helgbildwebb
KRISTIN LIDSTRÖM

Chefs följare på Linkedin: Ja till fyradagarsvecka

Från flera länder kommer rapporter om att fyradagarsveckan införs med framgång. Bland Chefs följare på LinkedIn är majoriteten positiva till en kortare arbetsvecka.  På frågan ”Tycker du att vi i Sverige ska införa fyradagarsvecka?” svarar 85 procent av de följare som deltog ”ja”. ”Vi har låst oss till en massa föreställningar om vad arbete ’måste’ vara – och missat att det måste få bero på dels arbetets innehåll, dels individen i fråga”, säger professorn Bodil Jönsson.

De senaste veckorna har japanska elektronikjätten Panasonic lanserat planer på att erbjuda en fyradagarsoption, i syfte att öka de anställdas möjligheter att få ihop livspusslet. I Storbritannien ska över 3000 medarbetare inom 60 företag delta i ett försök med fyradagarsvecka med bibehållen lön, för att utröna om det kan få bättre fart på rekryteringen och fler medarbetare att stanna. En liknande satsning i Island har beskrivits som en succé. Från Spanien rapporteras hur fyradagarsvecka utan lönereduktion på it-företagen Delsol och CIB Group har införts utan någon som helst nedgång i produktivitet.

Allt handlar om tid och hur vi ser på det. Ämnet engagerar. Det vet Bodil Jönsson, pensionerad fysiker, professor emerita och författare. Hon har bland annat skrivit succéboken Tio tankar om tid (2002).

Har vi låst oss vid gamla konstruktioner gällande hur en arbetsdag behöver se ut?

”Ja, vi har framför allt låst oss till en massa föreställningar om vad arbete ’måste’ vara – och missat att det måste få bero på dels arbetets innehåll, dels individen i fråga. 40 timmars arbetsvecka för alla, på plats eller på distans kan säkert vara rätt och bra i somliga yrken, men garanterat inte inom konst, design, forskning. Där varken vill eller kan man få stopp på tankarna och idéflödet bara för att en så kallad arbetsdag är över – man lever med sitt jobb, säkert också på natten, och måste hitta sina former för det. Och också öva upp sin observans för hur man bäst kan stimulera kreativiteten utan att därför bränna ut sig”, säger hon.

Efter pandemin har en del av den låsta konstruktionen börjat luckras upp. Detta på grund av insikter om vilka behov som finns menar hon.

”Jag tror att många har förstått hur oerhört effektivt vissa arbetsuppgifter kan lösas bara man får vara i fred med dem hemma utan arbetsplatsens alla störmoment. Samtidigt behöver vi ju varandra för återkoppling och bekräftelse, utmaningar, idébollande och avstämning. Det här är tämligen lättlöst, bara man frigör sig från föreställningen att alla ska finnas på plats under hela den givna arbetsdagen. Jag tror att vi behöver fördjupa detta genom att forma arbetsplatsen så att den blir bättre på just återkoppling och bekräftelse, utmaningar, idébollande och avstämning. Den ska också möjliggöra för den som så vill att faktiskt på platsen utföra sådana uppgifter som andra hellre gör hemma (utifrån att de tycker sig vara mer effektiva där).”

Bodil Jönsson tror att den främsta förutsättningen som möjliggör en förkortning av arbetsdagen är tekniken, som numera kan göra mycket för oss.

Person som jobbar längre arbetsdagar vid hemarbete

Läs också: Corona-effekten: Längre arbetsdagar – men kortare och effektivare möten

Tror du att en kortare arbetsdag skulle leda till att vi skulle få mer eller mindre gjort?

”Man kan inte se detta isolerat – det hänger ju samman med vad man skulle göra istället om man fick kortare arbetsdag. Idag kan människor slita ut sig på sin fritid minst lika effektivt som de kan göra det på jobbet.”

Hur skulle du säga att vi människor förhåller oss till tid idag? Behöver vi ändra vårt synsätt?

”Ja. Först och främst att inse att man inte kan ha ont om tid. Känns det så, är det något annat det är fel på. Tiden kommer ju med precis samma hastighet som den går. Att frigöra sig mentalt från ont-om-tid-hjärnspöket och att rikta uppmärksamheten mot tiden som bara kommer kan göra all skillnad i världen.”

Det talas om att vi till och med kommer behöva jobba efter dagens pensionsålder när vi lever längre. Hur hade arbetsveckan behövt se ut för att fler skulle orka med det tänker du?

”Också här finns det så mycket feltänk utifrån föreställningen att det måste vara lika för alla – först hundra procent heltid fram till pensionsdagen och vara jättenöjd med det, sedan noll procent arbete därefter och vara jättenöjd med det. Så funkar inte människor, vi har inget bästföredatum, så som tekniken kan ha.

En 70-åring idag har en hälsa likvärdig med den en 50-åring hade på 1970-talet. Det är klart att det gör skillnad också vad gäller vår inställning till arbete. Det är många som idag arbetar i många olika former efter pensioneringen – och som gör det med glädje.”

Ni svarade oss på Linkedin

Chef ställde frågan: Tycker du att vi i Sverige ska införa fyradagarsvecka?

Omröstningen gjordes på Chefs Linkedin under en veckas tid.

Av de 2 894 personer som deltog framkom det att 85 procent är positiva till fyradagarsvecka, tolv procent röstade nej och tre procent valde ”annat alternativ”.

”6 timmars arbetsdag kan vara ett alternativ. Jag tror definitivt att vi är mer effektiva med kortare dagar. Inte många producerar 8 timmar per dag”, skriver en person.

En annan person är inne på hur uppläggen på arbetsdagarna kan justeras för att uppnå mer effektivitet.

”Om en organisation drar ner varje mötestimme med 17 min så frigör vi minst en månad/år för en tjänsteperson. För en chef/ledare 2-3 månader. Det handlar inte om att dra ner varje mötestimme med 17 min utan när man tar tag i sin interna kommunikation och möteskultur så försvinner vissa möten (som adresseras i andra kanaler ex information), på många möten behöver inte alla deltagare kallas och andra möten kan vi dra ner mötestiden på. Totalt sätt är det lätt att dra ner en organisations mötestid med 17 min i hela organisationen. Det frigör massor av tid. Antingen kan vi då lägga den tiden på det som skapar värde eller dra ner till 4 dagar.”

För att klara klimatmålen skulle vi behöva arbeta 12 timmar per vecka.

Läs också: Studie: 12 timmars arbetsvecka krävs – för att klara klimatet

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

webbbildfamilj
Hållbarhet

Medarbetarnas högsta prioritet efter pandemin

Har pandemin fått dig att omvärdera vad som är viktigt i livet? Då är du inte ensam. En ny rapport från “The Great Re-evaluation” visar att lönen, att spendera mer tid med familjen och ha tid för fritidsaktiviteter är faktorer som medarbetare i Sverige anser blivit mer viktiga två år efter pandemins start.

Framtidens hybridmöte kräver ny digital teknik
Annonssamarbete Chef + Office Management

Så tar du hybridmötet till nästa nivå

Mötestekniken på väg in i en ny och smartare era. Här får du veta mer om vad som krävs för att lyckas med framtidens digitala möten.
jennifer_intervjuperson
Hållbarhet

Ta kommando över ditt nervsystem

Covidpandemin, kriget i Ukraina, klimatkrisen och all världens orättvisor. Den stress som kriserna orsakar påverkar nervsystemet, vilket gör att vi agerar med auto-piloten eller ur rädsla. Men vad vi behöver är ett klokt, empatiskt och eftertänksamt ledarskap. 

lisabjorkwebben
Hållbarhet

”En ständig känsla av jobb riskerar att döda återhämtningen”

Enligt en undersökning som Chef har gjort, med över 3 000 deltagare, känner två tredjedelar av cheferna att de behöver kolla sin mejl när de är lediga. Det finns både möjligheter och risker med det, säger doktorn i arbetsvetenskap Lisa Björk.

webbbildsak
Hållbarhet

”Jag gömde mig bakom min prestationskavaj”

När självkänslan kom i kapp självförtroendet, släppte upplevelsen av att vara en bluff. Och när rädslan blev till lust fick Sekina Kling, vd för Klinggruppen, tillgång till mer energi. Energi att lägga på medarbetarna i stället för att vara upptagen med sig själv.

chefangrar
Hållbarhet

”Att sluta som chef är det bästa jag gjort”

Den chef som blir motarbetad av sin egen chef hamnar i en omöjlig situation. Teamledaren Ellinor fick höra av sin överordnade att hon var illojal när hon kom med förslag på förbättringar. Dessutom var arbetsbördan ohanterlig. För Ellinor blev lösningen att säga upp sig, ett beslut hon inte ångrar.

tva%cc%8akvinnorps
Annonssamarbete Chef + Försäkringskassan

Hallå chefen! Det finns ett viktigt hälsobidrag att söka

Många chefer missar ett viktigt bidrag för att förebygga ohälsa hos medarbetare. ”Rätt hjälp kan göra skillnad”, säger Rebecca Kolga på Försäkringskassan och uppmanar chefer att söka stödet på upp till 200 000 kronor per år.
liridon-webb
Hållbarhet

Värderingar blev nyckeln till lyckad fusion

Hur foga samman vitt skilda organisationskulturer till en fungerande helhet? Hr-businesspartnern Liridon Kaludra fick uppdraget – mitt under pandemin. Trots en kaotisk start har arbetet resulterat i en medarbetarnöjdhet långt över snittet.