Så bygger du en karriärplan – expertens 3 bästa tips

Behöver du en förändring i yrkeslivet? Kanske ett byte av arbetsplats eller till och med bransch? Frågan är bara hur du kommer till skott. En karriärplan kan vara lösningen.

Karriär
Publicerad
Illustration: Sofia Berry

Även om du i stora drag är nöjd med ditt jobb, är det inte osannolikt att du ändå funderar på att byta. Omväxling förnöjer och chansen finns att du skulle komma mer till din rätt någon annanstans.

En undersökning från TRR visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän är intresserade av att byta jobb eller arbetsgivare. Ändå kommer många av dem aldrig till skott. En fullspäckad vardag med möten, arbetsresor och livspussel hör till sådant som brukar sätta käppar i hjulet för alla förändringsplaner.

Liksom ren bekvämlighet, menar chefs- och karriärcoachen Charlotte Hågård som skrivit nio böcker i ämnet karriär.

”Vi gillar trygghet i Sverige. Man vet vad man har men inte vad man får, är en vanlig bortförklaring till att man inte vågar ta steget till ett byte av arbetsplats eller bransch. Vissa vill göra en förändring utan att ha klart för sig till vad, och då går det trögt. Många sätter upp hinder av olika slag: Jag är för gammal, det är svårt att söka jobb, det är snart lågkonjunktur … och detta innan de ens har tagit första steget”, säger hon.

En karriär- eller utvecklingsplan kan vara lösningen för att något ska hända. Alltså en grundlig kartläggning kring vad och vart du vill. Charlotte Hågård har utvecklat metoden Inåt – Utåt – Framåt, ett slags trestegsraket för guidning av vilsna själar i karriärdjungeln.

Charlotte Hågård.

”Att göra en självinventering – att titta inåt – är den bästa starten för att få koll på vem du är som yrkesmänniska i dag. Dina drivkrafter, värderingar och behov kan ju ha ändrats sedan du började yrkeslivet eller jobbet. Gör gärna en plus- och minuslista kring ditt nuvarande jobb, gärna också kring ditt yrke och arbetsgivaren – det ger bra överblick över vad du gillar och inte. Att ha koll på vem du är, vad du kan och vad du vill är ett måste innan du börjar jobba med din plan”, säger Charlotte Hågård.

Efter att ha tydliggjort bilden av dig själv är det dags att blicka utåt och undersöka terrängen som omger dig. Vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö lockar dig mest? Vill du fortsätta vara chef, och i så fall över fler eller färre medarbetare än i dag?

En ordentlig titt på alternativa karriärvägar och anställningsformer kan vara av vikt. Kanske landar du i att det är läge att starta företag eller byta bransch.

”Genom att analysera dina resultat från inåt- och utåtfasen har du nu underlag för att fatta beslut om dina framtida utvecklingsvägar och sätta mål för framtiden. Du befinner dig i fasen framåt, och det är här du bör ställa frågan: Hur? Det vill säga, göra upp en effektiv plan för hur du konkret ska gå till väga för att söka och hitta det jobb och den utveckling som du vill ha.”

Ett tips är att göra en målbild utifrån tre tidsperspektiv. Hur ser ditt liv ut om sju år? Hur ser din karriär ut om tre? Vad behöver du göra på ett års sikt för att ta dig dit?

Måste man sikta på drömjobbet direkt när man väl bestämt sig för en förändring?

”Nej, det behöver man verkligen inte. Allt bygger på var man befinner sig i sin egen utvecklingsfas”, säger Charlotte Hågård som brukar likna de olika nivåerna i en karriär vid en trappa.

Steg ett är de rena försörjningsjobben, där det i princip handlar om att dra ihop till hyran. Okej-jobben är sådana som du kanske inte brinner för, men som ändå passar bra om du exempelvis är småbarnsförälder, pluggar på kvällstid eller är inne i en process där du kartlägger vägen framåt.

”Nästa trappsteg är strategijobben, de jobb som kan ge dig nödvändig erfarenhet från en specifik bransch, mer erfarenhet och kompetens, eller öppna en dörr in till ditt drömföretag. Slutligen då idealjobbet, alltså det du egentligen siktar på och kanske söker just nu. Om inte, när har du tänkt satsa?”, säger Charlotte Hågård. 

Gör en karriärplan – 3 steg

  1. Inåt. Inventera dina värderingar och drivkrafter. Vad vill du göra mer av, och mindre?
  2. Utåt. Blicka utåt, undersök marknaden, prata med folk. Finns någon i ditt nätverk som kan hjälpa?
  3. Framåt. Ta fram en handlingsplan. Sätt mål, sök jobb och fatta beslut utifrån det underlag du fått fram. Jobba med ditt personliga varumärke och gör en karriärstrategi på kort och lång sikt.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden