BPR (Business Process Reengineering)

Den person som anses vara reengineeringstrendens fader är Michael  Hammer,
som 1990 introducerade begreppet men en artikel i Harvard Business Review.
1993 gav han tillsammans med James  Champy ut bestsellern Reengineering the
Corporation, som kan sägas vara ett standardverk för det. Hammer manade till
nytänkande i hur saker och ting fungerar inom företagen och förespråkade dras-
tiskt nytänkande, snarare än stegvisa förbättringar. BPR bygger på att verksam-
heten utgår ifrån ett ”tomt pappersark” när processerna definieras och försöker
tänka bort historik och vanemönster. BPR kan ses som motsatsen till Kaizen (se
detta begrepp) som bygger på ständiga gradvisa förbättringar. Uttryck som att
”utplåna” och ”förinta” användes flitigt av Hammer.

Lika snabbt som begreppet blåstes upp, lika snabbt försvann det från mana-
gementscenen. Anledningarna till detta var flera. Den främsta var förmodligen
en övertro på att det enkelt går att beräkna hur en verksamhet effektivast ska
fungera och därefter implementera det. Vikten av verksamhetens kultur och
behovet av att förankra förändringar hos medarbetarna åsidosattes. Kritiker
har lite elakt konstaterat det typiska i att begreppet har skapats av en före detta
MIT-professor i datavetenskap. Medarbetarna förväntades snabbt anpassa sig
till de nya processkartor som någon (ofta en konsult) hade ritat upp. Den här
något teknokratiska synen på verksamhetsutveckling har fått kritiker att likna
BPR med ett nyupptäckande av taylorismen. Någon har till och med gått så
långt som att likna BPR-mentaliteten ”att riva ned för att bygga upp” med Maos
kulturrevolution.

Ett annat problem var att det kom att likställas med kostnadsjakt och personal-
nedskärningar. En undersökning från 1994 av 624 företag som arbetat med BPR
visade att det i USA i genomsnitt försvann 336 arbetstillfällen per BPR-projekt.

Motsvarande siffra i Europa var 760. BPR lanserades under en period av lågkon-
junktur och hård konkurrens, där dessutom IT kom in på bred front i verksamhe-
terna. Det var nödvändigt för många verksamheter att genomföra nedskärningar
och göra sig av med aktiviteter som inte tillförde något direkt värde. BPR erbjöd
en möjlighet att göra det. Att initiera ett BPR- eller down sizing -projekt är lättare
att kommunicera än ett nedskärningsprojekt.

Även om det i dag hör till ovanligheten att höra någon verksamhet säga sig arbe-
ta med BPR, så har de flesta verksamheter väldefinierade processbeskrivningar
som med jämna mellanrum ifrågasätts och utvecklas. BPR-konceptet bidrog till
att öka förståelsen för verksamhetens processer och tillhandahåll många använd-
bara verktyg för att analysera dem. Begreppet gav även eld till debatten om vad
verksamheten bör syssla med och vad som kan skötas bättre av någon annan (se
begreppet Outsourcing).

Relaterade artiklar

Första veckan efter semestern i GIF:ar.
Motivation

Första veckan efter semestern - i giffar

För många lider den sista ljuva semesterveckan mot sitt slut, och höstterminen står inför dörren. Här är GIF-bilderna som summerar känslorna den första arbetsveckan.
alm
 

Petter Stordalen: "Vi anställer ny personal genom auditions"

På Chefs fullsatta seminarium i Almedalen berättade Petter Stordalen om hur hans hotellkedja hittar talangerna.
storistopp
 

Så var Chef i Almedalen 2019

Här finns alla bilder och information om Chef i Almedalen 2019.

illusforskare
 

Specialsajt: Så får chefen grepp om klimatkrisen

 Här på vår klimatsida kan du få de bästa råden från våra experter för hur du kommer igång!
feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
krisen12
Konflikthantering

Svenska chefer: 18 lärdomar – från finanskrisen 2008

Det är över tio år sedan vi hade vår senaste djupa långkonjunktur. 

omslagnyhetsbrev
 

Här är finalisterna till Årets Chef 2019

Väntan är över! Nu kan vi äntligen berätta vilka chefer som är finalister på Chefgalan 2019. Klicka här för att ta reda på vilka ledarna är!
asdasda
 

Chocksiffror: Sveriges chefer mår uselt – här är orsakerna

Sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb, enligt Chefs undersökning. Ohanterlig stress och sömnstörningar är de främsta orsakerna.