Undersökning: Svårt prata lön med chefen

Nya siffor har kommit på hur många inom servicebranschen som känner sig obekväma med att prata om en löneförhöjning med chefen. Det trots att lönen är viktig både för engagemang och vilja att stanna kvar.

Arbetsmiljö
Publicerad

Mer än var fjärde (27 procent) person inom handel, lager och logistik samt hotell och restaurang svarar att löneförhöjning är ett ämne de inte känner sig bekväma att prata med sin chef om.

Det trots att lönen är högt prioriterad för många. Så många som var tredje medarbetare (34 procent) skulle vara mer engagerad i sitt jobb om lönen var högre.

Det framkommer i en undersökning med1100 personer gjord på uppdrag av Quinyx, verksamma inom AI-driven schemaläggning. 

Fler obekväma ämnen att ta upp med chefen? Problem med medarbetare, jobbrelaterad stress och schemaläggning. 

Nära hälften (48 procent) har dessutom funderat på att säga upp sig under det senaste året.

En tredjedel av dessa (32 procent) anger att de vill höja sin lön som främsta skäl. Det gäller särskilt för servicepersonal inom hotell och restaurang, där motsvarande siffra är 38 procent.  

Det kan ses i ljuset av Chefs egen undersökning från februari i år. Där framkom det att var tredje chef som tidigare inte oroade sig inför lönesamtalen nu fasar för dem. Lågkonjunktur och inflation gör lönerörelsen till ”en mardröm”, konstaterade cheferna.

”Alla kommer att bli besvikna. Det går inte att gömma sig bakom inflationen”, sa Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, i vår intervju och fortsatte:

”Det finns för lite pengar att fördela. Det kommer att bli tufft. Och det kommer att krävas mod från cheferna, för oavsett situationen måste prestationsbedömningen stå i fokus.” 

Om undersökningen  

För fjärde året i rad har Quinyx genomfört den globala undersökningen ”State of the Frontline Workforce” där över 10 000 skiftarbetare intervjuats i flera länder. Den svenska undersökningen gjordes av Pollfish och omfattar 1 100 personer som tillfrågats om sin arbetssituation och arbetsmiljö. Intervjupersonerna arbetar inom branscherna frakt/distribution, hotell och restaurang, grossist, transport och lager, vård och omsorg och detaljhandel.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden