Så får du bästa lönen

Ett lönesamtal är inte något som sker under en timme eller två. I själva verket pågår det under hela året. Om du har detta i åtanke ökar sannolikheten för att du ska få en lön som motsvarar din prestation.

Karriär
Text: Redaktionen
Publicerad

”It’s now or never”, sjöng Elvis Presley i låten med samma namn. Och det må vara en sanning som håller när det gäller romantik. Men när det handlar om lönesamtal står den sig slätt.

Vilken lön du får är nämligen inte något som hänger på ett enstaka möte. För att lönen ska motsvara din prestation är det viktigt att du och din egen chef har en ständigt pågående dialog.

”Många tror att det handlar om en löneförhandling. ’Nu ska jag ge allt i det här samtalet, må det bära eller brista’, och så tänker de inte på att lönesamtalet ska spegla prestationen under hela året. Det står och faller aldrig med ett möte, utan det måste vara flera samtal under året”, säger AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Hon menar att det framför allt handlar om tre steg för att få en lön som motsvarar din prestation: Förstå vad som styr lönen, komma överens med din chef om vad du ska uppnå och beskriva vad du har presterat och vilka resultat du har uppnått.

Det första steget går ut på att ta reda på hur lönepolicyn och lönekriterierna på ditt företag eller inom din organisation ser ut. Vad är det som premieras? Hur värderas ledarskapet? Och var kommer du in i detta?

När du har sett över denna information bör du gå tillbaka och titta på vad din chef och du har kommit överens om att du ska uppnå.

När det sedan är dags för själva lönesamtalet är det viktigt att du kan visa upp vad som har hänt under året och på vilket sätt du har levt upp till de mål ni satte upp.

”Det kan handla om synliga och mätbara resultat som kompetens, personal och ekonomi. Men det kan också handla om att du har hanterat oförutsedda händelser, att du har utvecklat verksamheten eller hanterat en konflikt”, säger AnnCharlotte Bretan.

Ett bra sätt att kartlägga detta är att skriva så kallade veckologgar där du veckovis noterar vad du har gjort under den gångna veckan. När du sedan förbereder dig inför lönesamtalet går du helt enkelt igenom dessa anteckningar och sammanfattar vad du har ägnat dig åt under det gångna året.

När du har gjort denna sammanställning är nästa steg att göra en bedömning av din prestation utifrån lönekriterierna och de mål som du och din chef har kommit överens om.

”Var tycker du själv att du ligger utifrån den skala som ni använder vid bedömningen? Ligger du i mitten eller kanske lite över? Jämför denna skattning med din chefs”, säger AnnCharlotte Bretan.

Utöver den rena ekonomiska ersättningen kan du också ta reda på om det finns möjlighet att få någon form av så kallad kringis, det vill säga tjänster runt omkring jobbet, exempelvis barnpassning eller någon annan typ av förmån. Det kan du göra oavsett om du är nöjd med den lön du blir erbjuden eller inte.

”Om du har fått en bra bedömning av din prestation, men tycker att lönen som föreslås inte motsvarar vad du har åstadkommit kan du säga att ’jag upplever inte att den här lönen motsvarar min prestation’. Då kanske du vill lägga till någon annan typ av belöning”, säger AnnCharlotte Bretan.

Lyckas ni inte enas om vad din prestation är värd kan du behöva fundera på om det är dags att söka dig till en annan roll eller organisation. I många fall behöver det dock inte gå så långt.

”Det är oftast inte lönen i sig som gör att man är missnöjd, utan att man inte har fått någon återkoppling på sin prestation. Har man fått det under året brukar man ligga ganska nära varandra. Men är det så att man är missnöjd flera år i rad, trots att man gör samma bedömning, så kanske det är dags att gå vidare, för då har man så olika bild av vad insatsen egentligen är värd.

Fyra tips för påökt

Ta reda på hur lönepolicyn ser ut på ditt företag och vilka lönekriterier som finns. Hur värderas ledarskapet och vad är din roll i det?

Se över de mål som du och din chef har satt upp för dig. Vad kom ni överens om under utvecklingssamtalet? Gå tillbaka till dokumentationen av ert möte.

Gå igenom vad du har åstadkommit under det gångna året och gör en skattning av dig själv och din prestation.

Fundera på om du vill ha någon annan form av ersättning utöver den rent ekonomiska, exempelvis längre semester eller en hushållsnära tjänst.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden