Larmrapport: Jobbhälsan rasar igen

Jobbhälsa och arbetsmiljö har kraftigt försämrats efter pandemin, visar en ny undersökning. Både stressen och sjukfrånvaron ökar – men de som jobbar hemma är minst stressade. 

Hälsa
Publicerad

Vad

Årets Jobbhälsoindex visar att den förbättring av arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet som sågs under pandemin nu är på tillbakagång.

Nytta

Ökad förståelse för hur arbetsmiljön förändrats under och efter corona-pandemin.
Stressade personer på arbetsplats

Efter en klar förbättring av arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet under pandemin syns nu en tillbakagång. Årets Jobbhälsoindex visar att jobbstressen återigen ökar och fler känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet. Även sjukfrånvaron pekar tydligt uppåt. 

”Andelen helårsfriska, det vill säga de som inte haft en enda sjukdag de senaste 12 månaderna, har i år minskat kraftigt jämfört med 2021. Men det var snarare coronaåret 2021 som var det ’friskaste’ mätt i andel helårsfriska”, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex.

Psykiskt obehag inför att gå till jobbet ökar – i alla åldersgrupper

Efter en tydlig nedgång under pandemin, har andelen som känt psykiskt obehag inför jobbet flera gånger i veckan ökat sedan förra året. Yngre upplever detta i större utsträckning jämfört med äldre, men ökningen syns i alla åldersgrupper. 

Hemma-arbetarna nöjdast

Många av de som arbetat från hemmet under pandemin har nu återgått till arbetsplatsen, enligt undersökningen. Under pandemin arbetade närmare hälften helt eller delvis från hemmet. I dag är det bara en tredjedel som arbetar hemifrån, och då räknas även de som endast arbetar någon enstaka dag hemma.

Hemma-arbetarna är den grupp som sticker ut i svaren om jobbstressen. Hela 54 procent upplever att de på ett tillfredsställande sätt kan hantera stressen. Motsvarande andel bland de som jobbar på arbetsplatsen trots att arbetet kan utföras i hemmet är endast 35 procent.

De som arbetar hemma är också mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra än de som jobbar på plats. 

FEM FAKTA UR JobbHÄLSOINDEX 2022

  • Nästan en av tre arbetar helt eller delvis från hemmet även efter pandemin 
  • Anställda som arbetar från hemmet har lättare att hantera den stress som förekommer i arbetet 
  • Sexuella trakasserier har ökat till samma nivåer som före pandemin 
  • Det har blivit vanligare att känna psykiskt obehag inför att gå till jobbet bland alla åldersgrupper 
  • Offentligt anställda upplever i större utsträckning psykiskt obehag inför att gå till jobbet jämfört med privatanställda Sjukfrånvaron ökar och andelen helårsfriska har åter minskat efter en uppgång under pandemiåret 2021 

Om undersökningen: Jobbhälsoindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Cirka 9 500 personer i ett representativt urval av de som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år har besvarat frågorna.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden