”Vår utmaning är att vara relevanta för en ung generation”

Årets modigaste Chef Bara två av 500 chefer i Helsingborgs stad var under 30 år. Stadsdirektör Carina Leffler stack ut hakan och anställde en särskild rådgivare – 27-åriga Helen Jonasson – för att gå till botten med problemet.

Ledarskap
Text: Calle Fleur
Publicerad
Helen Jonasson och Carina Leffler. Grafik: Anna Harvard. Foto: Sara Hegborn Joksimovic

Hur kom ni två i kontakt med varandra?

Helen: ”När Chef intervjuade mig förra året fick jag frågan om mitt drömyrke. Jag svarade ’stadsdirektör’ och då hörde Carina av sig till mig. Vi unga är inte vana vid att seniora personer hör av sig, ofta är det vi som knackar på.”

Carina: ”Det hade varit tjänstefel att låta bli. Jag skrev: ’Jag hörde att du vill ha mitt jobb’, (skratt). När vi träffades mötte jag en ung, driven chef. Helen är så kaxig, har glöd och engagemang. Jag får sådan energi av henne. Vi pratade om varför unga, drivna ledare inte söker sig till oss. Det är ett stort misslyckande för offentlig sektor.”

Det ledde till ett pilotprojekt?

Carina: ”Vår utmaning är att vara relevanta för en ung generation. Unga engagerar sig i massa olika saker, men inte som chefer i offentlig sektor. Vad beror det på? Jag ville föregå med gott exempel och dessutom få lite mer liv i huset, så jag skapade den här nya tjänsten för Helen som ett projektuppdrag på ett år. Jag ville utforska vad en ung människa kan göra om hon får helt fria tyglar. Vi har fått mycket positiv uppskattning, men hon får kämpa! Det är härligt att vara ung och lovande, men man måste också få vara med på riktigt, få möjligheten att kunna driva saker. Där måste vi som organisation bli modiga. De unga är redan det.”

Fr.v.: Carina Leffler och Helen Jonasson. Foto: Sara Hegborn Joksimovic

Det krävs ett mod från båda håll här. Unga måste våga ta steget in i den här typen av verksamhet och internt måste ni bryta upp traditionella synsätt?

Carina: ”Absolut. Men mod handlar mycket om vem man omger sig med. Jag blir modig när jag hänger med dig, Helen.”

Går utvecklingen för långsamt i offentlig sektor?

Carina: ”Ja. Vi har i stort sett samma grundsyn på hur vi bygger välfärd som vi hade för 50 år sedan. Vi behöver vara mer nytänkande än vad vi är just nu. Vi måste titta kritiskt på oss själva och våga utmana.”

Helen: ”När jag träffar chefer och medarbetare i förvaltningarna inser jag att offentlig sektor värdesätter erfarenhet väldigt mycket. Det gör det väldigt svårt för personer som jag, som kommer med en helt annan erfarenhet från näringslivet. Jag har haft personalansvar över ganska många, men har inte rätt erfarenhet här vilket gör att vi går miste om talanger. Det är förödande.”

”Jag vill bygga en kultur som bejakar ett ungt, drivet ledarskap. Jag skrev på Linkedin: ’Är du ung och vill leda och bygga ett bättre samhälle, då ska du jobba hos oss.’ Jag vill att det ska vara sant.”

Carina Leffler, stadsdirektör Helsingborgs stad

Carina: ”Jag har också arbetat inom näringslivet och noterat skillnaden i synsätt på vad som krävs för att lyckas i sitt ledarskap. Det där behöver vi utmana. Om det går bra att arbeta med de här frågorna i andra, komplexa verksamheter går det bra här också.”

Helen: ”Jag är 27 år. När jag tittar på åldersstatistiken i kommunerna säger den väldigt tydligt att jag har mindre chans att få ett chefsjobb här, trots mina tidigare erfarenheter. För mig som ung talang är det inte attraktivt. Jag vill ju gå till en arbetsgivare som väljer att investera och satsa på mig. När blir det min tur? Om åtta år? Hur länge ska jag vänta på min chans?”

Carina Leffler

Gör: Stadsdirektör Helsingborgs stad, med 12 000 medarbetare.

Ålder: 52 år.

Tidigare karriär: Bland annat stadsdirektör Landskrona kommun, förvaltningschef Bjuvs kommun, utbildningsdirektör inom friskoleföretaget Vittra.

Helen Jonasson

Gör: Särskild rådgivare till stadsdirektören, Helsingborgs stad.

Ålder: 27 år.

Tidigare karriär: Avdelningschef Ikea, driver nätverket Ladies of Tomorrow. Med på Chefs lista över Unga ledare 2023.

Helen, du kom till Helsingborgs stad från Ikea som jobbar väldigt aktivt med att fostra talanger. Var det en kulturkrock?

Helen: ”Det var absolut ett enormt hopp. På Ikea sitter det i kulturen att låta unga testa chefsjobb, så är det inte här.”

Vad är nästa steg?

Helen: ”Att få med andra närliggande kommuner i det här arbetet. Många av våra medarbetare och chefer flyttar runt mellan kommunerna. Om vi samarbetar kan vi hitta fördelar i det.”

Om pilotprojektet i Helsingborgs stad         

  • Precis som många andra kommuner står Helsingborgs stad inför en större generationsväxling.
  • Helsingborgs stad har därför startat ett pilotprojekt med målet att skapa ett introduktionsprogram för nästa generations chefer och öka attraktionskraften för att arbeta i Helsingborgs stad.
  • Helen Jonasson är ansvarig för projektet och är direkt underställd stadsdirektören. Nyligen utökades projektet till att omfatta 11 kommuner i Helsingborgs närområde.

Vad säger grannkommunerna?

Helen: ”De har absolut haft frågor – med all rätt. Det här är ett jättestort projekt. Dels behöver de erkänna att de har misslyckats, dels måste de faktiskt ta tag i frågan.”

Carina: ”Jag upplever att det finns en omedvetenhet om hur få unga chefer det faktiskt finns. Så det gäller att beskriva hur det faktiskt ser ut och sedan skräddarsy satsningarna utifrån ett ungt ledarskap.”

Fr.v.: Helen Jonasson, Carina Leffler och Calle Fleur. Foto: Sara Hegborn Joksimovic

Vad ska det här landa i rent konkret?

Carina: ”Min dröm är att varje person som vågar anställa en ung chef i vår organisation ska få ett paket på köpet. En mentor i en grannkommun, kanske. Skräddarsydda utbildningsinsatser och stödstrukturer som ger förutsättningar att lyckas. Jag vill bygga en kultur som bejakar ett ungt, drivet ledarskap. Jag skrev på Linkedin: ’Är du ung och vill leda och bygga ett bättre samhälle, då ska du jobba hos oss.’ Jag vill att det ska vara sant.”

”Jag är 27 år. När jag tittar på åldersstatistiken i kommunerna säger den väldigt tydligt att jag har mindre chans att få ett chefsjobb här, trots mina tidigare erfarenheter.”

Helen Jonasson, särskild rådgivare till stadsdirektören, Helsingborgs stad

Research: Nelly Franzén

Årets modigaste Chef

• I över 25 år har Chef delat ut Årets Chef, Sveriges viktigaste ledarskapspris. Men det är tuffa tider nu. 2024 behöver vi göra något annat.

• Därför tar vi upp kampen mot våra största samhällsproblem genom att lyfta de som har störst chans att lösa dem: Våra chefer och ledare.

• Under 2024 kommer Chefs chefredaktör Calle Fleur bege sig på vägarna runtom i Sverige i jakt på Årets modigaste Chef. En chef som har genomfört en insats eller förändring som har påverkat en medarbetare, organisationen – eller kanske hela samhället.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden