omvärld, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Hen är prestigelös och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden och relevanta data utan att för den skull tappa sin egen kompass. Chefen har förmåga att besluta både snabbt och långsamt. Hen tar in flera aspekter och lyssnar på andra, men klarar också att hålla linjen även om den blir ifrågasatt.

7. En bra chef rekryterar medvetet och utvecklar högpresterande team

En bra chef attraherar och utvecklar talanger. Hen förstår att mångfald är affärskritiskt och tar därför in personer som kompletterar snarare än speglar teamet. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare utan verkar för en trygg och öppen miljö. Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Det gäller såväl i chefs- som medarbetarled.

8. En bra chef leder sig själv

En bra chef har självinsikt och vågar vara sig själv. Hen är medveten om både sina styrkor och svagheter, vågar visa sig mänsklig och tar hjälp när det behövs. Hen är synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam, men abdikerar inte från chefsrollen. Hen tar stöd i sina värderingar och är tydlig och transparent med dem.

9. En bra chef når goda resultat

Chefen förstår att ledarskap handlar om att få med sig människor för att nå verksamhetens mål. Hen ser möjligheter och skapar hållbara resultat på kort och lång sikt.

Det är med utgångspunkt i de här nio punkterna som vi har tagit fram kriterierna för Årets Chef. I år säger vi stort grattis till överbefälhavare Micael Bydén som checkar av alla punkter.

Micael Bydén, överbefälhavare på Försvarsmakten, utses till Årets Chef 2021 av tidningen Chef.

Läs också: Årets Chef 2021: Överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

linda_waxin_kronikor-768x432-5
Krönikor

Linda Waxin: Vilka misstag väljer du att lära av?

I sin senaste krönika återkopplar Linda Waxin till den forskningsartikel som publicerades i det senaste numret av Chef om varför vi lär oss av våra misstag. Hon går in på skamkänslor kopplat till snedsteg och gör en uppdelning; de uppenbara misstagen och de dolda misstagen. ”Uppenbara misstag bär såklart på lärdomar, ibland. Men är inte sanningen den att det är mängden skam som ofta avgör hur vi agerar på dem framgent?”, skriver hon. 

Maria Geijer, affärsområdeschef, Morot & Co.
Annonssamarbete Chef + Morot & Co

3 sätt att hylla medarbetarna inför semestern

Våren rusar på och semestern står för dörren. Just i år finns fler skäl än vanligt att tacka medarbetarna för det gångna arbetsåret. ”Att som chef visa sin uppskattning är ett oslagbart sätt att skapa vi-känsla”, säger Maria Geijer på Morot & Co.
Chefs chefredaktör Nisha Besara
Krönikor

Nisha Besara: ”Hjälp de unga att ta ditt jobb!”

I sin senaste krönika reflekterar Chefs chefredaktör Nisha Besara över vad det är som driver de unga och hur det kommer sig att Sverige är det land i Europa som har minst antal chefer som är yngre än 40 år. ”Vill unga bli chefer eller inte? Faktum är att det inte finns något tydligt svar. Det finns olika undersökningar, men ingen gedigen forskning. Och undersökningarna visar olika saker beroende på hur frågan ställs.”

pergrankvist-768x432-4
Krönikor

Per Grankvist: ”Då var jag rädd för att inte duga”

”Är det rädslan för att inte bli tagen på allvar som spökar igen? Det är sånt som gör att man förhäver sig genom att använda ordet ‘man’ när ‘jag’ funkat lika bra. ‘I en sån situation blir man ju orolig’ kan folk säga i ett fumligt försök att inte låtsas som att de själva blev skiträdda. Sånt har jag också gjort många gånger, särskilt i början av arbetslivet” ,skriver Per Grankvist i en krönika.

nisha1-768x432
Krönikor

Nisha Besara: "Nu behöver vi sprida det goda ledarskapet"

Vilka egenskaper har en bra ledare? I sin tredje krönika reflekterar Nisha Besara över cheferna som trots att de saknar ledaregenskaper, premieras till chefsposter på grund av andra faktorer. ”Som ledare är det ju extra viktigt att hålla huvudet kallt och att inte agera känslomässigt i tid och otid, för att på så sätt bygga en tillit bland medarbetare för den egna kompassen” skriver hon och gör en koppling till det rådande världsläget som påminner om den irrationella och auktoritära ledarens egenskaper. 

linda_waxin_kronikor-768x432-4
Krönikor

Linda Waxin: ”Hur omdefinierar du framgång?"

Chefs krönikör Linda Waxin är ny på jobbet på ett climate tech-bolag och reflekterar över begreppet framgång utifrån det som format henne. ”De som följt mig en längre tid vet att omdefiniering av framgång är en pågående favoritsysselsättning, och i mina ögon kanske något av det viktigaste en människa kan lägga sin energi på”, skriver hon.

Utsikt över berget Harder Kulm i kantonen Bern, Schweiz.
Annonssamarbete Chef + Made in Bern

5 skäl att konferera i Schweiz

Aldrig har väl så många arbetsplatser varit i så stort behov av teambuilding som nu. Så varför inte stärka banden med en gemensam resa till Schweiz? Här finns gott om hållbara konferensmöjligheter och mängder med aktiviteter.
nisha-3
Krönikor

En styrelserävs bekännelser

Nisha Besara minns en styrelsekollega som imponerade stort på henne. Han var alltid påläst och hade förmågan att både se detaljerna samtidigt som han hade helhetsbilden. ”Ingenting lämnade han åt slumpen” skriver Nisha Besara om Andreas Norlén, mannen som alla idag känner som Sveriges talman. I samband med den stora intervjun som Chef gjort med honom delar hon med sig av anekdoter från deras tid tillsammans.