Så ofta och mycket alkohol dricker chefen

Chefer har höga stressnivåer och svårt att koppla av, visar en ny studie. Och dricker oftare alkohol än övriga medarbetare. ”Jag tror att det är viktigt är att öka medvetenheten kring alkohol generellt eftersom alkohol och ohälsa är så starkt korrelerat”, säger Lena-Karin Allinger som genomfört undersökningen.

Hälsa
Publicerad
Lena-Karin Allinger. Poträttfoto: Previa/Falck

I rapporten ”Hur mår chefen?” har Falck (tidigare Previa) kartlagt chefers hälsa och mående, men även tittat på hur chefers mående och medarbetares mående skiljer sig.

Studien, bland närmare 4 300 chefer, visar att chefer inom de flesta områden skattar sin hälsa något bättre än medarbetare gör.

Det gäller allmänt hälsotillstånd, motion, rörelsebesvär, övergripande social- och organisatorisk arbetsmiljö, sömn och energinivå.

Men i fråga om stress och alkoholvanor kan det finnas anledning att se upp.

Drygt hälften av cheferna har svårt att koppla av – och känslan av att ständigt vara tillgänglig försämrar återhämtningen. Närmare tre av tio chefer har dessutom svårt att hinna med sina arbetsuppgifter.

”Alla människor mår dåligt om det finns en obalans mellan krav och förutsättningar och om man ständigt lever i en situation där man känner att man inte hinner med skapar det känslor av otillräcklighet”, säger Lena-Karin Allinger, organisationskonsult på Falck, i Dagens Nyheter.

Chefer uppger också oftare än övriga medarbetare alkoholvanor som kan utgöra ett riskdrickande, enligt rapporten.

Att notera är att det även gäller chefer utan höga stressnivåer.

”Alkohol och ohälsa är så starkt korrelerat.”

Lena-Karin Allinger i DN

Chefer dricker oftare – däremot mindre per tillfälle – jämfört med övriga medarbetare.

Drygt 26 procent av cheferna svarar att de dricker två till tre gånger i veckan, vilket kan jämföras med medarbetarna där 18 procent ger besked om en liknande konsumtion.

Lena-Karin Allinger menar att det inte går att dra allt för stora slutsatser av siffrorna.

Med ett tillägg:

”Jag tror att det är viktigt är att öka medvetenheten kring alkohol generellt eftersom alkohol och ohälsa är så starkt korrelerat”, säger hon i DN.

om rapporten

Rapporten ”Hur mår chefen?” bygger på 4 256 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda med chefer första januari 2023 till sista december 2023 över hela landet. Jämförelserna med medarbetare bygger på 23 934 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under samma tidsperiod.

Källa: Falck

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden