Så viktig är din titel – för att få hög lön

Hur viktigt är titeln som står på ditt anställningsbevis när det kommer till lönen? Chefs expert ger svar.

Karriär
Publicerad
FOTO: Unsplash

FRÅGA: Hur viktig är tjänstetiteln för en bra löneutveckling och mina möjligheter att gå vidare i karriären? Mitt ansvarsområde har utvidgats till en arbetsledarroll för fyra personer, med operativt ansvar för administration, kontakter med leverantörer och så vidare.

På anställningsbeviset står det ”administratör”, men jag menar att tjänsten borde omvärderas så att jag får en titel som bättre avspeglar de relativt avancerade arbetsuppgifter jag numera utför. Hur ska jag argumentera för detta inför min chef? Hur får jag upp lönen?

/Ola

SVAR: Det finns ett tekniskt svar på din fråga som handlar om att lönen ska spegla ditt bidrag till verksamheten: Rollens ansvar och din prestation.

I många verksamheter finns det en uppfattning om vad man är beredd att betala anställda med liknande ansvar och därför grupperas olika roller efter storleken på ansvar; detta kallas ibland lönespann. Det finns utrymme för lönevariation inom gruppen och denna ska spegla individuella skillnader i utförande av arbetet: Ju större bidrag till verksamheten, desto högre lön.

Frågan är om dina nya arbetsuppgifter medför att du nu tillhör en annan grupp än administratör? Det låter sannolikt utifrån din beskrivning eftersom du arbetsleder fyra medarbetare, ansvarar för avtal etc.

Det finns en annan, djupare och viktigare fråga som du bör ställa dig som inte handlar om teknik utan om synen på dina arbetsuppgifter och din prestation.

Har du och din chef samma syn på ditt bidrag till verksamheten? Vad har du fått för återkoppling kring din prestation och det du har levererat? 

Kan du ta ett förutsättningslöst samtal med din chef och beskriva problemet? Ta initiativ till en dialog kring innehållet i ditt arbete och dina prestationer för att säkerställa att ni har en gemensam bild.

/Anncharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare lön

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden