Rapport: Svenska vd:ar mer oroade än globala kollegor

En viss ekonomisk ljusning anas i PwC:s årliga globala vd-undersökning, där drygt 4 700 vd:ar medverkar. Svenska företagsledare är däremot mer bekymrade än sina internationella kollegor. Färre vd:ar på hemmaplan tror exempelvis på framtida tillväxt. Chef går igenom rapporten.

Ledarskap
Publicerad
T.v: Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige.

Globalt sett är vi tillbaka i mer av ett ekonomiskt normalläge, sett ur ett historiskt tioårsperspektiv.

Det visar PwC:s årliga vd-undersökning, där 38 procent av vd:arna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, vilket är mer än en fördubbling i förhållande till de 18 procent som gav samma svar i förra årets undersökning.

De svenska företagsledarna är däremot inte lika positiva som sina kollegor i övriga världen.

I Sverige tror bara 31 procent på ökad tillväxt globalt de kommande tolv månaderna, medan drygt hälften menar att den kommer att minska.

Samtidigt brottas många just nu med en lågkonjunktur, och parallellt behöver de även förhålla sig till långsiktiga utmaningar.

Sofia Götmar-Blomstedt. Foto: PwC

”Andelen företagsledare, som nu menar att deras verksamhet endast förblir konkurrenskraftig upp till tio år om de inte förnyar sina affärsmodeller, har ökat ytterligare. Det ser alltså ut som att näringslivets behov av att ställa om är här för att stanna, och takten verkar öka”, kommenterar Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige.

Den stora skillnaden mellan svenska vd:ar och deras internationella likar i synen på tillväxt kan möjligen hänga ihop med den fortsatta försvagningen av den svenska kronan, i förhållande till både dollarn och euron, vilket driver upp importpriserna, enligt rapporten.

Många företag ser dessutom vikande orderingång och försäljning.

För svenska företag är det mycket riktigt oron för ökad inflation och minskad köpkraft som ligger i topp (40 procent), följt av makroekonomisk instabilitet (32 procent) och cyberrisker (22 procent).

På fjärde plats hittar vi klimatförändringar och därefter geopolitiska konflikter.

Ett förändringstryck är högst verkligt, enligt vd-undersökningen.

Här nämner företagsledarna externa faktorer, som bland annat den snabba teknikutvecklingen, nya lagar och regler samt ändrade preferenser bland kunderna.

Samtidigt visar undersökningen att svenska företagsledare är mindre benägna att använda AI jämfört med det globala snittet.

32 procent av de globala företagsledarna uppger att deras bolag har implementerat generativ AI under det senaste året. Bland svenska vd:ar är det bara 18 procent som infört generativ AI. 

Förvånande, menar PwC:s svenska vd.

”En anledning till att svenska företag inte kommit lika långt kan vara bristande insyn om hur generativ AI kan bidra till ökad produktivitet. En annan viktig förklaring är att den svenska debatten till stor del hittills fokuserat på riskerna med AI snarare än på möjligheterna”, kommenterar Sofia Götmar-Blomstedt.

Både globala företagsledare (64 procent) och svenska vd:ar (56 procent) är å andra sidan övertygade om att effektiviteten kommer att förbättras med AI – och att deras medarbetare redan inom ett år kommer att kunna använda sin arbetstid mer effektivt med hjälp av AI.

I samma veva är ett orosmoment hur AI kommer att påverka den nuvarande personalstyrkan.

Här menar en fjärdedel av vd:arna, både globalt och i Sverige, att antalet anställda kommer att minska under de kommande tolv månaderna som en följd av den nya tekniken.

Den enda faktorn där svenska företagsledare ligger något högre än det globala resultatet är när det gäller klimatförändringar.

Till exempel svarar hela 70 procent av de svenska vd:arna att de är på gång med att förbättra sin energieffektivitet, inklusive minskad energikonsumtion (65 procent globalt).

Närmare 60 procent av de svenska företagsledarna uppger vidare att de arbetar med innovationer av klimatvänligare produkter, tjänster och teknik, jämfört med drygt hälften av de globala vd:arna.

En annan slutsats i PwC:s vd-rapport är att företag brottas med brist på personal inom eftertraktade områden som teknik, och andra typer av specialistkompetenser.

Vd:arna inser att de inte kan hantera sin omställning – som ökat fokus på hållbarhet och digitalisering – utan tillgång till rätt kunskaper.

”Företagen ser alltmer sina medarbetare som en strategisk resurs som är helt avgörande för att de ska lyckas med sin omställning”, kommenterar Jörgen Haglund vice vd och Markets Leader, PwC Sverige.

Om undersökningen

I CEO Survey 2024 har 4 702 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. 116 svenska vd:ar medverkar i undersökningen, som genomfördes under oktober och november 2023.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.