Chefstrend 2016: Rekrytera med mobilspel

Rekrytering
Publicerad

Nyckelordet i 2016 års viktigaste chefstrend stavas mätbarhet.

”Det är det som kommer att påverka organisationen mest. Det håller på att ske redan, inte så mycket i Sverige, men till exempel de stora it-bolagen mäter ju allt,” säger Mats Lindgren, vd för Kairos Future.

Inget nytt i sig, kanske. Men i kombination med större kunskaper kring och möjligheter att analysera big data samt förekomsten av wearables – klädesplagg eller apparater som mäter vad du gör och hur du mår och sedan skickar informationen vidare – kan mätbarheten bli det viktigaste inslaget i ledarskap redan nästa år.

Chef har tidigare skrivit om företaget Humanyze och deras vita låda som samlar in data om hur och med vem bäraren talar och hur hen rör sig på arbetsplatsen.

Ben Weber, vd och författare, på Webbdagarna i Göteborg. Ben Weber, vd och författare, på Webbdagarna i Göteborg.

Sett till forskningsantaganden om att det går att koppla samman prestation och till exempel sittställning vid skrivbordet, hur mycket man pratar med sina kolleger och så vidare kan sådan data bli värdefull för en arbetsgivare eller en chef.

Andra exempel är löpartajts som mäter prestation hos bäraren, eller Amazons uttalande om att de vill börja leverera varor till kunder innan de ens tänkt på att beställa dem – baserat på statistik om tidigare inköp och beteende.

Big data syns också i ett annat exempel som Kairos Future tog upp i trendspaningen, nämligen rekrytering med hjälp av mobilspel. Företaget Knack har utvecklat en app med tre spel som samlar in information om hur användaren spelar och därefter skapar en profil baserad på de styrkor och svagheter som blottats under spelet.

Skärmdump från Knacks mobilspel Meta Maze, som mäter egenskaper hos användaren. Skärmdump från Knacks mobilspel Meta Maze, som mäter egenskaper hos användaren.

Spelet genererar enligt upphovsmännen mer data under 15 minuters spelande än något personlighetstest på marknaden, och mäter dessutom hur användaren ställer sig till den uppgift som ska lösas, inte bara hur personen löser uppgiften.

Låter det flummigt och svårt att verifiera? Det är det inte. Oljeföretaget Shell har en avdelning som heter Game Changers, som anställer personer med förmåga att identifiera disruptiva händelser.

Shell lät personer som tidigare bidragit med innovativa idéer spela Knacks spel – resultatet blev att samma personer som Shell valt ut karaktäriserades som innovatörer av appen, men på betydligt kortare tid.

En trend det pratades om redan inför 2015 var robotisering/automation och förekomsten av eventuella robotchefer.

”IP Soft som utvecklat kundtjänstroboten Amelia har ju också digitaliserat arbetsledningen genom en robot som sitter och delar ut arbetsuppgifter. Till väldigt avancerade problemlösare som tjänar 200 000 i månaden, så här pratar vi inte de som ska svara i telefon och ta inkommande kundtjänstsamtal. Chefsskap kommer att bli mycket mer att leda team av människor och datorer,” säger Mats Lindgren.

LÄS OCKSÅ: Fyra jobbtrender 2016

Övergripande för Kairos Futures trendspaning var annars att 2016 blir ett slags ”perfekt storm”, med mängder av disruptiva skeenden i världen som samverkar till att kullkastar gamla sanningar.

30-talet som referensdecennium nämndes flera gånger i trendspaningen – att vi till viss del befinner oss i samma begreppscykel som då. Även vad gäller ledarskap:

”På 50-talet var ju ledaridealet mer en chef som skulle peka med hela handen. När man kom till 70-talet började Volvo med självstyrande grupper i Kalmarfabriken. På 80-talet var allt ekonomi. Idag blir allt biologi – här pratar vi om neuroledarskap och liknande, organisationer som levande system. Och hur var det på 30-talet? Jo, biologi! Allt förklarades med gener. Nu är vi i viss mån tillbaka där.” säger Mats Lindgren.

Nio andra trender att hålla koll på 2016

Nya ekonomiska strategier: Det är inte längre en omöjlig tanke att starta sedelpressarna för att komma tillrätta

Kairos Futures graf över Riksbankens förutspådda räntebanor de senaste åren. Till vänster vd Mats Lindgren. Foto: Karin O'Mahony Kairos Futures graf över Riksbankens förutspådda räntebanor de senaste åren. Till vänster vd Mats Lindgren. Foto: Karin O’Mahony

med en ekonomi som inte längre eter sig som den ska. Eller att satsa på digitala valutor, efter lång tids nersnack av till exempel Bitcoin. Nya lösningar, som efter 30-talets kriser

Långsiktighet i investeringar: Företag med längre planeringshorisont levererar 6 gånger mer till sina ägare över tid. Efter 30-talet kom en lång våg av investeringar i infrastruktur, till exempel beslutet om att bygga tunnelbana i Stockholm.

Välfärdskapitalism: Facebooks grundare Mark Zuckerberg skänkte bort sina aktier – troligen bara en av flera miljardärer som kommer agera på detta sätt. Företagsledare eller företag som agerar allt mer som politiska aktörer blir allt vanligare.

Ny energi: Om ökningen av installerad solel fortsätter i samma takt har vi täckt in dagens totala installerade elkapacitet med solenergi om tolv år. Kall fusion är annat att hålla koll på.

Hopp om framtiden: Optimism kring att tillexempel etablera en koloni på mars eller resa på 30 minuter med tåg mellan San Francisco och LA är scenarion som snarast andas 60-talets framtidsbilder – men nu är aktuella genom holländska projektet Mars One och Tesla-grundaren Elon Musks test av tåget Hyperloop, som drivs med hjälp av magneter.

Ägarskapets död: Att låna eller dela är det nya äga. Världens största taxibolag Uber äger inga bilar, Air BnB inga hotellrum och så vidare. Delningsekonomin ger också nya beteenden.

Generation Ordning: Om 70-talisterna var de nya dekadenta 30-talisterna ser vi nu en ny 50-talspräktig 80-

Ur Kairos Futures presentation. Ur Kairos Futures presentation.

talistgeneration som eftersträvar trygghet etablera sig mer och mer. Chfesjobb är ur deras synvinkel ett livslångt engagemang där de vill göra nytta. Värt att hålla i minnet vid rekrytering med mera.

Simplicity: Ett sätt att försöka tackla kaoset i vår omvärld. Beteenden som väg till förändring – till exempel att städa och vika kläder enligt Konmarimetoden, äta mat från världens blå zoner och städa upp i den egna kroppen med andra hälsoideal är det nya. 30-talets sund själ i sund kropp, någon?

Överlevnad: Yttre intryck bör avskärmas med hjälp av hörlurar och digitala filter och preppers kan istället för att bunkra konserver försöka lära sig leva på det naturen har att erbjuda. Vi letar nya möjligheter bortom stormen.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden