Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Chefer som går före i vaccinationskön bryter mot lagen

Rubrikerna har varit många och svarta om ledare som gått före i vaccinationskön eller gett familjemedlemmar vaccin.
Att som chef gå före eller göra avsteg från rangordningen strider mot hälso- och sjukvårdslagen, menar Niklas Juth, docent vid Karolinska Institutet.

Beslutsfattande
Publicerad
Collage av vaccination/människor i kö

Att som chef i icke patientnära vård gå före i kön strider helt mot reglerna i svensk sjukvård. Det säger Niklas Juth, docent i medicinsk etik vid Karolinska institutet. Prioriteringsordning styrs i hälso- och sjukvårdslagen.

”Den med störst behov går först. När det handlar om vaccination brukar man översätta det i termer av risk att drabbas av framtida sjukdom. Man ska följa den prioriteringsrangordning som Folkhälsomyndigheten fastställt utifrån lagen”.

Niklas Juth betonar, precis som andra experter tidigare har gjort i Chef, att vaccination mot covid-19 inte är en arbetsgivarfråga överhuvudtaget.

”Chefer ska inte lägga sig i det hela. I Sverige ska vi ha frivillig vaccination. Det har inget med arbetsplatsen att göra, utan det är regionerna som implementerar besluten och kallar de enskilda individerna till vaccinering.”

Att som chef gå före eller överhuvudtaget göra avsteg från rangordningen strider med andra ord mot svensk rätt. Niklas Juth pekar dessutom på vådan av att börja fundera över vem som är nyttigaste och viktigast i samhället.

”Det kan bli väldiga huggsexor. Ska Wallenberg gå före Löfven eller tvärtom, och hur står busschaufförer och sophämtare i förhållande till företagsledare? Det strider mot människovärdesprincipen. Och det står uttryckligen i hälso- och sjukvårdslagen att man inte får ta hänsyn till social ställning”.

Rubrikerna har varit många och svarta om chefer inom sjukvården som av olika anledning gått före i kön. Detta drabbar den egna organisationen och medarbetarnas syn på sin chef, men det påverkar också den allmänna synen på chefen.

”Det är klart att folk är känsliga för om chefer bryter mot lagen. Och reaktionen hos medarbetarna kan bli att de tycker att de inte heller behöver följa reglerna”, säger Leif E Andersson, legitimerad psykolog och Chefs expert på organisation och ledarskap.

Han efterlyser ett mer professionellt agerande.

”Det här är en viktig fråga som vi har vetat om i månader. Det har funnits tid till proceduren att göra planer och förankra beslut. Hade det börjat brinna skulle man lättare kunnat förstå det som uppstått, men en bra ledare har en plan även för detta. När det hettar till märker man vem som verkligen kan sitt jobb.”

Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, säger att oavsett var du är chef måste du vara medveten om vilka signaler du sänder ut med ditt agerande, vilka konsekvenser det kan få.

”Som chef har man alltid ögonen på sig. Man sätter normer. Och måste därför fundera igenom om ens beslut är etiskt riktiga.”

Hon beklagar att chefer ses som en homogen grupp när situationer som dessa uppstår.

”Det finns i alla yrkeskårer människor som inte är lämpade för sin uppgift och som gör saker för egen vinning. Det är bara att beklaga.”

Agerandet riskerar att skapa chefsförakt.

”Media är på bollen. Och då är det lätt att tycka att chefer är en jäkla grupp som roffar åt sig. Men vi kan bara hoppas att de flesta har haft egna chefer. Många har ändå en bra relation till sin närmaste chef”, säger Anki Udd.

Leif E Anderson menar också att detta späder på cynismen.

”Jag är precis som 49 procent av befolkningen en arbetargrabb – och där tycker många ändå att chefer är idioter. Det är klart att denna typen av händelser och rubriker spär på strömningar med ’fake news’, förakt mot vetenskap och auktoriteter.”

Men i chefscirkusen kring vaccinet inom hälso- och sjukvården har det även funnits de chefer som velat vara goda förebilder och som gått före i prioritetsordningen för att göra personalen tryggare. En kartläggning av Expressen visar att så mycket som 60 procent av personalen (och i vissa fall så mycket som nio av tio medarbetare) i kommuner och privata hemtjänstbolag inte vill vaccinera sig.

”Deras agerande kan vara hedervärt och moraliskt försvarbart. Men det är inte så prioriteringen är tänkt. Ska man följa svensk rätt ska man inte göra det. Jag hoppas istället att personalen kan vara förebilder för varandra, eller chefer i patientnära verksamhet som vaccineras på rätt grunder”, säger Niklas Juth.

De aktuella cheferna kan dock inte ställa inför rätta för sitt agerande.

”Sjukvårdslagen är inte en del av brottsbalken. Som individer riskerar cheferna varken fängelse eller böter. Däremot kan de anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och man kan få någon form av klander.”

”Här blev ju att föregå med gott exempel ett tveeggat svärd, säger Anki Udd. ”Det finns dem som säger att de agerar som en förebild genom att vaccinera sig och på så sätt övertyga dem som inte vill vaccinera sig. Sedan finns de som vill vara moraliska förebilder genom att stå tillbaka och låta de som verkligen jobbar i vården gå före.”

En komplicerad fråga med andra ord, som Niklas Juth menar att cheferna borde vara lättade att slippa ta beslut om.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden