5 tips på hur du förbättrar relationerna på jobbet

Goda relationer är en av de starkaste faktorerna bakom välbefinnande. Positiva känslor är i sin tur kopplat till ökad innovation och ökad vilja att prova nya beteenden. Det säger psykologen Katarina Blom. Här är hennes fem tips till dig som chef på hur du förbättrar relationerna på arbetsplatsen.

Kommunikation
Publicerad
  1. Inkludera, inkludera, inkludera. Se till att dina medarbetare känner sig sedda. Att alla nås av information. Se också till att situationer där enskilda kan känna sig exkluderade minimeras, och att det finns sociala ytor där alla ryms. 
  2. Onboarding. Ha en onboarding-process med fokus på sociala band. Lägg inte allt ansvar på den nyanställde utan fördela ansvaret för att inkludera den nya personen i arbetsgruppen.
  3. Team debriefing. Gör en reflektionsstund på teamnivå till en rutin. Att stanna upp och reflektera över arbetet som ni gemensamt utfört för er närmare varandra och kan förhindra alternativt reda ut eventuella konflikter. Prata om hur ni ligger till sett till målen. Vad ni kan fira. Vad har varit svårt och vilka lärdomar kan ni dra?
  4. Feedbackkultur. Skapa rutiner för feedback och få därmed en förutsägbarhet som gör att det är mindre ansträngande och mer effektivt. Som chef har du chans att skapa förutsättningar för en positiv feedbackkultur. Hur uppmuntrar och utvecklar ni varandra? När har ni chans att mikroutvärdera och ge uppskattning och utvecklande feedback? 
  5. Sociala rutiner. Kom gemensamt överens om sociala rutiner. Våra behov varierar men som chef är det bra att komma med olika förslag. Till exempel kan du föreslå en lunchrutin där man varje måndag eller en måndag i månaden äter lunch med en medarbetare från en annan avdelning. Och ta många fikapauser! Fikapauser är hjärtat i organisationens sociala blodomlopp. Hedra dem genom att avsätta tid. Om du känner att du inte hinner ta fikapaus kan det vara dags att se över arbetsbördan. 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden