Chefers drömförmån: Hjälp att få livet gå ihop

Förmåner på jobbet blir allt viktigare, visar Chefs undersökning. Och det är hjälp med vardagspusslet snarare än statusmarkörer som toppar listan över drömförmåner: Hushållsnära tjänster, extra semesterdagar och personlig utveckling, snarare än tjänstebil eller bonus.

Hälsa
Publicerad
Illustration och grafik: Victoria Ovmark

Hushållsnära tjänster – det är vad hr-chefen borde dingla framför näsan på chefstalangen som funderar på att gå till en annan arbetsplats. I alla fall om man får tro resultatet i Chefs senaste undersökning om chefens drömförmåner. Fyra av tio (38 procent) svarar att de vill ha hemhjälp som förmån, när de får lista vilka förmåner de drömmer om. På andra plats kommer extra semesterdagar som en knapp tredjedel (31 procent) har på önskelistan.

Självförverkligande i form av mentorskap, coachning eller olika former av terapi står också högt i kurs hos de svarande – 28 procent önskar sig det. Först därefter dyker de gamla klassiska ”fringisarna” upp, som tjänstebil och bonus, vardera med en fjärdedels (25 procent) hugade förmånsspekulanter som anhängare.

Förmåner generellt har fått allt större betydelse. En majoritet, 76 procent av de svarande i Chefs undersökning, tycker att förmåner fått mycket större betydelse i dag jämfört med för tio år sedan.

Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med förmånsexperten Lena Granqvists trendspaning. Hon är doktor i nationalekonomi och har gjort sin doktorsavhandling i ämnena förmåner och löneskillnader och är i dag ekonom på Saco.

Lena Granqvist, förmånsexpert.

”Tidigare handlade förmåner mycket om något slags statusmarkör – att visa var i hierarkin man fanns. När man kom upp i en viss position, oberoende om man behövde det eller inte, skulle man ha tjänstebil. Nu ser man förmåner som ett sätt att få medarbetarna att jobba bättre, alltså mer personalvårdande. Man ser en trend i fokus på hälsa och välmående, både psykiskt och fysiskt,” säger Lena Granqvist.

grafik-hjulKlicka på grafiken för att se den i större format.

När deltagarna i Chefs undersökning får svara fritt önskar sig också flera träning på arbetstid och möjlighet till distansarbete som förmån.

”Det är ofta kvinnliga chefer som lyfter fram möjlighet till flexibla tider – men det beror mycket på vilken typ av chef man är och i vilket skede i livet man är. Har du småbarn eller andra krav på dig? Har du mycket resor i arbetet? Då kanske du hellre vill kunna räkna restid som jobb?”

En annan trend som Lena Granqvist nämner är att innefatta även medarbetarens familj i förmånspaketet, men också att man som arbetsgivare månar om medarbetaren sett till hens utveckling, karriärmässigt, men utifrån en ny syn på karriär som ett jag-projekt.

Fakta om undersökningen: 1 697 personer svarade på Chefs webbenkät om förmåner i början av mars. 58 procent är kvinnor, 42 procent är män. 41 procent arbetar på lednings- eller stabsnivå, 34 procent som mellanchef, 15 procent är gruppchefer.

”Det finns mer som du kan välja själv efter vad som passar dig och din livssituation. Samhällsförändringar avspeglas väldigt tydligt i vilka förmåner man efterfrågar och vilka arbetsgivaren erbjuder för att vara attraktiv och ligga rätt i tiden. I och med flyktingkrisen har vi sett att volontärarbete på arbetstid som förmån har fått en skjuts uppåt. Det har efterfrågats rätt länge och handlar ju mer om att utvecklas som individ än om att utvecklas i karriären. Synen på dig som medarbetare förändras och vad som får dig att prestera bra kan vara annat än de traditionella förmånerna.”

storre-mindre-betydelseKlicka på bilden för större format.

Förmåner kan också vara ett viktigt verktyg i jakten på talanger. På frågan om förmåner påverkar trivseln på jobbet svarar hela 75 procent av deltagarna i Chefs undersökning ”avgörande” eller ”till viss del”. Och på frågan om förmåner påverkar valet av jobb är siffran 70 procent.

Eller som en deltagare svarar:

”Väljer jag mellan två liknande arbetsgivare skulle jag välja den med bäst förmåner. En generös arbetsgivare gör mig mer lojal och generös som arbetare.”

Synsättet på förmåner som något som kan bidra på ett personligt plan tangerar också det som brukar sägas om den nya generationen arbetstagare, millennials – att de fokuserar på just personlig utveckling och syftet med jobbet, snarare än högre lön för ökad prestation.

”Många gånger när man gör attityd-undersökningar bland yngre och frågar dem ’vad är det viktigaste när du söker jobb?’ säger de möjligheten att utvecklas. Man söker efter en image hos företaget och vill kunna dela dess värderingar. I valet mellan två arbetsplatser spelar det roll.”

Att rekrytera är första steget, men hålla kvar då? Tja, en klassiker för att behålla talanger är att villkora en lukrativ förmån, till exempel optioner, till ett visst antal år på arbetsplatsen. Ett omskrivet exempel nyligen är Googles vd Sundar Pichai som fick 199 miljoner dollar – 1,7 miljarder kronor – i aktier fördelade på kvartalsutdelning fram till slutet av 2019, om han blir kvar på företaget.

Lena Granqvist kallar det för klister-effekten, och menar att det inte behöver handla om tilldelning av pengar:

”Individanpassning, att visa att ’vi lyssnar på dig’, är också motiverande för att stanna kvar hos en arbetsgivare.”

När man ställer lön mot förmåner går åsikterna isär i undersökningen. Ungefär lika många skulle kunna tänka sig att gå ner i lön i utbyte mot fler eller bättre förmåner, som de som inte kan tänka sig det. Något fler kan tänka sig att avstå från löneförhöjning om de i stället får fler och bättre förmåner.

grafik-nuvarande-jobbKlicka på bilden för större format.

Men de förmåner som skulle kunna få cheferna att avstå från höjd lön, eller till och med gå ner i lön, är inte de eftertraktade hushållsnära tjänsterna. Då hamnar i stället semesterdagar högst, följt av ”pengaförmåner” som bonus och tjänstebil.

Här finns dock fällor att gå i. Vad gäller till exempel löneväxling mot extra pensionsinbetalning, en förmån som enligt Lena Granqvist blivit allt populärare sedan avdragen för privat pensionssparande sänktes, gäller det att man i löneläge ligger över gränsen för allmänpension. En annan fallgrop kan vara tjänstebil, som kan gräva hål i tjänstepensionen.

”Bilförmånen ska man utreda ordentligt innan man tackar ja – det kan vara så att det inte alls lönar sig för dig, det beror på vilket löneläge du har”, säger Lena Granqvist.

Om man får välja mellan högre lön eller drömförmåner – vad bör man tänka på?

”En bonus kan ju bli hur stor som helst men också helt utebli. Man måste liksom titta på hela sitt kompensationspaket – förmåner kan påverka andra förmåner som du har. Ibland kan man behöva hjälp med det där, i synnerhet vad gäller pensioner.”

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden