Illustration med en dubbelsäng där en kvinna sitter med dator och pratar i mobiltelefon, en sur man som ligger bredav med rosor och en champagneflaska i bakgrunden.

Chefs under­sökning: Trötta chefer ligger sällan

Det kostar på att vara chef. Och det finns en överhängande risk att det går ut över kärlekslivet. Varannan chef uppger att de inte har tillräckligt med tid för sin partner. Det visar Chefs undersökning.

En tredjedel av de chefer i vår undersökning som lever i en relation har fått en sämre sådan sedan de blev just chefer. De är för trötta eller för stressade och de får inte ligga lika ofta som sina medarbetare.

”Det är drastiska siffror, för att inte säga alarmerande. Det säger något om villkoren för chefer, säger psykologen (och före detta chefen) Björn Hedensjö.

”Belastningen särskiljer cheferna. Många tänker att de kör tio chefsår då arbetet får komma i första rummet. Man tar kvällsmöten, avbryter middagen och så vidare. Och det drabbar ofta relationen, vilket blir tydligt i de här siffrorna. Det är en hög andel chefer som har relationsproblem.”

Han har också erfarenhet av att många dras med perfektionism och prestationsångest.

”Det är väldigt spritt i chefsleden och starkt stressframkallande. De kan finlira på en powerpoint-presentation i fyra timmar i stället för att lägga två timmar på dragningen, få en timme över till strategiskt tänk och hinna med en timmes promenad med sin sambo.”

”Jobbet kommer ofta först. Många gånger har man valt bort nästan allt utom arbetet. Men många har inte en medvetenhet kring det utan bara kör på. Och tror att det ska gå bättre än det går”, konstaterar Björn Hedensjö som betonar att en kärleksrelation är en aktiv handling.

”Kärleken är inte självgående utan kräver arbete och tid.”

Och det är just tiden som saknas. 39 procent svarar direkt nej på frågan om de har tillräckligt med tid för sin partner. Ytterligare tio procent säger ”troligen inte”. 27 procent svarar att de kanske har tillräckligt med tid. Endast var fjärde chef är säker på att de har det.

”Det är viktigt att man pratar igenom vad man har för förväntningar på de olika liven”, säger Björn Hedensjö. ”Att kompromissa går en tid men inte särskilt länge. Man behöver hitta former som funkar, ha en samsyn på relationen”.

Forskning visar att man kan få det att fungera om man har en stor kompromissvilja och hjälper varandra att förverkliga varandras drömmar. Men det kan inte vara så att den ena får stå tillbaka för länge för då blir det skav.

”Det är ett vanligt problem att den ena självförverkligar sig och den andra inte känner sig så sedd. Men det finns par som är duktiga på att hantera det.”

Ett typiskt stressymtom är att sexlusten försvinner eller minskar. Om det är anledningen eller om det är avsaknaden av tid som gör att cheferna har mindre sex, det ska vi låta vara osagt, men fyra av tio chefer uppger att deras sexliv har blivit sämre sedan de blivit chef.

Undersökningen visar också att chefer har mindre sex än svensken i gemen. Knappt hälften av cheferna, 46 procent, har sex en gång i veckan eller mer, jämfört med genomsnittet på 64 procent (enligt SRHR 2017, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Det är dessutom dubbelt så många chefer som inte har haft sex på ett helt år, 13 procent (mer än en av tio chefer), jämfört med Chefs undersökning 2017 då det endast var 6 procent.

”Trötthet och stress är vanliga förklaringar till varför man inte har sex, och ibland går det inte att göra något åt det mer än att byta jobb. Men det är viktigt att man ställer sig frågan om när man ska ha det där sexet som man vill ha, för sexlusten kommer inte att tränga sig på av sig själv. När sex väl hamnat på to do-listan upplevs det mer som en plikt och en belastning”, säger sexologen och psykoterapeuten Malin Drevstam.

Att sexlivet går upp och ner är ingen fara om man inte är rädd för variation, menar hon, men är man det kan relationen bli lidande. Som alltid bör man adressera problemet, prata med varandra och sätta ord på att man har en dipp, för då blir det lättare.

”Om man kan acceptera att kärlekslivet påverkas av andra omständigheter – ekonomer brukar ju till exempel ha det extra tufft kring april–maj när det är boksluts-tider, då kan de gå in i sin grotta och lägga ner relaterandet – om man är öppen med det behöver det inte bli några problem i relationen.”

Så förtydliga för din partner när du har tunga arbetsperioder, då vet partnern vad det beror på att du inte kan vara riktigt närvarande och relatera på djupet.

”Men då är det också viktigt att avsätta tid för att återbalansera intimitet och sex. Och det betyder inte att man måste ha sex som kaniner för att ta igen utan helt enkelt visa att man prioriterar sex och närhet återigen”, säger Malin Drevstam.

Men sex är inte viktigt för alla. På frågan om brist på sex och närhet påverkar cheferna jobbmässigt finns det flera chefer som inte ser någon koppling alls mellan de två.

”Det är viktigt för de allra flesta, men det finns de som klarar sig bra utan, även prestationsmässigt”, säger Björn Hedensjö.

Men det finns också chefer i undersökningen som uppger att de flytt in i jobbet när sexlivet inte funkar, där jobbet blir ett område där man tillåter sig att känna sig kompetent. Men också att behovet ökar eftersom det är ensamt på toppen. Och att cheferna tankar energi hemma som gör dem skickliga, effektiva och fokuserade på jobbet.

”Det torde rimligen också innebära att om man inte har en bra relation hemma så dränerar det även arbetslivet på energi”, säger Malin Drevstam.

Hon träffar många i ledande ställning på sin mottagning och har flera klienter som menar att deras självförtroende på jobbet påverkas negativt av att de känner sig otillräckliga sexuellt. Hon önskar att man kunde prata mer öppet kring detta.

”Jämför med människor som ska börja jobba utomlands, då har man program för relation och familj. När du tillträder som chef kan du behöva extra input kring hur ditt privatliv påverkas. Kanske behöver du inte prata om ditt sexliv men ändå på något sätt adressera att problem kan uppstå. Det behöver hur som helst reflekteras kring detta. Ett chefsjobb kostar verkligen mycket relationellt och man behöver förstå att det får konsekvenser.”

Undersökningen talar också klarspråk. Av de som genomgått en skilsmässa uppger mer än var tredje chef att jobbet var en bidragande orsak.

”Det är verkligen en anmärkningsvärd siffra. Hos strax under hälften av cheferna är jobbet en så stor faktor att det krossar relationen. Det är ett högt pris, inte bara för en själv utan även för en annan människa,” säger Björn Hedensjö.

Det kan vara värt att fundera på drivkrafter och bevekelsegrunder, enligt honom. Ställa sig frågor som: Är jag lust- och värderingsdriven eller är jag en ångestdriven karriärist? Är det ett bra liv? Är det värt det?
Det är den stora frågan; är chefsjobbet värt det?

Pigge Werkelin tillsammans med hustrun Monika Möller Werkelin.

Läs också: Pigge Werkelin: ”Med ett aktivt sexliv får du energi”

Björn Hedensjö är ändå positiv.
”I vissa branscher, till exempel pengaintensiva branscher som finans- eller affärsjuridik, och i viss mån även startup-världen, är chefsrollen alldeles för tuff. Med extrema prestationskrav och en kontext där det är svårt att vara förälder eller partner. Det känns i dag som gammaldags miljöer. Men man måste ta hänsyn till att det är så verkligheten ser ut där, förhålla sig till det eller fundera på om man ska lämna den världen.”

Men de senaste tio, tjugo åren har det hänt mycket på arbetsmarknaden, konstaterar han.

”I attityd till psykisk ohälsa, utmattning och hög arbetsbelastning. Man har fått en ny helhetssyn på människan. Vi kan inte bara vara chefer. Det finns annat i livet som behöver utrymme.”

Vilhelm Hanzén framför en tegelvägg.

Läs också: Chefen som satt kärleken på vänt

Relaterade artiklar

katarina-webb
Hälsa

Psykologen om hur vi skapar goda relationer

Alltfler studier pekar på att goda sociala relationer är avgörande för vår hälsa. Psykologen Katarina Blom ger en djupare förståelse för vår sociala hjärna. 

Maria Geijer, affärsområdeschef, Morot & Co.
Annonssamarbete Chef + Morot & Co

3 sätt att hylla medarbetarna inför semestern

Våren rusar på och semestern står för dörren. Just i år finns fler skäl än vanligt att tacka medarbetarna för det gångna arbetsåret. ”Att som chef visa sin uppskattning är ett oslagbart sätt att skapa vi-känsla”, säger Maria Geijer på Morot & Co.
Illustration av bland annat en hjärna och en person som pratar.
Hälsa

Studier ger nyckeln till välmående team

Ta hjälp av forskningen för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats. Nu finns en ny sammanställning över 32 vetenskapliga studier som visar hur du kan göra.

Pigge Werkelin tillsammans med hustrun Monika Möller Werkelin.
Hälsa

Pigge Werkelin: ”Med ett aktivt sexliv får du energi”

För entreprenören Pigge Werkelin finns det en självklar koppling mellan hans prestation som chef och hans privatliv. ”Det är grunden för ditt företagande. Ungefär som när du bygger ett hus behöver du en stadig grund, och den grunden är ditt privatliv. Du behöver se till att hela hemmadelen funkar, alltifrån ungarnas skolgång till ditt sexliv.”
Vilhelm Hanzén framför en tegelvägg.
Hälsa

Chefen som satt kärleken på vänt

Som ensamstående pappa och vd för en pr-byrå tycker inte Vilhelm Hanzén att han hinner med en relation. Men visst drömmer han om att möta kärleken igen.

En dagbok på ett bord. Bild på
Hälsa

Dr Mounas 5 tips för att bli lyckligare

På Chefdagen fick Dr Mouna alla deltagarna att så väl hoppa jämfota som att rodna rejält. Allt i syfte att öka sitt välmående.

Utsikt över berget Harder Kulm i kantonen Bern, Schweiz.
Annonssamarbete Chef + Made in Bern

5 skäl att konferera i Schweiz

Aldrig har väl så många arbetsplatser varit i så stort behov av teambuilding som nu. Så varför inte stärka banden med en gemensam resa till Schweiz? Här finns gott om hållbara konferensmöjligheter och mängder med aktiviteter.
En grupp yngre medarbetare tränar på kontoret.
Hälsa

”Skulle kunna bli maxtider för hur länge man får sitta still”

Vilken typ av fysisk aktivitet är bäst för tankemässiga förmågor och psykisk hälsa? Forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har fått 120 miljoner kronor i ett åttaårigt projekt för att söka efter svaret. På sikt kan det leda till rekommendationer för arbetsgivarna.