utmaning

Chefens tre största utmaningar i höst

Vi lever just nu i en tid av stora förändringar och det syns också i arbetslivet – och ledarskapets utmaningar.

Så kan man sammanfatta läget enligt den senaste undersökningen Global employee and leadership index från medarbetarundersökningsföretaget Ennova som genomförs varje år. 38000 svar från 39 länder har samlats in, varav 6000 medverkande från Sverige.

Här följer de tre viktigaste utmaningarna för chefer just nu enligt undersökningens svenska resultat.

Läs också: Så fick han toppjobb på hajpade bolaget

1: För lite tid att leda

Svenska chefer gillar sitt jobb, uppger sig ha spännande arbetsuppgifter och bra arbetsförhållanden – men också mycket operativt ansvar. Nästan varannan svensk chef i undersökningen upplever att de inte har tillräckligt mycket tid för ledarskap. En allvarlig varningssignal är också att medarbetarna håller med. Hela fyra av tio svenska medarbetare anser att närmaste chefen inte borde vara chef för att hen inte klarar av ledarskapet.

Chefernas kritik mot sin egen arbetssituation i den mån den finns fokuserar på företagets processer och verktyg samt den egna chefen. Deras största utmaningar är att leda medarbetare (55 procent), det egna ledarskapet (28 procent) samt organisatoriska uppgifter (15 procent).

6 tips för att frigöra tid för ledarskapet:

Skaffa dig en överblick av medarbetarnas arbetsuppgifter. På så sätt kan du tajma in dina coachande insatser och feedback där de mest behövs och där det finns tid för dem.

Delegera. Nya arbetsuppgifter som kommer in ska inte hamna på ditt bord. För dialog kring arbetet och följ upp.

Utveckla medarbetarna. Men vänta till lugnare perioder – under de mest stressiga bör alla få göra det de är bäst på. Utmaningar under lugnare period ger dig tid att vara bollplank och medarbetarna tid att fördjupa sig.

Prioritera effektivitet och produktivitet. Var bör värdet för kunden / brukaren landa i? Hur mycket resurser krävs för att nå dit? Rätt kvalitet och rätt insats är nycklarna.

Medvetandegör kulturen. Var tydlig med att alla förväntas bidra positivt till kulturen på arbetsplatsen.

Håll koll på styrkor och svagheter på avdelningsnivå. Planera utveckling av individ och team för att täcka upp vita fläckar på er resurskarta.

Läs också: Rörlighet på jobbet ger nya utmaningar

2: Förändringar på arbetsplatsen

Många arbetsplatser går igenom förändringar, det kan handla om omorganisation, digital transformation, nedskärningar eller annat. Att få till det är aldrig lätt, och för chefen handlar den största utmaningen ofta om att få med sig medarbetarna.

Detta kan du göra som chef:

Involvera mera: Fråga om råd. De medarbetare – 25 procent – och chefer – 56 procent – som alltid blir tillfrågade inför större förändringsarbeten är de som har störst arbetsglädje, är mest lojala och positiva till arbetet, ledningen och arbetsplatsen, enligt Ennovas undersökning. Att då 17 procent chefer och hela 41 procent medarbetare uppger att de aldrig tillfrågas är värt att fundera över. Dags att ändra strategi?

Lyssna och stäm av: Trots att de blivit involverade och säger sig ha full förståelse för förändringarna känner sig enligt undersökningen var tionde medarbetare ändå överkörd när förändringsarbetet väl ska implementeras. Mängden förändringar kan bli för mycket, eller så finns i grunden en stark ovilja att praktiskt anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vilket är upp till chefen att ta reda på.

Läs också: Kulturen nyckel till varaktig digitalisering

3: Distansledarskap…

…blir allt vanligare i det moderna arbetslivet, vilket kan innebära problem för medarbetarna. Det har att göra med tydlighet i roller och förväntningar – som ju också är en del av pressen på jobbet, utöver mer självklara stressfaktorer som arbetsmängd och tidsåtgång.

De svarande som har en chef på distans får mindre förståelse för ledningens beslut, mindre feedback på sitt arbete, är mindre trygga i sin anställning och lär sig inte så mycket av avdelningens erfarenheter som de som är på samma arbetsplats som sina chefer.

Att tänka på: Högre krav på chefen i form av framför allt tydligare dialog.

Läs också: 5 vanor du absolut bör undvika som ledare

Relaterade artiklar

staffetpinne
Delegering

Efter 10 år som vd – så lämnade Anders Källström över till ex-ministern

Få vd:ar i näringslivet får en vettig överlämning av sin efterträdare.
Moocs och flipped classroom är två av de nya trenderna inom utbildning och kompetensutveckling.
Annonssamarbete Chef + Utbildning.se

9 trender som revolutionerar ditt lärande

Är moocs, flippade klassrum och mikrolärande vägen till ständigt lärande och kompetensutveckling på din arbetsplats?

feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
googlestudien
Beslutsfattande

Googlestudie: 10 saker chefen måste leva upp till

Uppdaterar svaren i den 10-åriga studien.

hogpresterare-2
Arbetsmiljö

Siffror: Kraftig ökning av sjuka chefer

Allt fler chefer hamnar i lång sjukfrånvaro. Främst är det kvinnliga chefer som är drabbade, visar nya siffror.
cirkus
Beslutsfattande

Orädda chefer är mer framgångsrika

Hon myntade begreppet psykologisk trygghet och är nu aktuell med ny forskning i boken The fearless organization.

robot-8
Beslutsfattande

Här är svenska roboten som arbetstränar medarbetare

Nu är den lanserad – den svenska roboten Furhat som tagit sex år att utveckla. Den kan arbetsträna nya medarbetare i kniviga sociala situationer och göra mer fördomsfria arbetsintervjuer.
egeskape
Beslutsfattande

Egenskapen som skapar framgång

En egenskap är extra viktig i en snabbrörlig värld, menar en ny studie. För att lyckas som ledare krävs det att du är ödmjuk inför att hela tiden lära dig nya saker.