Cissi Elwin

Cissi Elwin: ”Här är receptet på en bra chef”

”Hur ska en bra chef vara? Det är nog den vanligaste frågan vi på Chef får”, skriver Cissi Elwin – och delar med sig av receptet på hur du är en riktigt bra chef.

Det finns forskning som tydligt visar sambandet mellan en bra chef, personalens välmående och verksamhetens resultat.

Vi på Chef har ett manifest som vi kallat 9 punkter för ett gott ledarskap och som vi nu håller på att modernisera, utan att tappa själva andemeningen. Här kommer en kortad version av det första utkastet:

1. En bra chef är en förebild

Chefen är en förebild som sätter exempel för alla inom organisationen. Hen bottnar i och är tydlig med sina värderingar och är en självklar kulturbärare. Chefen har ett stort engagemang, både för verksamheten och för medarbetarna. Hen ser till att framtidssäkra verksamheten. Hen förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen med stor självinsikt.

2. En bra chef vet skillnaden mellan att delegera och dumpa

En bra chef delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetna chefen inser att hen inte kan göra allt själv. En bra chef vet skillnaden mellan att delegera och dumpa – eller bara arbetsfördela. Hen delar också med sig av äran till den som ska vara med och dela den men backar inte från ansvaret.

3. En bra chef motiverar genom att skapa sammanhang och riktning

En bra chef skapar triggande och ut­­manande mål och ger sammanhang och rikt­­ning. Hen verkar för en positiv och lösningsorienterad kultur. Chefen uppmuntrar och motiverar med konstruktiv och tydlig feedback. Hen hjälper också till att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och pushar dem att ta nästa steg.

4. En bra chef förebygger konflikter

En bra chef vet att olika åsikter och perspektiv leder till diskussioner och meningsskiljaktigheter som för verksamheten framåt. Det är inget att vara rädd för om man har satt gemensamma tydliga riktlinjer för hur man uppträder mot varandra. Chefen vet att man förebygger konflikter genom att lyssna och låta missnöje komma upp till ytan och hanteras innan det blir för stort. Medarbetarna ges verktyg för att själva hantera konflikter, men chefen förstår också när det är dags att själv kliva in och agerar då snabbt.

5. En bra chef kommunicerar tydligt och engagerande

En bra chef är lyhörd, inbjuder till dialog och vill skapa engagemang i stället för att hålla monologer. Hen är tydlig med mål och vision och förstår att transparens och öppenhet leder till ökad delaktighet. Chefen ger en bild av det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. Chefen är också en god ambassadör för verksamheten även externt och bra på att kommunicera verksamhetens syfte och värderingar.

Cissi Elwin

Läs också: Cissi Elwin: ”Det finns en liten smitare i oss alla”

6. En bra chef vågar fatta beslut men också ändra sig

En bra chef har modet att fatta beslut i en turbulent omvärld, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Hen är prestigelös och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden och relevanta data utan att för den skull tappa sin egen kompass. Chefen har förmåga att besluta både snabbt och långsamt. Hen tar in flera aspekter och lyssnar på andra, men klarar också att hålla linjen även om den blir ifrågasatt.

7. En bra chef rekryterar medvetet och utvecklar högpresterande team

En bra chef attraherar och utvecklar talanger. Hen förstår att mångfald är affärskritiskt och tar därför in personer som kompletterar snarare än speglar teamet. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare utan verkar för en trygg och öppen miljö. Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Det gäller såväl i chefs- som medarbetarled.

8. En bra chef leder sig själv

En bra chef har självinsikt och vågar vara sig själv. Hen är medveten om både sina styrkor och svagheter, vågar visa sig mänsklig och tar hjälp när det behövs. Hen är synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam, men abdikerar inte från chefsrollen. Hen tar stöd i sina värderingar och är tydlig och transparent med dem.

9. En bra chef når goda resultat

Chefen förstår att ledarskap handlar om att få med sig människor för att nå verksamhetens mål. Hen ser möjligheter och skapar hållbara resultat på kort och lång sikt.

Det är med utgångspunkt i de här nio punkterna som vi har tagit fram kriterierna för Årets Chef. I år säger vi stort grattis till överbefälhavare Micael Bydén som checkar av alla punkter.

Micael Bydén, överbefälhavare på Försvarsmakten, utses till Årets Chef 2021 av tidningen Chef.

Läs också: Årets Chef 2021: Överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Per Grankvist.
Krönikor

Per Grankvist: ”Hur mycket Napoleon är du?”

Jag har lärt mig att den bästa metoden är att se samarbete som en process, inte en attityd. Vissa delar av processen är öppna, andra är stängda. En chef måste vara vara tydlig med när man välkomnar inspel och när man inte gör det, skriver Per Grankvist i sin nya krönika.

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Cissi Elwin.
Krönikor

Cissi Elwin: ”Mer kärlek åt chefen!”

”Är det Netflix fel att chefer inte ligger? Efter en lång dag av jobb och familjebestyr är det så enkelt att sätta sig i soffan och bli underhållen av fantastiskt berättade historier. Vi låter oss matas och dåsar bort medan våra verkliga relationer sakta tynar av”, skriver Chefs Cissi Elwin i en krönika.

linda_waxin_kronikor-768x432-2
Krönikor

Linda Waxin: ”Vem har aldrig gjort sig skyldig till destruktivt ledarskap?”

”Jag tror att ingen av oss chefer skulle kunna säga att vi inte, i korta glimtar eller längre svackor, gjort oss skyldiga till varierande grad av destruktivt ledarskap”, skriver Chefs krönikör Linda Waxin.

Cissi Elwin.
Krönikor

Cissi Elwin: ”Äntligen händer det!”

”Äntligen! När jag tittade ut över hela det gäng som nu bildat nya Chefakademin var det som om jag landade i mig själv igen. Nu hade jag tillgång till mitt kroppsspråk och mina känselspröt igen”, skriver Cissi Elwin om att till sist få träffa sina medarbetare irl.

Per Grankvist klädd i kavaj och slips.
Krönikor

Per Grankvist: ”När floden brinner”

Hur får det dig att se ut som chef, ledare och förebild för andra om du inte gör saker istället för att bara fortsätta prata om klimatfrågan som viktig?, skriver Per Grankvist i sin nya krönika.

I år kan arbetsgivare vara extra generösa vid jul, tipsar Helena Törnell på Delicard. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Delicard

Därför blir årets företagsjulklapp extra generös

Mycket pekar mot att det blir en generös jul på svenska arbetsplatser i år. Med rekordutrymme för skattefria julgåvor kan arbetsgivare slå på stort. ”Vi hjälper chefen att bli tomtehjälte”, säger Helena Törnell på Delicard.
Per Grankvist, krönikör på Chef
Krönikor

Per Grankvist: Vågar du anställa begagnat?

”Antikviteter är inget som passar på moderna kontor, varken materiella eller mänskliga, skriver Chefs krönikör Per Grankvist.