Storbolagen svarar: Så ska vi öka jämställdheten

Jämställdheten är alltför låg på toppen i Sveriges största börsbolag. Därför skickade Chef en enkät till de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Med ett börsvärde från 100 miljarder till 2 000 miljarder kronor har de en betydande påverkan på Sveriges ekonomi. 19 bolag valde att svara.

Mångfald
Publicerad

1. Vilka konkreta insatser jobbar ni aktivt med just nu på ­styrelse respektive ledningsnivå för att öka andelen kvinnliga chefer i er organisation?

AI-analys av bolagens svar:

”Gemensamma teman och strategier är rekryteringsstrategier, policys och mål, utbildningsinitiativ, karriärutveckling och support, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid, uppföljning och engagemang från ledningen samt externa samarbeten och officiella erkännanden och rankings.”

”De beskrivna jämställdhetsinsatserna från börsbolagen visar en blandning av konkreta målsättningar och praktiska åtgärder. Med specifika mål för könsbalans, dedikerade ansvarsroller för diversitet, och initiativ som flexibelt arbete och utbildningar i omedvetna fördomar, tycks bolagen ha en stark grund för att främja jämställdhet. Deras framgång är dock beroende av kontinuerlig och aktiv implementering av dessa åtgärder samt ledningens engagemang. Medan ambitionerna är tydliga och strategierna verkar välgrundade, är det genomförandet och uppföljningen över tid som kommer att avgöra om insatserna är genuina eller enbart tomma löften.”

Röster ur undersökningen

Swedbank: ”Vi har bland annat ett omvänt mentorskapsprogram och kunskapssessioner med områdes­experter.”

Investor: ”Vi säkerställer att alla har likvärdiga löner oavsett kön genom en årlig översyn.”

ABB: ”Vi stöttar medarbetare under föräldraledighet med extra föräldralön.”

Essity: ”Vi har specifika chefs- och utvecklingsprogram för kvinnor inom verksamheter där könsfördelningen är mer ojämn.”

Nibe: ”Vi har 50/50-policies i trainee­program samt 50/50 när vi startar upp förberedande ledarskapsträningar.”

2. Vilka konkreta mål har ni gällande fördelning av män och kvinnor på chefsposition i er organisation?

AI-analys av bolagens svar:

”Företagens mål för könsfördelning på chefsnivå varierar från specifika procenttal (22 procent till 50 procent) till bredare målsättningar om balans (40/60). Målen är satta med olika tidsramar, oftast fram till 2025 eller 2030, vilket visar på en långsiktig ambition. Framgången i att uppnå dessa mål beror på effektiv implementering, regelbunden uppföljning och anpassning, samt ett starkt ledarskapsengagemang. En utmaning är integrationen av målen i företagskulturen och förmågan att genomföra konkreta åtgärder för att främja jämställdhet.”

Röster ur undersökningen

Indutrade: ”Andel ledningsgrupper i dotterbolag med kvinnlig representation: 90 procent till 2025.”

Autoliv: ”22 procent kvinnor på chefs­position 2024.”

Lifco: ”Andelen kvinnliga lönesättande chefer ska öka.”

SEB: ”Vi har som långsiktigt mål att balansen bland högre chefer ska vara 50/50 ±10 procent.”

Sandvik: ”Vi hade 20,5 procent kvinnliga chefer globalt vid utgången av 2023 och har därför satt målet att 25 procent ska vara kvinnor 2025.”

3. Är ni generellt nöjda med hur fördelningen av män och kvinnor på chefsposition i er organisation ser ut?

11 svar: Inte nöjda

6 svar: Nöjda

2 svar: Delvis nöjda

Så gjorde vi undersökningen

Chef frågade de 30 aktiebolagen med högst börsvärde på Large cap-listan vad som görs på styrelse- och ägarnivå för att öka andelen kvinnliga chefer, vilka konkreta mål bolagen har och hur nöjda de är med fördelningen mellan män och kvinnor på chefspositioner. 19 av 30 bolag valde att återkomma med svar.

Dessa svarade: ABB, Alfa Laval, Astra Zeneca, Autoliv, Ericsson, Essity, Handelsbanken, Hennes & Mauritz, Indutrade, Investor, Latour, Lifco, Nibe, Nordea, Saab Group, Sampo, Sandvik, SEB och Swedbank.

Dessa svarade inte: Assa Abloy, Epiroc, Evolution, Hexagon, Industrivärden, Lundbergföretagen, Traton, Volvo, Volvo Cars, Atlas Copco och EQT Partners.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden