Stort intresse för hälsokoll efter pandemin – 6 tips till chefen

Efter en svacka under pandemiåren har intresset för hälsoundersökningar ökat markant. Nu uppmanas arbetsgivarna även tänka på psykisk ohälsa – och alltid agera på resultatet. Annars har undersökningarna ingen hälsofrämjande effekt.

Hälsa
Publicerad

Ny statistik från ett av de ledande företagshälsovårdsföretagen, Avonova, visar på en ökning med 20 procent under årets tio första månader.

”Hälsofrämjande insatser och hälsoundersökningar är något som alla vinner på. Först och främst de enskilda individerna, men forskning visar även på ett tydligt samband mellan medarbetares hälsa och arbetsgivares kostnader”, berättar Maria Sjöberg, företagssköterska och specialist hälsa, Avonova.

Men hon menar att undersökningarna behöver moderniseras och anpassas. I dagsläget handlar de främst om fysisk provtagning av enskilda medarbetare.

”Arbetslivet efter pandemin ställer helt nya krav, till exempel på grund av det ökade distansarbetet. Vi måste även få in mer av ett helhetsperspektiv på hälsa, där det även handlar om psykiskt välmående och hur hälsa hänger ihop med kollegor och arbetsgrupper på jobbet. Det är även viktigt med långsiktighet och uppföljning. Hälsa får inte reduceras till punktinsatser då och då”, säger Maria Sjöberg.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, kom redan 2020 med riktlinjerna ”Upphandling och genomförande av evidensbaserade hälsoundersökningar”.

Det är en vägledning för arbetsgivaren om hur man kan arbeta med undersökningarna i det hälsofrämjande arbetet på en arbetsplats. De poängterar också vikten av att undersökningarna följs upp av stöd och åtgärder för att förändra de riskfyllda levnadsvanor som identifieras.

”Forskning visar att hälsoundersökningar utan uppföljande insatser, vilket är det vanligaste i dag, faktiskt inte har någon hälsofrämjande effekt”, sa Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete vid Karolinska Institutet, när vägledningen släpptes.

Och tillade:

”Arbetsgivare bör därför undvika att upphandla en hälsoundersökning som endast innehåller kartläggning och återkoppling av resultatet och i stället planera för och upphandla uppföljande insatser efter själva hälsoundersökningen. Med den här vägledningen hoppas vi kunna stödja arbetsgivare i såväl planering och genomförande av hälsoundersökningar som med själva upphandlingen”.

Mynak arbetar just nu med en uppdatering av tre av sina riktlinjer som efter en genomgång av forskningsläget kommer att lanseras hösten 2023.

Det är riktlinjer för hälsoundersökningar, alkoholvanor och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Dessa vänder sig främst till företagshälsovård och annan expertis på område men kan vara användbara även för arbetsgivarna.

”Psykisk ohälsa är ett stort område i sig varför de har fått egna riktlinjer. Detta utesluter dock inte på något sätt att hälsoundersökningarna kan omfatta någon typ av undersökning kring psykisk hälsa och ohälsa om arbetsgivaren vill ha eller beställer det”, säger Liv Nilsson, processledare på Mynak.

Hon betonar också vikten av att hälsoundersökningarna genomförs på både individ- och gruppnivå:

”Just undersökningarna på gruppnivå kan användas för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen.”

6 tips hälsoundersökningar – det här bör chefen tänka på

  1. Modernisera undersökningarna så att de sker både på individnivå och i ett gruppsammanhang
  2. Glöm inte bort att även undersöka psykiskt välmående.
  3. Genomför undersökningar som inte bara riktas till medarbetare med fysiskt belastande arbeten.
  4. Arbeta långsiktigt. Planlägg och genomför återkommande hälsoundersökningar.
  5. Agera alltid på resultaten, även om det kräver mer av organisationen.
  6. Tänk på att investeringar i hälsa även är investeringar i företagets ekonomi.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden