”Relationer ger oss motståndskraft i tuffa tider”

Ta dig tid att vårda relationerna på arbetsplatsen. Det ger motståndskraft i tuffa tider, menar psykologen Katarina Blom, som skrivit en bok om ”tillsammans-effekten” – hur goda relationer stärker både lycka och hälsa.

Hälsa
Publicerad
Kaatrina Blom. Foto: Caroline Andersson Renaud

Relationerna på arbetsplatserna har försämrats efter pandemin. Medarbetarna känner sig inte längre i kontakt med varandra och nätverken utanför våra egna team har krympt i och med att vi har färre mötesplatser för kreativa idéer. Det sociala kapital som är själva fundamentet för våra samarbeten är ruckat. Det visar bland annat Microsoft’s Annual Work Trend Index.

Chefs egen undersökning för ett par månader sedan visade att konflikterna på jobbet tagit ny form efter pandemin och, enligt en femtedel av cheferna, också ökat. 

”Goda relationer är en av de starkaste faktorerna bakom välbefinnande, och positiva känslor är kopplat till både ökad innovation, ökad vilja att prova nya beteenden och ett prosocialt agerande – det vill säga att vi har fokus på gruppens behov mer än individens”, säger psykologen Katarina Blom som skrivit boken ”Tillsammans-effekten – Hur relationer stärker vår lycka, hälsa och motståndskraft”. 

Motsatsen, dåliga relationer, slår direkt mot företagets produktivitet. Otrevlig stämning och ohövliga kommentarer stjäl fokus. En stor undersökning av ledarskapsprofessorn Christine Porath visar att vår produktivitet riskerar att sänkas med hälften efter att vi fått en ohövlig kommentar. Det påverkar förstås även stress och hälsa.

”Att regelbundet ha en reflektionsstund kan öka effektiviteten med 25 procent”

När vi är omgivna av människor som vi tycker om och står på god fot med blir vi också mer motståndskraftiga i tuffa tider med många förändringar. 

”Att exempelvis regelbundet ha en reflektionsstund (eller team debriefing) kan öka effektiviteten med 25 procent enligt en metastudie. Det kan dessutom fungera återhämtande för gruppen att prata om hur saker och ting fungerar, vad man kan lära sig och vad man kan förändra”, säger Katarina Blom.

Lika svårt som det är att vara just flexibel och ha en god återhämtning i stressade tider, lika avgörande är det för uthålligheten i gruppen och för hur väl organisationen klarar av att anpassa sig efter de förändrade förutsättningarna. 

Katarina Blom rekommenderar därför att man – oavsett position i organisationen – viker en del av sin tid på att umgås socialt på jobbet – just för att det ger sådan positiv utdelning på såväl samarbete, egen återhämtning och välbefinnande. 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden